Strona Główna - PTTK 'Ziemi Babiogórskiej' - oddział w suchej beskidzkiej

Rajd Górski "Babia Góra - 2022"

dodano: 23.09.2022

Oddział PTTK "Ziemi Babiogórskiej" im. prof. dr Walerego Goetla ma siedzibę w Suchej Beskidzkiej przy ul. Mickiewicza 38 w drewnianym dworku , który wymaga ciągłych starań w utrzymaniu go w należytym stanie dlatego oddział podjął starania o uzyskanie środków od Województwa małopolskiego w Krakowie biorąc udział w konkursie pn. "Ochrona zabytków Małopolski" w wyniku czego otrzymał dotację w wysokości 13000zł na realizację zadania pn. "Sucha Beskidzka, Oddział PTTK 'Ziemi Babiogórskiej' im. prof. dr Walerego Goetla, 1875r., remont odtworzeniowy-restytucyjny wejściowych schodów oraz drewnianej werandy".

  • Weranda
  • Weranda
  • Weranda
  • Weranda
Projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego.
Logo Województwa Małopolskiego

Rajd Górski "Babia Góra - 2022"

dodano: 23.09.2022

PTTK

Oddział "Ziemi Babiogórskiej" im. prof. dr Walerego Goetla
w Suchej Beskidzkiej


Pod Patronatem
Starosty Suskiego
mgr Józefa Bałosa
i
Dyrektora Babiogórskiego Parku Narodowego
dr Tomasza Pasierbka


organizują

"LIV"

Rajd Górski "Babia Góra - 2022"

dnia 22.09.2022 r. z metą
w Zawoi Markowe Rówienki
Zespół Budownictwa Drewnianego im. Józefa Żaka

- Pod hasłem -


"KOLEJ NA PTTK"
------------


w ramach
IX Międzypokoleniowej Sztafety Turystycznej
ogólnopolskiej imprezy organizowanej przez Z.G. PTTK


Rajd zgłoszony w Kuratorium Oświaty


REGULAMIN


Drodzy Turyści
Uczestnicy kolejnych Rajdów "BABIA GÓRA" ,witać Was będziemy po raz pięćdziesiąty czwarty na trasach Rajdu "BABIA GÓRA - 2022", który odbędzie się w dniu 22 września 2022r. na terenie Beskidu Żywieckiego z metą w Zawoi Markowe Rówienki - Zespół Budownictwa Drewnianego im. Józefa Żaka.
Turyści czekamy na liczne zgłoszenia!


1. Organizatorem Rajdu jest PTTK Oddział "Ziemi Babiogórskiej" w Suchej Beskidzkiej pod patronatem:
> Starosty Suskiego mgr Józefa Bałosa
> Dyrektora Babiogórskiego Parku Narodowego dr Tomasza Pasierbka
2. Cel Rajdu - poznanie piękna Beskidu Żywieckiego, w szczególności BPN w Zawoi i jego przyrody (pomników przyrody), zabytków oraz zachęcenie do uprawiania turystyki i zdobywania punktów GOT.
3. W Rajdzie mogą uczestniczyć drużyny zgłoszone zgodnie z regulaminem rajdu: przez jednostki PTTK ,zakłady pracy, szkoły, organizacje młodzieżowe oraz turyści indywidualni.
4. Kierownikiem drużyny powinien być doświadczony turysta w wieku, co najmniej 18-lat.
5. Zgłoszenia: drużyna oraz indywidualni turyści zgłaszają swój udział w Rajdzie za pośrednictwem instytucji wymienionych w punkcie3 na "Karcie zgłoszeń" (ująć imię i nazwisko uczestnika, nazwę szkoły lub innej instytucji, nazwisko i imię opiekunów oraz kontakt do kierownikiem grupy oraz przebieg trasy ,która jest dowolna).
"Karty zgłoszeń" wraz z opłatą należy przekazać na adres:
Oddział PTTK "Ziemi Babiogórskiej"
ul. Mickiewicz 38
34-200 Sucha Beskidzka
w terminie do dnia 19 września 2022 r.

6. Wpisowe na Rajd : od osoby wynosi 8,00 zł.
> wpłaty tytułem wpisowego należy dokonać w PTTK w Suchej Beskidzkiej, przelewem bankowym na konto :Bank PEKAO S.A. nr.konta :31 1240 4878 1111 0000 4713 0672 lub gotówką w kasie PTTK przy ul. Mickiewicza 38 do dnia 19 września 2022 r. w godzinach 9 -14-tej.
> w przypadku nie zgłoszenia się na mecie Rajdu, wpisowe nie będzie zwracane.
7. W ramach wpisowego uczestnicy Rajdu otrzymują : znaczek rajdowy, punkty do GOT, poczęstunek i dyplom dla drużyn.
8. Na mecie będzie przeprowadzony:
> konkurs "Wiedzy o Babiej Górze" - organizatorem będzie Babiogórski Park Narodowy
9. Organizatorzy zapewniają przewodnika na Przełęczy Krowiarki i Zawoi Markowej między godz. 8-9-tą. Przewodnicy będą prowadzić grupy dwiema trasami (po wcześniejszym uzgodnieniu).
10. Członkowie PTTK z opłaconymi składkami członkowskimi uczestniczący w Rajdzie są ubezpieczeni w Ergo Hetia S.A., wobec pozostałych uczestników organizator nie bierze odpowiedzialności za wypadki w czasie trwania Rajdu.
11. Przebieg Rajdu: drużyny odbywają marsz zespołowo, meta rajdu znajdować się będzie w Zawoi Markowe Rówienki, ZBD im. J. Żaka, przyjmowanie drużyn na mecie odbywać się będzie w dniu 22 września 2022r. od godz. 11.00 do 14.00.


Do miłego zobaczenia na mecie Rajdu!


Organizatorzy Rajdu


Umowa na dalsze prace przy zadaniu - Translokacja i rekonstrukcja zabytkowego budynku schroniska

dodano: 21.09.2022

Oddział "Ziemi Babiogórskiej" im. prof. dr Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej 25.08.2022 r. podpisał umowę na dalsze prace przy zadaniu pn. "Translokacja i rekonstrukcja zabytkowego budynku schroniska im. dr Hugona Zapałowicza wg stanu zachowania na rok 1906" dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na kwotę 180 000,00.

Powyższe prace obejmują min. ułożenie gontów drewnianych , założenie podłóg ,powały ,belek i desek stropowych, wprawienie stolarki ,mszenie ścian. Zakończenie prac jest planowane na 30.11.2022r.

Logo Ministerstwa Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Oddział PTTK w Suchej Beskidzkiej uzyskał również środki w wysokości 10 000,00 i podpisał umowę z Małopolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Krakowie na wykonanie prac pn. "Zawoja, Markowe Rówienki, zespół budownictwa drewnianego.

Prace budowlane polegają na remoncie odtworzeniowym, restytucyjnym drewnianej podłogi oraz pieca i komina w pomieszczeniu "kustoszówki"w chałupie "Franciszka Kudzi" ".Zakończenie prac przewiduje się na 30.10.2022 r.


Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo - Wyborcze Oddziału PTTK "Ziemi Babiogórskiej"

dodano: 31.05.2022

28 maja 2022 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo - Wyborcze Oddziału PTTK "Ziemi Babiogórskiej" im. prof. dr Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej. W spotkaniu udział wzięli członkowie PTTK oraz delegaci z kół działających w szkołach na terenie powiatu.

W programie Walnego Zgromadzenia przewidziane były wybory nowych władz Zarządu Oddziału oraz Komisji Rewizyjnej na kolejną kadencję. W tajnych wyborach zgromadzeni wybrali do zarządu następujące osoby:

1. Wojciech Żak Prezes ZO
2. Jan Malaga V-ce Prezes
3. Jerzy Żak V-ce Prezes
4. Anna Żaczek Skarbnik
5. Stanisław Budnik Sekretarz
6. Jerzy Mydlarz Członek
7. Marek Fluder Członek
8. Marcin Leśniakiewicz Członek
9. Barbara Sasuła Członek

Do Komisji Rewizyjnej wybrano następujące osoby:

1. Jacek Duś
2. Rafał Nowak
3. Tadeusz Błachut.

Walne Zgromadzenie obradowało w miłej i koleżeńskiej atmosferze a zgłoszone wnioski w trakcie dyskusji nakreśliły pewien plan działania dla zarządu w obecnej kadencji.

Na zdjęciach przebieg obrad oraz nowo wybrany Zarząd Oddziału i członkowie Komisji Rewizyjnej.

  • Walne Zgromadzenie
  • Walne Zgromadzenie
  • Walne Zgromadzenie
  • Walne Zgromadzenie
  • Walne Zgromadzenie

UCHWAŁA ZARZĄDU ODDZIAŁU PTTK W SUCHEJ BESKIDZKIEJ

dodano: 03.03.2022

Zarząd Oddziału PTTK w Suchej Beskidzkiej w dniu 3 marca 2022 roku na swoim posiedzeniu podjął Uchwałę potępiającą agresję Rosji na wolny kraj Ukrainę.
Uchwała wyrażająca protest bestialskiego niszczenia miast, wsi i ludności Ukrainy została podjęta przez aklamację.


Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Ziemi Babiogórskiej - Oddział w Suchej Beskidzkiej

specweb - projektowanie stron