Strona Główna - PTTK 'Ziemi Babiogórskiej' - oddział w suchej beskidzkiej

Schronisko im. dr Hugona Zapałowicza z 1906 roku zostanie odbudowane

dodano: 05.08.2020

W dniu 02.07 2020 roku została podpisana umowa dotycząca dofinansowania zadań w ramach PROGRAMU "INFRASTRUKTURA KULTURY" ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszy Promocji Kultury.

Umowę z ramienia Skarbu Państwa reprezentowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego podpisał Dyrektor Departamentu Finansowego, a PTTK Oddział "Ziemi Babiogórskiej" im. Prof. dr. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej reprezentował prezes i skarbnik Zarządu Oddziału.

W ramach zawartej umowy zleceniobiorca dokona translokacji i rekonstrukcji zabytkowego budynku schroniska wg. stanu zachowania na rok 1906. Zgodnie z przyznanymi środkami w wysokości 90 tyś. zł zostaną do końca br. wykonane następujące prace:

- wykopy ziemne fundamentowe
- wykonane ławy fundamentowe
- wykonane mury fundamentowe
- ułożenia na murach fundamentowych izolacji
- wykonanie posadzki w izbach budynku i na werandzie
- wykonanie opaski kamiennej z piaskowca polnego wokół budynku schroniska
- stolarka okienna i drzwiowa
- deski ozdobne okapu nad wejściem

Wyżej wymienione prace prowadzone będą na terenie obecnego skansenu na Markowych Rówienkach w Zawoi. Jeżeli uda się w przyszłym roku uzyskać dofinansowanie na dalsze prace, to możemy się spodziewać, że niedługo będziemy mogli podziwiać budowlę, która służyła turystom od 1906 roku odwiedzających Babią Górę i okoliczne szczyty Beskidów.

Schronisko im. dr Hugona Zapałowicza
Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Ziemi Babiogórskiej - Oddział w Suchej Beskidzkiej