Strona Główna - PTTK 'Ziemi Babiogórskiej' - oddział w suchej beskidzkiej

Skansen w Zawoi będzie miał nowe informacyjne tablice

dodano: 05.08.2020

Na mocy porozumienia, a wcześniej złożonego wniosku a ostatecznie zawartej umowy w dniu 09.04.2020 pomiędzy Narodowym Instytutem Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego z siedzibą w Warszawie

a

PTTK Odział "Ziemi Babiogórskiej" im. Prof. Dr Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej, Zespół Budownictwa Drewnianego im. Józefa Żaka w Zawoi otrzyma nowe emaliowane tablice informacyjne.

Zadanie opiewa na kwotę 1.750,00 zł która to suma zostanie przekazana na konto beneficjenta po dokonanym odbiorze wykonanego zadania. Cieszy fakt, że skansen w Zawoi zaczyna z roku na rok coraz lepiej funkcjonować i radzi sobie z trudnym zadaniem jakim jest dbanie o spuściznę po naszych przodkach. Zarząd PTTK Oddział w Suchej Beskidzkiej dziękuje NIW-CRSO w Warszawie za wsparcie naszych zamierzeń związanych z podnoszeniem standardów naszych obiektów.

  • Skansen w Zawoi - nowe informacyjne tablice
  • Skansen w Zawoi - nowe informacyjne tablice
  • Skansen w Zawoi - nowe informacyjne tablice
  • Skansen w Zawoi - nowe informacyjne tablice
Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Ziemi Babiogórskiej - Oddział w Suchej Beskidzkiej