Strona Główna - PTTK 'Ziemi Babiogórskiej' - oddział w suchej beskidzkiej

Spotkanie na Przełęczy Krowiarki

dodano: 13.04.2009

Czwartego kwietnia, br. na Przełęczy Krowiarki już po raz czwarty spotkali się ludzie gór, którzy swoją obecnością uczestnicząc w mszy św. uczcili czwartą rocznicę śmierci Jana Pawła II. Dlaczego właśnie na tej przełęczy? Dla tych, którzy nie wiedzą - była to ostatnia wędrówka turystyczna z plecakiem ks. kardynała Karola Wojtyły. We wrześniu 1978 roku wędrując szlakiem ze Skawicy przez Krupową Halę i Policę na Przełęcz Krowiarki, otrzymał wiadomość, że ma się udać do Rzymu na konklawe. Co było dalej, wiemy.
Na spotkanie przybyło wiele ludzi związanych z górami nie tylko z okolic Suchej Beskidzkiej, ale Krakowa, Zakopanego i Żywca. Mszę św. w obecności celebrantów odprawił ks. prof. M. Ostrowski, duszpasterz turystów, a uświetnili ją swoim graniem i śpiewem muzycy ludowi z Zawoi i okolicy.

Piękna pogoda sprawiła, że spotkanie było dla wszystkich zebranych wielką radością. Do zobaczenia za rok.

bs


Zjazd Oddziału PTTK "Ziemi Babiogórskiej"

dodano: 03.04.2009

Oddział "Ziemi Babiogórskiej" PTTK w Suchej Beskidzkiej w dniu 21 marca br. odbył swój Zjazd Sprawozdawczo - Wyborczy członków, na którym prezes Wojciech Żak złożył sprawozdanie z działalności zarządu.
Kolejnym punktem przyjętego programu obrad były wybory nowego zarządu, komisji rewizyjnej oraz sądu koleżeńskiego. W trakcie przygotowań do wyborów trwała dyskusja nad sprawozdaniem, a także zgłaszanie kandydatów do poszczególnych organów statutowych.

W wyniku głosowania tajnego do zarządu wybrane zostały następujące osoby
/kolejność alfabetyczna/:

 • Budnik Stanisław
 • Chowaniec Marian
 • Danel Andrzej
 • Skrbeńska Maria
 • Kędlarski Janusz
 • Kościelniak Krzysztof
 • Leśniakiewicz Marcin
 • Malaga Jan
 • Masiuk Kazimierz
 • Mydlarz Jerzy
 • Pituła Jan
 • Pochopień Kazimierz
 • Sasuła Barbara
 • Żaczek Anna
 • Żak Wojciech
 • Żak Jerzy

Zarząd na swoim pierwszym posiedzeniu wybrał najważniejsze władze Oddziału PTTK "Ziemi Babiogórskiej".
Prezesem ponownie został wybrany Wojciech Żak, v-ce prezesami Marcin Leśniakiewicz i Janusz Malaga. Na stanowisko sekretarza na kolejną kadencję wybrano Janusza Kędlarskiego a funkcję skarbnika powierzono ponownie Marii Skrbeńskiej.

Po wyborach i zakończeniu dyskusji zebrane wnioski przedstawił przewodniczący Komisji Wnioskowej. Przedstawiają się następująco:

 • Powołać Komisję Statutową celem dokonania zmian w statucie
 • Czynić dalsze starania o środki na konserwację skansenu w Zawoi
 • Kontynuować pracę z młodzieżą w SKKT
 • Organizować cykliczne spotkania z znanymi podróżnikami
 • Uczcić ostatnią wycieczkę Ojca Świętego w Beskidach przed wyjazdem do Rzymu, uczestnicząc w mszy św. na Przełęczy Krowiarki w dniu 4 kwietnia br.
 • Skuteczniej wykorzystywać tablicę informacyjną i stronę internetową do przekazywania informacji
 • Kontynuować cykl wycieczek dalekich i bliskich
 • Występować o pomoc finansową do różnych instytucji i przedsiębiorców
 • Stworzyć w biurze Oddziału PTTK bazę e-mejlową członków
 • Wystąpić z wnioskiem do Kapituły przy Zarządzie Głównym PTTK o nadanie pani Marii Skrbeńskiej tytułu Honorowego Członka PTTK.

Ostatnim punktem obrad było podjęcie stosownych uchwał, po czym zjazd zakończono.

bs


info.

dodano: 09.03.2009

PTTK Oddział "Ziemi Babiogórskiej" w Suchej Beskidzkiej
zaprasza na wycieczkę

ZABYTKI TARNOWA I LIPNICY MUROWANEJ
18 KWIETNIA 2009 ROKU /SOBOTA/
CENA 50 ZŁ


Wyjazd z Suchej Beskidzkiej o godz. 7.00 powrót ok. 18.30

Zapisy w Oddziale PTTK w Suchej Beskidzkiej ul. Mickiewicza 22
Tel. 33 874 36 70 pon.-pt. w godz. 10.00 - 12.00


info.

dodano: 25.02.2009

Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego "Ziemi Babiogórskiej" w Suchej Beskidzkiej informuje, że Zjazd Oddziału odbędzie się w dniu 21 marca 2009 roku /sobota/ o godz. 10.00 w siedzibie PTTK przy ulicy Mickiewicza 38.


LAUR BABIOGÓRSKI

dodano: 25.02.2009

W Sali Rycerskiej suskiego zamku, samorządowcy zrzeszeni w Stowarzyszeniu Gmin Babiogórskich oraz przedstawiciele słowackiego stowarzyszenia "Zdrużenie Babia Hora" spotkali się przy wspólnym stole, by podzielić się opłatkiem i podsumować miniony rok.

Tradycją noworocznych spotkań opłatkowych jest wyróżnianie osób za szczególne osiągnięcia dla rozwoju i promocji obszaru Stowarzyszenia w dziedzinach gospodarki, kultury, w tym w szczególności: ratowania, ochrony, dokumentowania i pomnażania dziedzictwa przeszłości, współpracy, turystyki, ochrony środowiska, oświaty i sportu w formie Laurów Babiogórskich Stopnia Podstawowego i Szczególnego.
W bieżącym roku Kapituła Stowarzyszenia przyznała Laur Babiogórski Stopnia Szczególnego w formie statuetki miedzy innymi Pani Marii Skrbeńskiej za wieloletnią pracę społeczną na rzecz propagowania i rozwoju turystyki ziemi babiogórskiej.

Oprócz wyróżnień zostały wręczone podziękowania dla: Gminy Jabłonka za organizację spotkania opłatkowego w styczniu ubiegłego roku, przedstawicieli władz Zubrohlavy na Słowacji za zorganizowanie finału Konkursu Wiedzy Ogólnej "Leonardo 2008" oraz Gminy Lanckorona za przygotowanie XIII Międzynarodowy Złaz Samorządowców.

Kończąc spotkanie Burmistrz Miasta podziękował zebranym za liczne przybycie zachęcając do zwiedzenia Muzeum Miejskiego Suchej Beskidzkiej, a Starszy Gazda podkreślił znaczenie wspólnych spotkań - miłośników Babiej Góry oraz tych, którym leży na sercu pomnażanie dziedzictwa kulturowego naszych przodków, ochrona walorów przyrodniczych ziemi babiogórskiej oraz promocja Gmin - Członków Stowarzyszenia.


Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Ziemi Babiogórskiej - Oddział w Suchej Beskidzkiej

specweb - projektowanie stron