Strona Główna - PTTK 'Ziemi Babiogórskiej' - oddział w suchej beskidzkiej

WALNY ZJAZD ODDZIAŁU PTTK "ZIEMI BABIOGÓRSKIEJ" IM. PROF.WALEREGO GETLA W SUCHEJ BESKIDZKIEJ

dodano: 3.05.2013

W dniu 13 kwietnia 2013 roku w siedzibie Oddziału PTTK w Suchej Beskidzkiej odbył się Walny Zjazd w którym uczestniczyło 30 członków co stanowiło 56 % uprawnionych, a więc Zjazd był prawomocny.
Na przewodniczącego obrad wybrano Kazimierza Masiuka natomiast sekretarzem został Janusz Kędlarski. Po dokonaniu wyboru członków Komisji Mandatowej i oraz Wniosków i Uchwał głos zabrał prezes Wojciech Żak, który złożył obszerne sprawozdanie z dotychczasowej działalności Oddziału. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej złożył jej przewodniczący Robert Sejmik, stawiając wniosek o udzielenie zarządowi absolutorium za miniona kadencję.
Po wystąpieniach Komisja Wyborcza przystąpiła do kompletowania listy kandydatów do nowych władz Oddziału, które były zgłaszanie z sali.
W trakcie dyskusji padło kilkanaście pytań oraz wniosków związanych z dalszą działalnością w przyszłej kadencji. Dyskutowano o Skansenie w Zawoi Markowej, postawiono wniosek, aby wystąpić do urzędu miasta o nadanie nazwy ulicy P. Komorowskiego, o nadanie honorowego członka PTTK dla Marii Skrbeńskiej, podano wniosek o zmianę terminu rajdu "Podbabiogórskie Miasta", a także o przystąpieniu do podłączeniu budynku – obecnej siedziby do kanalizacji miejskiej.
Po dyskusji przystąpiono do wyboru nowych władz Oddziału. Do zarządu zgłoszono 12 kandydatur, z czego w wyniku głosowania wybrano 11 osób, z tylu bowiem w tej kadencji osób będzie skladał się zarząd. Wybrane osoby ukonstytuowały się następująco. Prezesem zarządu ponownie wybrano Wojciecha ŻAKA, wice prezesami zostali Malaga Jan i Leśniakiewicz Marcin, sekretarzem Kędlarski Janusz a skarbnikiem Żaczek Anna. W skład zarządu weszli jeszcze, Budnik Stanisław, Chowaniec Marian, Pochopień Kazimierz, Sasuła Barbara, Mydlarz Jerzy i Żak Jerzy.
Na zakończenie zjazdu podjęto uchwały o złożeniu wniosku do ZG PTTK o przyznanie odznaki Honorowego Członka PTTK dla Marii Skrbeńskiej, uchwałę zatwierdzającą statut po zmianach, uchwałę upoważniająca zarząd do prowadzenia rozmów w sprawie sprzedaży lub przekazania skansenu w Zawoi, oraz uchwałę o podjęciu działań umożliwiających sprawne weryfikację odznak PTTK.
Po zakończeniu dyskusji i wolnych wnioskach prezes zamknął obrady Walnego Zjazdu.

bs

 • WALNY ZJAZD ODDZIAŁU PTTK
 • WALNY ZJAZD ODDZIAŁU PTTK
 • WALNY ZJAZD ODDZIAŁU PTTK
 • WALNY ZJAZD ODDZIAŁU PTTK
 • WALNY ZJAZD ODDZIAŁU PTTK
 • WALNY ZJAZD ODDZIAŁU PTTK
 • WALNY ZJAZD ODDZIAŁU PTTK
 • WALNY ZJAZD ODDZIAŁU PTTK

Prelekcja pt. "Beskidzkie lasy – Co przewodnik o nich wiedzieć powinien?"

dodano: 28.04.2013

Koło Przewodników Beskidzkich i Terenowych przy Oddziale "Ziemi Babiogórskiej" PTTK w Suchej Beskidzkiej zaprasza na spotkanie, podczas którego odbędzie się prelekcja pracowników Babiogórskiego Parku Narodowego "Beskidzkie lasy - Co przewodnik o nich wiedzieć powinien?". Spotkanie odbędzie się w poniedziałek, 6 maja 2013 r., o godz. 17.00, w siedzibie Oddziału PTTK w Suchej Beskidzkiej, ul. Mickiewicza 38. Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

Przed spotkaniem, o godz. 16.15 - odbędzie się zebranie Koła Przewodników.

Marcin Leśniakiewicz

Wycieczka autokarowa na Słowację

dodano: 28.04.2013

Koło Przewodników Beskidzkich i Terenowych przy Oddziale PTTK "Ziemi Babiogórskiej" w Suchej Beskidzkiej zaprasza na wycieczkę autokarową na Słowację, która odbędzie się w sobotę, 11 maja 2012 r.

Wycieczka będzie nawiązywać do ubiegłorocznego majowego wyjazdu, kiedy odwiedziliśmy m.in. główne spiskie miasto - Lewoczę. Tym razem, kontynuując zwiedzanie Spisza, zobaczymy kolejne zabytki wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury i Natury UNESCO na terenie tej krainy historycznej: pozostałości wspaniałego zamku Spiski Hrad (największe ruiny w Europie Środkowej), historyczną - a zarazem funkcjonująca do dzisiaj - siedzibę biskupstwa spiskiego - Spiską Kapitułę oraz wiejski kościółek w miejscowości Zehra, w którego wnętrzu znajdują się niezwykle cenne polichromie ścienne. Godną obejrzenia ciekawostką jest także... mini-gejzer w rejonie wzgórza Siwa Broda.

Koszt wycieczki (w tym pokrycie opłat za bilety wstępu do zwiedzanych obiektów) wynosi 75 zł plus 10 EURO (dorośli) lub 75 zł plus 5 EURO (dzieci do lat 15).

Wyjazd - w sobotę 11 maja 2013 r. z parkingu obok Urzędu Miejskiego w Suchej Beskidzkiej o godz. 6.30, powrót do Suchej Beskidzkiej ok. godz. 19.30.

Zapisy na wycieczkę: PTTK Oddział "Ziemi Babiogórskiej", Sucha Beskidzka ul. Mickiewicza 38, tel. 33 874 36 70 (pon.-pt.)

Dodatkowe informacje na temat wycieczki pod nr 609 036 054 (Marcin Leśniakiewicz).

Marcin Leśniakiewicz

Wycieczka górska na Szczebel

dodano: 9.04.2013

Koło Przewodników Beskidzkich i Terenowych przy Oddziale "Ziemi Babiogórskiej" PTTK w Suchej Beskidzkiej zaprasza na kolejną wycieczkę górską. Celem wycieczki, która odbędzie się w sobotę, 27 kwietnia, będzie tym razem Szczebel (976 m), piękny, bardzo interesujący, choć niezbyt wśród turystów popularny szczyt w Beskidzkie Wyspowym. Jednymi z głównych atrakcji wyprawy będą: jaskinia Zimna Dziura na stoku Szczebla oraz... jeden z najstromszych fragmentów znakowanych szlaków turystycznych w Beskidach (jednak nie ma się czego obawiać, ale raczej potraktować go jako ciekawostkę - odcinek nie jest zbyt długi).

Planowana trasa: Mszana Dolna (ok. 380 m) – Kasinka Mała (ok. 370 m) – Szczebel (943 m) – Lubień (ok. 340 m). Długość trasy pieszej: ok. 10 km. Przewidywany czas przejścia: ok. 5 godzin. PTTK zapewnia opiekę przewodnika beskidzkiego.

Zbiórka przed budynkiem Powiatowego Urzędu Pracy w Suchej Beskidzkiej (dworzec busów) w sobotę, 27 kwietnia 2013 r. o godz. 6.40; powrót do Suchej Beskidzkiej ok. godz. 17.00.

Wpisowe uczestników wynosi 15 zł od osoby (płatne na początku wycieczki). Pozostałe koszty uczestnicy pokrywają indywidualnie (np. ewentualne ubezpieczenie, koszty przejazdów - dojazd odbędzie się środkami komunikacji publicznej; koszty przejazdu wyniosą ok. 30 zł).

Zapisy na wycieczkę: PTTK Oddział "Ziemi Babiogórskiej", Sucha Beskidzka ul. Mickiewicza 38, tel. 33 874 36 70 pon.-pt. godz. 10.00-12.00 lub pod nr 609 036 054 (Marcin Leśniakiewicz) do dnia 25 kwietnia 2013 r. (czwartek). Pod tym numerem telefonu można także uzyskać wszelkie dodatkowe informacje.

Marcin Leśniakiewicz

Zdjęcia z pieszej wycieczki w podkrakowskie dolinki jurajskie

dodano: 22.03.2013

 • Zdjęcia z pieszej wycieczki w podkrakowskie dolinki jurajskie
 • Zdjęcia z pieszej wycieczki w podkrakowskie dolinki jurajskie
 • Zdjęcia z pieszej wycieczki w podkrakowskie dolinki jurajskie
 • Zdjęcia z pieszej wycieczki w podkrakowskie dolinki jurajskie
 • Zdjęcia z pieszej wycieczki w podkrakowskie dolinki jurajskie
 • Zdjęcia z pieszej wycieczki w podkrakowskie dolinki jurajskie
 • Zdjęcia z pieszej wycieczki w podkrakowskie dolinki jurajskie
 • Zdjęcia z pieszej wycieczki w podkrakowskie dolinki jurajskie
 • Zdjęcia z pieszej wycieczki w podkrakowskie dolinki jurajskie
 • Zdjęcia z pieszej wycieczki w podkrakowskie dolinki jurajskie
 • Zdjęcia z pieszej wycieczki w podkrakowskie dolinki jurajskie
 • Zdjęcia z pieszej wycieczki w podkrakowskie dolinki jurajskie
 • Zdjęcia z pieszej wycieczki w podkrakowskie dolinki jurajskie
 • Zdjęcia z pieszej wycieczki w podkrakowskie dolinki jurajskie

Marcin Leśniakiewicz


Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Ziemi Babiogórskiej - Oddział w Suchej Beskidzkiej

specweb - projektowanie stron