Strona Główna - PTTK 'Ziemi Babiogórskiej' - oddział w suchej beskidzkiej

Rajd na Babią Górę

dodano: 10.08.2023

PTTK

Oddział "Ziemi Babiogórskiej" im. prof. dr Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej

Pod Patronatem Starosty Suskiego mgr Józefa Bałosa i Dyrektora Babiogórskiego Parku Narodowego dr Tomasza Pasierbka


organizują

"LV"

Rajd Górski"Babia Góra - 2023"


dnia 21.09.2023 r. z metą
w Zawoi Markowe Rówienki
Zespół Budownictwa Drewnianego im. Józefa Żaka

- Pod hasłem -


"Wędruj z nami"

------------------------------

w ramach
X Międzypokoleniowej Sztafety Turystycznej

ogólnopolskiej imprezy organizowanej przez Z.G. PTTK


Rajd zgłoszony w Kuratorium Oświaty

REGULAMIN
Drodzy Turyści
Uczestnicy kolejnych Rajdów "BABIA GÓRA", witać Was będziemy po raz pięćdziesiąty piąty na trasach Rajdu "BABIA GÓRA - 2023", który odbędzie się w dniu 21 września 2023r. na terenie Beskidu Żywieckiego z metą w Zawoi Markowe Rówienki - Zespół Budownictwa Drewnianego
im. Józefa Żaka
Turyści czekamy na liczne zgłoszenia !


1. Organizatorem Rajdu jest PTTK Oddział "Ziemi Babiogórskiej" w Suchej Beskidzkiej pod patronatem:
> Starosty Suskiego mgr Józefa Bałosa
> Dyrektora Babiogórskiego Parku Narodowego dr Tomasza Pasierbka

2. Cel Rajdu - poznanie piękna Beskidu Żywieckiego, w szczególności BPN w Zawoi i jego przyrody (pomników przyrody), zabytków oraz zachęcenie do uprawiania turystyki i zdobywania punktów GOT.

3. W Rajdzie mogą uczestniczyć drużyny zgłoszone zgodnie z regulaminem rajdu: przez jednostki PTTK ,zakłady pracy, szkoły, organizacje młodzieżowe oraz turyści indywidualni.

4. Kierownikiem drużyny powinien być doświadczony turysta w wieku, co najmniej 18-lat.

5. Zgłoszenia: drużyna oraz indywidualni turyści zgłaszają swój udział w Rajdzie za pośrednictwem instytucji wymienionych w punkcie3 na "Karcie zgłoszeń" (ująć imię i nazwisko uczestnika, nazwę szkoły lub innej instytucji, nazwisko i imię opiekunów oraz kontakt do kierownikiem grupy oraz przebieg trasy, która jest dowolna).

"Karty zgłoszeń" wraz z opłatą należy przekazać na adres:

Oddział PTTK "Ziemi Babiogórskiej"
ul. Mickiewicz 38
34-200 Sucha Beskidzka

w terminie do dnia 18 września 2023 r.

6. Wpisowe na Rajd : od osoby wynosi 10,00 zł.

> wpłaty tytułem wpisowego należy dokonać w PTTK w Suchej Beskidzkiej, przelewem bankowym na konto: Bank PEKAO S.A. nr.konta: 31 1240 4878 1111 0000 4713 0672 lub gotówką w kasie PTTK przy ul. Mickiewicza 38 do dnia 18 września 2023 r. w godzinach 9-14-tej.
> w przypadku nie zgłoszenia się na mecie Rajdu, wpisowe nie będzie zwracane.

7. W ramach wpisowego uczestnicy Rajdu otrzymują: znaczek rajdowy, punkty do GOT, poczęstunek i dyplom dla drużyn, drobne upominki.

8. Na mecie będzie przeprowadzony:
> konkurs "Wiedzy o Babiej Górze" - organizatorem będzie Babiogórski Park Narodowy

9. Organizatorzy zapewniają przewodnika na Przełęczy Krowiarki i Zawoi Markowej między godz. 8-9-tą. Przewodnicy będą prowadzić grupy dwiema trasami (po wcześniejszym uzgodnieniu).

10. Członkowie PTTK z opłaconymi składkami członkowskimi uczestniczący w Rajdzie są ubezpieczeni w Ergo Hetia S.A., wobec pozostałych uczestników organizator nie bierze odpowiedzialności za wypadki w czasie trwania Rajdu.

11. Przebieg Rajdu: drużyny odbywają marsz zespołowo, meta rajdu znajdować się będzie w Zawoi Markowe Rówienki - ZBD im. J. Żaka, przyjmowanie drużyn na mecie odbywać się będzie w dniu 21 września 2023r. od godz. 11.00 do 14.00.


Do miłego zobaczenia na mecie Rajdu!


Organizatorzy Rajdu

Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Ziemi Babiogórskiej - Oddział w Suchej Beskidzkiej