Strona Główna - PTTK 'Ziemi Babiogórskiej' - oddział w suchej beskidzkiej

Regulamin rajdu Babia Góra 2019

dodano: 06.09.2019

PTTK
Oddział "Ziemi Babiogórskiej" im. prof. dr Walerego Goetla
w Suchej Beskidzkiej

Pod Patronatem
Starosty Suskiego
mgr Józefa Bałosa i
Dyrektora Babiogórskiego Parku Narodowego
dr Tomasza Pasierbka

organizują
"LII"
Rajd Górski "Babia Góra - 2019"

dnia 26.09.2019 r. z metą
w Zawoi Markowe Rówienki
Zespół Budownictwa Drewnianego im. Józefa Żaka

- Pod hasłem -

"Czyste góry dla turystów - Dzięki turystom"

Rajd zgłoszony w Kuratorium Oświaty

REGULAMIN


Drodzy Turyści
Uczestnicy kolejnych Rajdów "BABIA GÓRA" witać Was będziemy po raz pięćdziesiąty drugi na trasach Rajdu "BABIA GÓRA - 2019", który odbędzie się w dniu 26 września 2019. na terenie Beskidu Żywieckiego z metą w Zawoi Markowe Rówienki - Zespół Budownictwa Drewnianego im. Józefa Żaka

Turyści czekamy na liczne zgłoszenia !

1. Organizatorem Rajdu jest PTTK Oddział "Ziemi Babiogórskiej" w Suchej Beskidzkiej pod patronatem:

  - Starosty Suskiego mgr Józefa Bałosa
  - Dyrektora Babiogórskiego Parku Narodowego dr Tomasza Pasierbka

2. Cel Rajdu - poznanie piękna Beskidu Żywieckiego i jego przyrody, zabytków oraz zachęcenie do uprawiania turystyki i zdobywania punktów GOT.

3. W Rajdzie mogą uczestniczyć drużyny zgłoszone zgodnie z regulaminem rajdu: przez jednostki PTTK, zakłady pracy, szkoły, organizacje młodzieżowe oraz turyści indywidualni.

4. Kierownikiem drużyny powinien być doświadczony turysta w wieku, co najmniej 18-lat.

5. Zgłoszenia: drużyna oraz indywidualni turyści zgłaszają swój udział w Rajdzie za pośrednictwem instytucji wymienionych w punkcie3 na "Karcie zgłoszeń" (ująć imię i nazwisko uczestnika, nazwę szkoły lub innej instytucji, nazwisko i imię opiekunów oraz kontakt do kierownikiem grupy oraz przebieg trasy ,która jest dowolna).

"Karty zgłoszeń" wraz z opłatą należy przekazać na adres:
Oddział PTTK "Ziemi Babiogórskiej"
ul. Mickiewicz 38
34-200 Sucha Beskidzka

w terminie do dnia 23 września 2019 r.

6. Wpisowe na Rajd: od osoby wynosi 6,00 zł.

  - wpłaty tytułem wpisowego należy dokonać w PTTK w Suchej Beskidzkiej, przelewem bankowym na konto: Bank PEKAO S.A. nr.konta :31 1240 4878 1111 0000 4713 0672 lub gotówką w kasie PTTK przy ul. Mickiewicza 38 do dnia 23 września 2019 r. w godzinach 9-14-tej.
  - w przypadku nie zgłoszenia się na mecie Rajdu, wpisowe nie będzie zwracane.

7. W ramach wpisowego uczestnicy Rajdu otrzymują: znaczek rajdowy, punkty do GOT, poczęstunek i dyplom dla drużyn.

8. Na mecie będzie przeprowadzony:

  - konkurs "Wiedzy o Babiej Górze" - organizatorem będzie Babiogórski Park Narodowy

9. Organizatorzy zapewniają przewodnika na Przełęczy Krowiarki i Zawoi Markowej między godz. 8-9-tą. Przewodnicy będą prowadzić grupy dwiema trasami (po wcześniejszym uzgodnieniu).

10. Członkowie PTTK z opłaconymi składkami członkowskimi uczestniczący w Rajdzie są ubezpieczeni w Ergo Hetia S.A., wobec pozostałych uczestników organizator nie bierze odpowiedzialności za wypadki w czasie trwania Rajdu.

11. Przebieg Rajdu: drużyny odbywają marsz zespołowo, meta rajdu znajdować się będzie w Zawoi Markowe Rówienki, ZBD im. J. Żaka, przyjmowanie drużyn na mecie odbywać się będzie w dniu 26 września 2019r. od godz. 11.00 do 14.00.

Do miłego zobaczenia na mecie Rajdu !
Organizatorzy Rajdu


XXVI Rajd Górski Koskowa Góra 2019

dodano: 30.04.2019

Oddział PTTK w Suchej Beskidzkiej
Miejska Biblioteka Publiczna w Makowie Podhalańskim
Związek Podhalan-Oddział Babiogórski w Makowie PodhalańskimXXVI Rajd Górski Koskowa Góra 2019

1 Cel rajdu: Poznawanie piękna Beskidu Makowskiego I Wysokiego. Wyrabianie orientacji w terenie w tym posługiwania się mapą i kompasem. Poznawanie na trasach przeszłości Podbabiogórza i jego kultury.
Popularyzacja turystyki kwalifikowanej i zasad zdobywania odznak GOT.

2. Termin rajdu: Od 23 maja 2019 r. do 31 maja 2019 r.

3. Termin zgłoszeń: Przed i przez cały okres trwania rajdu na adres – Oddział PTTK ul. Mickiewicza 38, 34-200 Sucha Beskidzka , wraz z listą uczestników, która powinna zawierać imię, nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania. Przy zgłoszeniu telefonicznym (338743670) prosimy o informację o ogólnej sumie wpisowego i terminie rajdu. Opiekunowie proszeni są o podanie nr tel. kontaktowego na trasie.

4. Wpisowe: - 4.00 zł od osoby. Wpłaty wpisowego można dokonać w terminie uzgodnionym z Oddziałem PTTK w Suchej Beskidzkiej.

5. Uczestnicy: W rajdzie mogą uczestniczyć drużyny zgłoszone przez szkoły, koła PTTK, drużyny harcerskie, inne organizacje oraz turyści indywidualni. Przy drużynach młodzieżowych wymagany jest opiekun , który ma ukończone 18 lat.

6.Świadczenia: Znaczki rajdowe. Punkty do GOT. Pamiątkowe pieczątki PTTK do książeczek GOT. Dyplomy uczestnictwa i wydawnictwa turystyczne ufundowane przez Starostwo Powiatowe dla poszczególnych drużyn.
Świadczenia rajdowe będą wydawane w Oddziale PTTK w Suchej Beskidzkiej lub na szczycie Koskowej Góry w zależności od uzgodnień z opiekunami drużyn

7. Meta rajdu: Na szczycie Koskowej Góry w Beskidzie Makowskim

8.Przebieg rajdu: Uczestnicy przybywają na metę rajdu wg. dowolnej wybranej przez siebie trasy ( wg. Regulaminu GOT).

9.Obowiązki uczestników: Posiadanie przez każdego uczestnika odpowiedniego ubioru i obuwia. Przestrzeganie zasad ochrony przyrody. Przestrzeganie zasad kultury turystycznej na szlaku oraz pomocy koleżeńskiej. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone podczas trwania rajdu. Organizatorzy nie biorą na siebie odpowiedzialności za ewentualne wypadki w czasie rajdu.

Z turystycznym pozdrowieniem.


Spotkanie opłatkowe w Suskim Oddziale PTTK

dodano: 14.01.2019

W czwartkowe popołudnie 10 stycznia 2019 roku w siedzibie Oddziału PTTK spotkali się członkowie PTTK, aby złożyć sobie życzenia noworoczne. Spotkanie rozpoczęło się od życzeń jakie uczestnikom spotkania przekazał prezes Wojciech Żak. Odczytał także życzenia jakie napłynęły od zaprzyjaźnionych osób i instytucji. Kulminacją spotkania było łamaniem się opłatkiem i składanie sobie życzeń. Wspólna kolacja poprzedzona lampką szampana, rozmowy i śpiewanie kolęd stworzyło bardzo uroczysty nastrój. Takie spotkania mają to do siebie, że raz do roku znajdujemy czas, aby razem się spotkać, jesteśmy dla siebie mili, wszyscy wszystkim dobrze życzą, a osobiste troski odchodzą przynajmniej na jakiś czas w zapomnienie. Oby takie chwile trwały jak najdłużej, nie tylko w naszej pamięci.

bs

  • Spotkanie opłatkowe w Suskim Oddziale PTTK
  • Spotkanie opłatkowe w Suskim Oddziale PTTK
  • Spotkanie opłatkowe w Suskim Oddziale PTTK
  • Spotkanie opłatkowe w Suskim Oddziale PTTK
  • Spotkanie opłatkowe w Suskim Oddziale PTTK

Harmonogram wycieczek 2019

dodano: 08.01.2019

Firma EMELTUR oraz Koło Przewodników Beskidzkich i Terenowych im. W. Szkolnika przy Oddziale PTTK "Ziemi Babiogórskiej" w Suchej Beskidzkiej zapraszają wszystkich chętnych na wycieczki turystyczno-krajoznawcze (autokarowe i piesze) dla turystów indywidualnych w 2019 r.

Harmonogram wycieczek:

wycieczki autokarowe:
24.03.2019 Odkryjmy Gliwice
13-14.04.2019 Ślęża i dawne księstwo świdnickie
09.06.2019 Koszyce i okolice (Słowacja)
27-28.07.2019 Kutna Hora i okolice (Czechy)
08.09.2019 Trenczyn i okolice (Słowacja)
05-06.10.2019 Kazimierz Dolny
08.12.2019 Przedświąteczny Ołomuniec i jego.. serki (Czechy)

wycieczki piesze:
12-13.01.2019 Beskid Mały: Potrójna
03.03.2019 Beskid Żywiecki: Prusów
05.05.2019 Gorce: Magurki i Pańska Przehybka
14-16.06.2019 Szlak Orlich Gniazd (cz. IV: Złoty Potok - Zrębice - Olsztyn - Częstochowa)
07.07.2019 Góry Choczańskie: Wielki Chocz (Słowacja)
11.08.2019 Tatry: Dolina Pięciu Stawów Polskich i Morskie Oko
13-15.09.2019 Bieszczady
20.10.2019 Beskid Wyspowy: Łopień
09.11.2019 Beskid Żywiecki: Rachowiec

Szczegółowe informacje na temat wszystkich wycieczek znajdują się na stronie emeltur.pl/turysciindywidualni.html


Obchody 11 listopada, Święta Niepodległości

dodano: 23.11.2018

Władze miejskie w Suchej Beskidzkiej były organizatorem uroczystości związanych z obchodami Święta Niepodległości w dniu 11 listopada 2018 roku. W uroczystościach brali udział mieszkańcy miasteczka, młodzież szkolna a także delegacja Oddziału PTTK wraz ze sztandarem. Uroczystości rozpoczęły się w kościele parafialnym mszą świętą przed którą wszyscy uczestnicy otrzymali kotyliony, chorągiewki oraz śpiewniki. Po mszy uczestnicy przemaszerowali pod bibliotekę miejską na której murach wmurowane jest popiersie Józefa Piłsudzkiego. Delegacje biorące udział w manifestacji pod tablicą złożyli wiązanki kwiatów. Przemówienie burmistrza Stanisława Lichosyta oraz starosty Józefa Bałosa oraz odśpiewanie pieśni patriotycznych zakończyły uroczystości.

W siedzibie Oddziału PTTK odbyła się prelekcja Jerzego Mydlarza, przewodnika i historyka pt. "Podbabiogórze na drodze do niepodległości". W spotkaniu udział wzięli przewodnicy, członkowie PTTK oraz mieszkańcy Suchej Beskidzkiej. Po prelekcji odbyła się dyskusja o czasach kiedy Polska niepodległość odzyskiwała, o okresie II wojny światowej i czasach nam współczesnych.

bs

  • 11 listopada - Święto Niepodległości
  • 11 listopada - Święto Niepodległości
  • 11 listopada - Święto Niepodległości

Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Ziemi Babiogórskiej - Oddział w Suchej Beskidzkiej