Strona Główna - PTTK 'Ziemi Babiogórskiej' - oddział w suchej beskidzkiej


Skansen im. Józefa Żaka w Zawoi - Markowe Rówieńki

Lipiec 1973 roku to znacząca data dla Oddziału PTTK "Ziemi Babiogórskiej" w Suchej Beskidzkiej. W tym roku Oddział przeprowadził transakcję kupna gruntu wraz z znajdującą się na nim chałupą z 1920 roku. Dało to początek powstania skansenu. W latach późniejszych dokupiono jeszcze dwa obiekty i przeniesiono na posiadaną parcelę. Po wyremontowaniu pomieszczeń umieszczono w nich eksponaty muzealne, wydzielono pomieszczenia na wystawy stałe i ekspozycje zmienne. Jedna z izb poświęcona jest przedmiotom, którymi posługiwali się ludzie żyjący w Karpatach Polskich i Beskidach.

Skansen na Markowych Rówieńkach w Zawoi udostępniany jest do zwiedzania wszystkim chętnym od wtorku do niedzieli włącznie w godz. od 9,30 do 16,00.
Skansenem opiekuje się pan Tomasz Winczewski. W razie rezerwacji terminu prosimy o kontakt na nr. tel. 0 607 250 980.

Uchwałą Walnego Zebrania PTTK "Ziemia Babiogórska" im. prof. dr. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej, odbytego 12.11.1992 roku postanowiono nadać - Skansenowi PTTK w Zawoi-Markowe Rówieńki imię: Józefa Żaka.

 • Skansen - Markowe Rówienki - Zawoja
 • Skansen - Markowe Rówienki - Zawoja
 • Skansen - Markowe Rówienki - Zawoja


Remont Skansenu

Pisaliśmy już na naszej stronie o tym, że zarząd PTTK w Suchej Beskidzkiej starał się o środki na remont chałup w Zespole Budownictwa Drewnianego w Zawoi. Środki udało się załatwić, co prawda w nie takiej wysokości jak wynikało to z potrzeb, ale najważniejsze, zostały wykorzystane w sposób właściwy.
W dniu 4 listopada 2015 roku dokonano odbioru końcowego i spisano protokół odbioru końcowego prac remontowo- budowlanych.
Komisja w składzie Wojciech Żak i Jerzy Żak przedstawiciele Inwestora, oddziału PTTK w Suchej Beskidzkiej, Barbara Wójtowicz i Maksymilian Sudewicz przedstawiciele MWKZ w Krakowie, oraz Michał Marek przedstawiciel wykonawcy firmy BUD-MAR po zapoznaniu sie z wykonanymi pracami stwierdzili ich zgodność z dokumentacją projektową, zawartą umową, zasadami wiedzy technicznej i przepisami budowlanymi.
Roboty wykonano w czasie od 15.09.2015r. do 19.10.2015r., okres gwarancji trwa 8lat od daty końcowego odbioru to jest do 03.11.2023r.
Komisja stwierdza konieczność kontynuowania prac w Zespole Budownictwa Drewnianego w Zawoi z uwagi jak się wyrażono na katastrofalny stanie gontu na chałupie Gancarczyka. Należy zatem w trybie pilnym przystąpić do dalszych prac remontowych. Wartość robót remontowo- budowlanych czekających na remont wynosi 49.870,35zł. zgodnie z opracowanym kosztorysem.

bs

 • Skansen - Markowe Rówienki - Zawoja
 • Skansen - Markowe Rówienki - Zawoja
 • Skansen - Markowe Rówienki - Zawoja
 • Skansen - Markowe Rówienki - Zawoja
 • Skansen - Markowe Rówienki - Zawoja
 • Skansen - Markowe Rówienki - Zawoja
 • Skansen - Markowe Rówienki - Zawoja
 • Skansen - Markowe Rówienki - Zawoja
 • Skansen - Markowe Rówienki - Zawoja
 • Skansen - Markowe Rówienki - Zawoja
 • Skansen - Markowe Rówienki - Zawoja
 • Skansen - Markowe Rówienki - Zawoja
 • Skansen - Markowe Rówienki - Zawoja
 • Skansen - Markowe Rówienki - Zawoja
 • Skansen - Markowe Rówienki - Zawoja


Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Ziemi Babiogórskiej - Oddział w Suchej Beskidzkiej

specweb - projektowanie stron