Strona Główna - PTTK 'Ziemi Babiogórskiej' - oddział w suchej beskidzkiej

Umowa z Województwem Małopolskim dotycząca udzielenia dotacji

dodano: 10.08.2023

Oddział "Ziemi Babiogórskiej" im. prof. dr Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej 17.04.2023r. podpisał Umowę z Województwem Małopolskim dotyczącej udzielenia dotacji na realizację zadania pn. "Zawoja, Zespół Budownictwa Drewnianego im. Józefa Żaka w Zawoi-Markowe Rówienki, 1987, Remont odtworzeniowy-restytucyjny oraz instalacja stylowej gabloty informacyjnej" na kwotę =29 646,00= złotych w ramach konkursu pod nazwą "Ochrona zabytków Małopolski".Główny zakres prac to rozbudowa ścieżek kamiennych i opasek, odtworzenie ubytków spoin pomiędzy belkami, odtworzenie detali kamiennych i drewnianych przy pogródkach, ścianach oraz impregnacja pokryć dachowych części chałup.

Logo Małopolska

Oddział uzyskał również środki od Zarządu Głównego PTTK w Warszawie w ramach wsparcia finansowego na realizację zadania pn. Działalność Muzeów Regionalnych PTTK w kwocie =18 000,-złotych. W ramach uzyskanych środków przeprowadzono naprawę ogrodzenia, wymieniono zużyte słupy, żerdzie oraz zaimpregnowano gonty na dwóch obiektach.

Prace zostały wykonane w całości, odbiór prac z obu źródeł jest zaplanowany na 11.08.2023r. w Zespole Budownictwa Drewnianego im. Józefa Żaka w Zawoi Markowe-Rówienki.


Spotkanie opłatkowe w suskim PTTK.

dodano: 23.01.2023

Członkowie PTTK Oddziału w Suchej Beskidzkiej po raz kolejny zebrali się w siedzibie Zarządu Oddziału, aby złożyć sobie życzenia świąteczno-noworoczne. Otwierając spotkanie, Prezes Zarządu Wojciech ŻAK przekazał w imieniu własnym i Zarządu wszystkim serdeczne życzenia świąteczne oraz noworoczne. Odczytał również życzenia od zaprzyjaźnionych i wspierających instytucji jakie w okresie świątecznym dotarły do Zarządu Oddziału. Jak tradycja nakazuje wszyscy uczestnicy spotkania łamiąc się opłatkiem, także składali sobie życzenia, życząc sobie przede wszystkim zdrowia i spokoju na Świecie. Sporą niespodzianką wszystkim sprawił kol. Henryk Dąbrowski, członek PTTK, aktor, animator kultury, który przygotował na tę okazję dwa monologi, pięknie je zaprezentował otrzymując od zebranych owacyjne brawa. Lampka szampana, świąteczny obiad, śpiewanie kolęd oraz koleżeńskie rozmowy towarzyszyły zebranym, a wszystko odbywało się w miłej i sympatycznej atmosferze. Życzmy sobie, aby kolejne świąteczne spotkanie nie odbywało się już przy dźwiękach spadających bomb nie tylko przy naszej granicy ale na całym Świecie.

 • Spotkanie opłatkowe w suskim PTTK
 • Spotkanie opłatkowe w suskim PTTK
 • Spotkanie opłatkowe w suskim PTTK
 • Spotkanie opłatkowe w suskim PTTK
 • Spotkanie opłatkowe w suskim PTTK

Trzeci etap translokacji budynku schroniska zakończony.

dodano: 20.12.2022

W Zespole Budownictwa Drewnianego im. Józefa Żaka w Zawoi Markowe-Rówienki odbył się odbiór III-go etapu prac związanych z zadaniem pn. "Translokacja i rekonstrukcja zabytkowego budynku schroniska im. dr Hugona Zapałowicza wg. stanu zachowania z 1906 r." Prowadzone prace zostały dofinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - Państwowego Funduszu Celowego w kwocie 240 tyś. złotych.

Logo MKIDZN

Główne prace, które wykonano w 2022 roku obejmowały prace przy dachu tj. dokończenie więźby, ułożenie gontów, wymurowanie komina, założenie drewnianych rynien. Poza tym zamontowano drzwi, okna, okiennice, belki i deski stropowe oraz podłogi. Wybudowano również piec, wykonano mszenie ścian, różne prace wykończeniowe, snycerskie a także instalację elektryczną.
W dniu 16.12.2022r. Komisja składająca się z przedstawicieli Oddziału PTTK w Suchej Beskidzkiej , Wykonawcy, Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie oraz Zarządu Głównego PTTK w Warszawie dokonała odbioru prac co do ich zgodności z dokumentacją projektową, umową, kosztorysem ofertowym oraz zasadami wiedzy technicznej i przepisami budowlanymi. Komisja odebrała wykonane prace i wyraziła opinię , że zakres wykonanych prac przy rekonstrukcji schroniska w tym roku był bardzo duży i w całości udało się go zrealizować z należytą starannością i w obowiązujących terminach.

 • Trzeci etap translokacji budynku schroniska
 • Trzeci etap translokacji budynku schroniska
 • Trzeci etap translokacji budynku schroniska
 • Trzeci etap translokacji budynku schroniska

Zarząd Główny PTTK w Warszawie sfinansował w kwocie 10 tyś. złotych zadanie pn. "Działalność Muzeów Regionalnych", Prace te związane były z wykonaniem i zamontowaniem podbitki z desek ze wszystkich stron dachu budynku schroniska im. Hugona Zapałowicza wg. stanu zachowania z 1906 roku, które zostało translokowane i rekonstruowane z Markowych Szczawin do Zespołu Budownictwa Drewnianego im. Józefa Żaka w Zawoi Markowe Rówienki.


Rajd Górski "Babia Góra - 2022"

dodano: 23.09.2022

Oddział PTTK "Ziemi Babiogórskiej" im. prof. dr Walerego Goetla ma siedzibę w Suchej Beskidzkiej przy ul. Mickiewicza 38 w drewnianym dworku , który wymaga ciągłych starań w utrzymaniu go w należytym stanie dlatego oddział podjął starania o uzyskanie środków od Województwa małopolskiego w Krakowie biorąc udział w konkursie pn. "Ochrona zabytków Małopolski" w wyniku czego otrzymał dotację w wysokości 13000zł na realizację zadania pn. "Sucha Beskidzka, Oddział PTTK 'Ziemi Babiogórskiej' im. prof. dr Walerego Goetla, 1875r., remont odtworzeniowy-restytucyjny wejściowych schodów oraz drewnianej werandy".

 • Weranda
 • Weranda
 • Weranda
 • Weranda
Projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego.
Logo Województwa Małopolskiego

Rajd Górski "Babia Góra - 2022"

dodano: 23.09.2022

PTTK

Oddział "Ziemi Babiogórskiej" im. prof. dr Walerego Goetla
w Suchej Beskidzkiej


Pod Patronatem
Starosty Suskiego
mgr Józefa Bałosa
i
Dyrektora Babiogórskiego Parku Narodowego
dr Tomasza Pasierbka


organizują

"LIV"

Rajd Górski "Babia Góra - 2022"

dnia 22.09.2022 r. z metą
w Zawoi Markowe Rówienki
Zespół Budownictwa Drewnianego im. Józefa Żaka

- Pod hasłem -


"KOLEJ NA PTTK"
------------


w ramach
IX Międzypokoleniowej Sztafety Turystycznej
ogólnopolskiej imprezy organizowanej przez Z.G. PTTK


Rajd zgłoszony w Kuratorium Oświaty


REGULAMIN


Drodzy Turyści
Uczestnicy kolejnych Rajdów "BABIA GÓRA" ,witać Was będziemy po raz pięćdziesiąty czwarty na trasach Rajdu "BABIA GÓRA - 2022", który odbędzie się w dniu 22 września 2022r. na terenie Beskidu Żywieckiego z metą w Zawoi Markowe Rówienki - Zespół Budownictwa Drewnianego im. Józefa Żaka.
Turyści czekamy na liczne zgłoszenia!


1. Organizatorem Rajdu jest PTTK Oddział "Ziemi Babiogórskiej" w Suchej Beskidzkiej pod patronatem:
> Starosty Suskiego mgr Józefa Bałosa
> Dyrektora Babiogórskiego Parku Narodowego dr Tomasza Pasierbka
2. Cel Rajdu - poznanie piękna Beskidu Żywieckiego, w szczególności BPN w Zawoi i jego przyrody (pomników przyrody), zabytków oraz zachęcenie do uprawiania turystyki i zdobywania punktów GOT.
3. W Rajdzie mogą uczestniczyć drużyny zgłoszone zgodnie z regulaminem rajdu: przez jednostki PTTK ,zakłady pracy, szkoły, organizacje młodzieżowe oraz turyści indywidualni.
4. Kierownikiem drużyny powinien być doświadczony turysta w wieku, co najmniej 18-lat.
5. Zgłoszenia: drużyna oraz indywidualni turyści zgłaszają swój udział w Rajdzie za pośrednictwem instytucji wymienionych w punkcie3 na "Karcie zgłoszeń" (ująć imię i nazwisko uczestnika, nazwę szkoły lub innej instytucji, nazwisko i imię opiekunów oraz kontakt do kierownikiem grupy oraz przebieg trasy ,która jest dowolna).
"Karty zgłoszeń" wraz z opłatą należy przekazać na adres:
Oddział PTTK "Ziemi Babiogórskiej"
ul. Mickiewicz 38
34-200 Sucha Beskidzka
w terminie do dnia 19 września 2022 r.

6. Wpisowe na Rajd : od osoby wynosi 8,00 zł.
> wpłaty tytułem wpisowego należy dokonać w PTTK w Suchej Beskidzkiej, przelewem bankowym na konto :Bank PEKAO S.A. nr.konta :31 1240 4878 1111 0000 4713 0672 lub gotówką w kasie PTTK przy ul. Mickiewicza 38 do dnia 19 września 2022 r. w godzinach 9 -14-tej.
> w przypadku nie zgłoszenia się na mecie Rajdu, wpisowe nie będzie zwracane.
7. W ramach wpisowego uczestnicy Rajdu otrzymują : znaczek rajdowy, punkty do GOT, poczęstunek i dyplom dla drużyn.
8. Na mecie będzie przeprowadzony:
> konkurs "Wiedzy o Babiej Górze" - organizatorem będzie Babiogórski Park Narodowy
9. Organizatorzy zapewniają przewodnika na Przełęczy Krowiarki i Zawoi Markowej między godz. 8-9-tą. Przewodnicy będą prowadzić grupy dwiema trasami (po wcześniejszym uzgodnieniu).
10. Członkowie PTTK z opłaconymi składkami członkowskimi uczestniczący w Rajdzie są ubezpieczeni w Ergo Hetia S.A., wobec pozostałych uczestników organizator nie bierze odpowiedzialności za wypadki w czasie trwania Rajdu.
11. Przebieg Rajdu: drużyny odbywają marsz zespołowo, meta rajdu znajdować się będzie w Zawoi Markowe Rówienki, ZBD im. J. Żaka, przyjmowanie drużyn na mecie odbywać się będzie w dniu 22 września 2022r. od godz. 11.00 do 14.00.


Do miłego zobaczenia na mecie Rajdu!


Organizatorzy Rajdu


Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Ziemi Babiogórskiej - Oddział w Suchej Beskidzkiej