Strona Główna - PTTK 'Ziemi Babiogórskiej' - oddział w suchej beskidzkiej

XXVI Rajd Górski Koskowa Góra 2019

dodano: 30.04.2019

Oddział PTTK w Suchej Beskidzkiej
Miejska Biblioteka Publiczna w Makowie Podhalańskim
Związek Podhalan-Oddział Babiogórski w Makowie PodhalańskimXXVI Rajd Górski Koskowa Góra 2019

1 Cel rajdu: Poznawanie piękna Beskidu Makowskiego I Wysokiego. Wyrabianie orientacji w terenie w tym posługiwania się mapą i kompasem. Poznawanie na trasach przeszłości Podbabiogórza i jego kultury.
Popularyzacja turystyki kwalifikowanej i zasad zdobywania odznak GOT.

2. Termin rajdu: Od 23 maja 2019 r. do 31 maja 2019 r.

3. Termin zgłoszeń: Przed i przez cały okres trwania rajdu na adres – Oddział PTTK ul. Mickiewicza 38, 34-200 Sucha Beskidzka , wraz z listą uczestników, która powinna zawierać imię, nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania. Przy zgłoszeniu telefonicznym (338743670) prosimy o informację o ogólnej sumie wpisowego i terminie rajdu. Opiekunowie proszeni są o podanie nr tel. kontaktowego na trasie.

4. Wpisowe: - 4.00 zł od osoby. Wpłaty wpisowego można dokonać w terminie uzgodnionym z Oddziałem PTTK w Suchej Beskidzkiej.

5. Uczestnicy: W rajdzie mogą uczestniczyć drużyny zgłoszone przez szkoły, koła PTTK, drużyny harcerskie, inne organizacje oraz turyści indywidualni. Przy drużynach młodzieżowych wymagany jest opiekun , który ma ukończone 18 lat.

6.Świadczenia: Znaczki rajdowe. Punkty do GOT. Pamiątkowe pieczątki PTTK do książeczek GOT. Dyplomy uczestnictwa i wydawnictwa turystyczne ufundowane przez Starostwo Powiatowe dla poszczególnych drużyn.
Świadczenia rajdowe będą wydawane w Oddziale PTTK w Suchej Beskidzkiej lub na szczycie Koskowej Góry w zależności od uzgodnień z opiekunami drużyn

7. Meta rajdu: Na szczycie Koskowej Góry w Beskidzie Makowskim

8.Przebieg rajdu: Uczestnicy przybywają na metę rajdu wg. dowolnej wybranej przez siebie trasy ( wg. Regulaminu GOT).

9.Obowiązki uczestników: Posiadanie przez każdego uczestnika odpowiedniego ubioru i obuwia. Przestrzeganie zasad ochrony przyrody. Przestrzeganie zasad kultury turystycznej na szlaku oraz pomocy koleżeńskiej. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone podczas trwania rajdu. Organizatorzy nie biorą na siebie odpowiedzialności za ewentualne wypadki w czasie rajdu.

Z turystycznym pozdrowieniem.


Spotkanie opłatkowe w Suskim Oddziale PTTK

dodano: 14.01.2019

W czwartkowe popołudnie 10 stycznia 2019 roku w siedzibie Oddziału PTTK spotkali się członkowie PTTK, aby złożyć sobie życzenia noworoczne. Spotkanie rozpoczęło się od życzeń jakie uczestnikom spotkania przekazał prezes Wojciech Żak. Odczytał także życzenia jakie napłynęły od zaprzyjaźnionych osób i instytucji. Kulminacją spotkania było łamaniem się opłatkiem i składanie sobie życzeń. Wspólna kolacja poprzedzona lampką szampana, rozmowy i śpiewanie kolęd stworzyło bardzo uroczysty nastrój. Takie spotkania mają to do siebie, że raz do roku znajdujemy czas, aby razem się spotkać, jesteśmy dla siebie mili, wszyscy wszystkim dobrze życzą, a osobiste troski odchodzą przynajmniej na jakiś czas w zapomnienie. Oby takie chwile trwały jak najdłużej, nie tylko w naszej pamięci.

bs

 • Spotkanie opłatkowe w Suskim Oddziale PTTK
 • Spotkanie opłatkowe w Suskim Oddziale PTTK
 • Spotkanie opłatkowe w Suskim Oddziale PTTK
 • Spotkanie opłatkowe w Suskim Oddziale PTTK
 • Spotkanie opłatkowe w Suskim Oddziale PTTK

Harmonogram wycieczek 2019

dodano: 08.01.2019

Firma EMELTUR oraz Koło Przewodników Beskidzkich i Terenowych im. W. Szkolnika przy Oddziale PTTK "Ziemi Babiogórskiej" w Suchej Beskidzkiej zapraszają wszystkich chętnych na wycieczki turystyczno-krajoznawcze (autokarowe i piesze) dla turystów indywidualnych w 2019 r.

Harmonogram wycieczek:

wycieczki autokarowe:
24.03.2019 Odkryjmy Gliwice
13-14.04.2019 Ślęża i dawne księstwo świdnickie
09.06.2019 Koszyce i okolice (Słowacja)
27-28.07.2019 Kutna Hora i okolice (Czechy)
08.09.2019 Trenczyn i okolice (Słowacja)
05-06.10.2019 Kazimierz Dolny
08.12.2019 Przedświąteczny Ołomuniec i jego.. serki (Czechy)

wycieczki piesze:
12-13.01.2019 Beskid Mały: Potrójna
03.03.2019 Beskid Żywiecki: Prusów
05.05.2019 Gorce: Magurki i Pańska Przehybka
14-16.06.2019 Szlak Orlich Gniazd (cz. IV: Złoty Potok - Zrębice - Olsztyn - Częstochowa)
07.07.2019 Góry Choczańskie: Wielki Chocz (Słowacja)
11.08.2019 Tatry: Dolina Pięciu Stawów Polskich i Morskie Oko
13-15.09.2019 Bieszczady
20.10.2019 Beskid Wyspowy: Łopień
09.11.2019 Beskid Żywiecki: Rachowiec

Szczegółowe informacje na temat wszystkich wycieczek znajdują się na stronie emeltur.pl/turysciindywidualni.html


Obchody 11 listopada, Święta Niepodległości

dodano: 23.11.2018

Władze miejskie w Suchej Beskidzkiej były organizatorem uroczystości związanych z obchodami Święta Niepodległości w dniu 11 listopada 2018 roku. W uroczystościach brali udział mieszkańcy miasteczka, młodzież szkolna a także delegacja Oddziału PTTK wraz ze sztandarem. Uroczystości rozpoczęły się w kościele parafialnym mszą świętą przed którą wszyscy uczestnicy otrzymali kotyliony, chorągiewki oraz śpiewniki. Po mszy uczestnicy przemaszerowali pod bibliotekę miejską na której murach wmurowane jest popiersie Józefa Piłsudzkiego. Delegacje biorące udział w manifestacji pod tablicą złożyli wiązanki kwiatów. Przemówienie burmistrza Stanisława Lichosyta oraz starosty Józefa Bałosa oraz odśpiewanie pieśni patriotycznych zakończyły uroczystości.

W siedzibie Oddziału PTTK odbyła się prelekcja Jerzego Mydlarza, przewodnika i historyka pt. "Podbabiogórze na drodze do niepodległości". W spotkaniu udział wzięli przewodnicy, członkowie PTTK oraz mieszkańcy Suchej Beskidzkiej. Po prelekcji odbyła się dyskusja o czasach kiedy Polska niepodległość odzyskiwała, o okresie II wojny światowej i czasach nam współczesnych.

bs

 • 11 listopada - Święto Niepodległości
 • 11 listopada - Święto Niepodległości
 • 11 listopada - Święto Niepodległości

Rajd Podbabiogórskie Miasta-Na Szlaku Niepodległości

dodano: 25.10.2018

Była środa 26 sierpnia 1914 r. Ochotnicy do Legionów rekrutujący się z makowskiego Gniazda Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" z tzw. Drużyn Polowych "Sokoła" oraz miejscowi "Strzelcy" z Towarzystwa Strzeleckiego po rannej mszy św wyruszyli drogą przez Makowską Górę do Myślenic na zgrupowanie. W drodze odprowadzali ich bliscy idąc z nimi prawie pod Makowską Górę. A na Makowskiej Górze ostatnie spojrzenie na Maków i pomaszerowali dalej. Którędy dalej szli czy przez Jachówkę, Bieńkówkę i dalej jak stary szlak prowadził do Myślenic, czy może chcieli się pokazać i szli w szyku marszowym przez Budzów utwardzona drogą o takim przebiegu jak obecnie-nie wiadomo. Wiadomo że przyszli pod wieczór do Myślenic gdzie przywitano ich transparentami ,orkiestrą skocznie grającą , jadłem i napojem. Noc spędzili w pustym budynku myślenickiego gimnazjum by nazajutrz być przydzielonymi do poszczególnych kompani tworzącego się Legionu Zachodniego, gdzie po krótkich ćwiczeniach zostali skierowanie na front rosyjski. Polscy Legioniści okazali się tak dobrymi żołnierzami że Austriacy i Niemcy w obliczu zmniejszających się rezerw ludzkich postanowili pozyskać Polaków jako dobrych żołnierzy. Dlatego też zapowiedzieli w odezwie znanej jako akt 5 listopada 1916 r utworzenie Królestwa Polskiego. Nie zamierzonym efektem tej odezwy było umiędzynarodowienie sprawy polskiej .Strona przeciwna czyli Ententa była zmuszona przystąpić do licytacji i coś obiecać aby zyskać polskiego żołnierza. Należy dodać że przywódcy różnych partii i ugrupowań politycznych współpracowali z sobą choć prywatnie się nie lubili,to przynosiło efekty. Józef Piłsudski komendant I Brygady walczył a sprawę polską "wewnątrz" czyli na ziemiach polskich. Ignacy Paderewski znany i uznawany pianista koncertował po USA lobbował w sprawę polskiej wśród amerykańskiej Polonii (pomoc materialna) i u swojego przyjaciela prezydenta USA.
Z kolei Roman Dmowski z Narodowej Demokracji miał znajomości i wpływy we Francji. Wincenty Witos stal na czele Polskiej Komisji Likwidacyjnej w Krakowie dla likwidowania stosunków prawno -politycznych z Austrią Ich wspólna zgodna działalność wraz aktywnością Polaków w różnych aspektach życia społecznego i narodowego przyczyniły się do odrodzenia Polski.
Po 100 latach tą samą drogą, na odcinku Budzów-Maków lub Jachówka-Maków, przebyli uczestnicy Rajdu Podbabiogórskie Miasta gromadząc się na mecie przy czytelni Letniej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Makowie Podhalańskim. Najliczniejsze drużyny były z Budzowszczyzny (z Szkół Podstawowych w Bieńkówce, Jachówce, Palczy, Zachełmnej, Baczynie).
Nie zabrakło uczestników z Makowa, z Zespołu Szkół im. św Jana Kantego, z Zespołu Szkół - Szkoła Podstawowa i Gimnazjum)
Na mecie pojawiły się drużyny z zachodniej części powiatu z Suchej Beskidzkiej (Zespół Szkół im. W. Witosa, Krzeszowa ( SKKT-"Żurawnica" ) oraz dorosły indywidualny turysta. Zebrani na mecie uczestniczyli w uroczystym składaniu przez organizatorów biało-czerwonych kwiatów pod popiersiem Piłsudskiego na ścianie. makowskiej biblioteki,czyli w miejscu gdzie w listopadzie 1914 przebywał J. Piłsudski Każdy z uczestników otrzymał okolicznościowy znaczek rajdowy, drużyny pakiety przygotowane przez PTTK z materiałów dostarczonych przez Starostwo Powiatowe.
Nie zabrakło ciepłej herbaty i słodkiego poczęstunku. Walorem edukacyjnym była okolicznościowa pogadanka nt. Podbabiogórskich Legionistów przeprowadzona przez historyka Jerzego Mydlarza.
Po raz kolejny zdała egzamin nowa formula rajdu z rozciągnięciem czasu rajdu na kilka dni. Tak było i w tym wypadku. Rajd odbywał się w dniach 3 i 5 października 2018r co pozwoliło ograniczyć wpływ aury na przebieg imprezy.
Organizatorami Rajdu byli Oddział Babiogórski PTTK w Suchej Beskidzkiej, Miejska Biblioteka Publiczna w Makowie Podhalańskim oraz Związek Podhalan Oddział Babiogórski w Makowie Podhalańskim.

Jerzy Mydlarz

 • Rajd Podbabiogórskie Miasta-Na Szlaku Niepodległości
 • Rajd Podbabiogórskie Miasta-Na Szlaku Niepodległości
 • Rajd Podbabiogórskie Miasta-Na Szlaku Niepodległości
 • Rajd Podbabiogórskie Miasta-Na Szlaku Niepodległości
 • Rajd Podbabiogórskie Miasta-Na Szlaku Niepodległości

Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Ziemi Babiogórskiej - Oddział w Suchej Beskidzkiej

specweb - projektowanie stron