Strona Główna - PTTK 'Ziemi Babiogórskiej' - oddział w suchej beskidzkiej

Ponowne otwarcie translokowanego Schroniska Hugona Zapałowicza.

dodano: 18.05.2024

Data 18 maja 2024 będzie po wielu latach starań pamiętnym dniem dla wielu, którzy czują się turystami i z turystyką są związani. To właśnie w tym dniu w miejscowości Zawoja na Markowych Rówienkach w Skansenie Budownictwa Drewnianego im. Józefa Żaka odbyło się ponowne otwarcie translokowanego Schroniska Hugona Zapałowicza, które w pierwotnej formie powstało i zostało otwarte na północnych stokach Babiej Góry dnia 15. września 1906 roku. Uroczystość poprzedzającą oficjalne przecięcie wstęgi rozpoczęto Mszą Świętą prowadzonej przez ks. Prof. Macieja Ostrowskiego kapelana goprowców, po której zebrani wysłuchali historii jaka towarzyszyła temu wydarzeniu, którą przedstawił Jerzy Żak członek zarządu PTTK W Suchej Beskidzkiej. Głos zabrali także goście oficjalni w osobach Senatora RP Andrzeja Pająka, Starosty Suskiego Józefa Bałosa, Wójta Gminy Zawoja Michała Łukasika a także gospodarza całej uroczystości Prezesa Babiogórskiego Oddziału PTTK w Suchej Beskidzkiej Wojciecha Żaka, który uroczystość prowadził. Zebranym swoją grą i śpiewem umilała czas kapela góralska z Zawoi, która także przygrywała podczas odbywającej się Mszy Świętej. Uroczystość zaszczycił także swoją obecnością przedstawiciel Zarządu Głównego PTTK Jerzy Kapłon, przedstawiciel Spółki Karpaty Jerzy Kalarus a także dyrektor Babiogórskiego Parku Tomasz Pasierbek. Unoszące się zapachy przygotowanego dla wszystkich bigosu, ciast oraz kawy dał sygnał, że oficjalna uroczystość dobiegła końca i pora na rozpoczęcie koleżeńskiego pikniku w dobrych humorach przy wspaniałej majowej pogodzie.

bs.

  • Ponowne otwarcie translokowanego Schroniska Hugona Zapałowicza
  • Ponowne otwarcie translokowanego Schroniska Hugona Zapałowicza
  • Ponowne otwarcie translokowanego Schroniska Hugona Zapałowicza
  • Ponowne otwarcie translokowanego Schroniska Hugona Zapałowicza
  • Ponowne otwarcie translokowanego Schroniska Hugona Zapałowicza
  • Ponowne otwarcie translokowanego Schroniska Hugona Zapałowicza

Zaproszenie

dodano: 08.05.2024

Zaproszenie


Zawody psich zaprzęgów

dodano: 25.01.2024

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
Oddział "Ziemi Babiogórskiej" - informuje;


W związku z organizowanymi w dniach 2-4 lutego 2024 - we współpracy z Urzędem Gminy Zawoja - zawodami psich zaprzęgów uprzejmie informujemy, że trasa zawodów biegnie częściowo szlakami Małopolski Szlak Papieski oraz Hala Kamińskiego - Przeł. Jałowcowa na odcinku od Zawoja Czatoża do odbicia na stokówkę w punkcie 49°36'40"N 19°29'05"E.

Za utrudnienia przepraszamy i uprzejmie prosimy o zawiadomienie turystów o bezwzględnym zakazie poruszania się po trasie zawodów i w jej okolicach z psami bez uwięzi.

Organizatorem zawodów jest Stowarzyszenie Klub Sportowy Dog Adventure. Patronat Honorowy nad zawodami sprawuje Marszałek Województwa Małopolskiego p. Witold Kozłowski, a gospodarzem jest Gmina Zawoja reprezentowana przez p. Wójta Marcina Pająka.

Zwody są przewidziane jako zawody na śniegu, a trasa będzie przygotowywana od 27.01.2023
Zawody mają służyć promocji regionu, aktywności fizycznej oraz życia zgodnego z naturą.


Ostrzeżenie

dodano: 17.11.2023

UWAGA!!! szlak żółty z Zawoi Podryzowane na Cyl Hali Śmietanowej przez Mosorny Groń jest zamknięty na odcinku Zawoja Podryzowane - Os. Błędna z uwagi na uszkodzenie kładki na potoku Jaworzynka. Dojście do szlaku w rejonie Os. Błędna jest możliwe drogą od parkingu Zawoja Morgi (bez znaków). To ostrzeżenie będzie obowiązywać do chwili naprawy kładki przez zainteresowane strony. Po wykonanym remoncie, znaki ostrzegawcze i informujące o zakazie przejścia zostaną usunięte, co będzie jednoznaczne, że szlak jest otwarty.

  • Ostrzeżenie
  • Ostrzeżenie
  • Ostrzeżenie

Rajd na Babią Górę

dodano: 10.08.2023

PTTK

Oddział "Ziemi Babiogórskiej" im. prof. dr Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej

Pod Patronatem Starosty Suskiego mgr Józefa Bałosa i Dyrektora Babiogórskiego Parku Narodowego dr Tomasza Pasierbka


organizują

"LV"

Rajd Górski"Babia Góra - 2023"


dnia 21.09.2023 r. z metą
w Zawoi Markowe Rówienki
Zespół Budownictwa Drewnianego im. Józefa Żaka

- Pod hasłem -


"Wędruj z nami"

------------------------------

w ramach
X Międzypokoleniowej Sztafety Turystycznej

ogólnopolskiej imprezy organizowanej przez Z.G. PTTK


Rajd zgłoszony w Kuratorium Oświaty

REGULAMIN
Drodzy Turyści
Uczestnicy kolejnych Rajdów "BABIA GÓRA", witać Was będziemy po raz pięćdziesiąty piąty na trasach Rajdu "BABIA GÓRA - 2023", który odbędzie się w dniu 21 września 2023r. na terenie Beskidu Żywieckiego z metą w Zawoi Markowe Rówienki - Zespół Budownictwa Drewnianego
im. Józefa Żaka
Turyści czekamy na liczne zgłoszenia !


1. Organizatorem Rajdu jest PTTK Oddział "Ziemi Babiogórskiej" w Suchej Beskidzkiej pod patronatem:
> Starosty Suskiego mgr Józefa Bałosa
> Dyrektora Babiogórskiego Parku Narodowego dr Tomasza Pasierbka

2. Cel Rajdu - poznanie piękna Beskidu Żywieckiego, w szczególności BPN w Zawoi i jego przyrody (pomników przyrody), zabytków oraz zachęcenie do uprawiania turystyki i zdobywania punktów GOT.

3. W Rajdzie mogą uczestniczyć drużyny zgłoszone zgodnie z regulaminem rajdu: przez jednostki PTTK ,zakłady pracy, szkoły, organizacje młodzieżowe oraz turyści indywidualni.

4. Kierownikiem drużyny powinien być doświadczony turysta w wieku, co najmniej 18-lat.

5. Zgłoszenia: drużyna oraz indywidualni turyści zgłaszają swój udział w Rajdzie za pośrednictwem instytucji wymienionych w punkcie3 na "Karcie zgłoszeń" (ująć imię i nazwisko uczestnika, nazwę szkoły lub innej instytucji, nazwisko i imię opiekunów oraz kontakt do kierownikiem grupy oraz przebieg trasy, która jest dowolna).

"Karty zgłoszeń" wraz z opłatą należy przekazać na adres:

Oddział PTTK "Ziemi Babiogórskiej"
ul. Mickiewicz 38
34-200 Sucha Beskidzka

w terminie do dnia 18 września 2023 r.

6. Wpisowe na Rajd : od osoby wynosi 10,00 zł.

> wpłaty tytułem wpisowego należy dokonać w PTTK w Suchej Beskidzkiej, przelewem bankowym na konto: Bank PEKAO S.A. nr.konta: 31 1240 4878 1111 0000 4713 0672 lub gotówką w kasie PTTK przy ul. Mickiewicza 38 do dnia 18 września 2023 r. w godzinach 9-14-tej.
> w przypadku nie zgłoszenia się na mecie Rajdu, wpisowe nie będzie zwracane.

7. W ramach wpisowego uczestnicy Rajdu otrzymują: znaczek rajdowy, punkty do GOT, poczęstunek i dyplom dla drużyn, drobne upominki.

8. Na mecie będzie przeprowadzony:
> konkurs "Wiedzy o Babiej Górze" - organizatorem będzie Babiogórski Park Narodowy

9. Organizatorzy zapewniają przewodnika na Przełęczy Krowiarki i Zawoi Markowej między godz. 8-9-tą. Przewodnicy będą prowadzić grupy dwiema trasami (po wcześniejszym uzgodnieniu).

10. Członkowie PTTK z opłaconymi składkami członkowskimi uczestniczący w Rajdzie są ubezpieczeni w Ergo Hetia S.A., wobec pozostałych uczestników organizator nie bierze odpowiedzialności za wypadki w czasie trwania Rajdu.

11. Przebieg Rajdu: drużyny odbywają marsz zespołowo, meta rajdu znajdować się będzie w Zawoi Markowe Rówienki - ZBD im. J. Żaka, przyjmowanie drużyn na mecie odbywać się będzie w dniu 21 września 2023r. od godz. 11.00 do 14.00.


Do miłego zobaczenia na mecie Rajdu!


Organizatorzy Rajdu


Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Ziemi Babiogórskiej - Oddział w Suchej Beskidzkiej