Strona Główna - PTTK 'Ziemi Babiogórskiej' - oddział w suchej beskidzkiej

Schronisko im. dr Hugona Zapałowicza z 1906 roku zostanie odbudowane

dodano: 05.08.2020

W dniu 02.07 2020 roku została podpisana umowa dotycząca dofinansowania zadań w ramach PROGRAMU "INFRASTRUKTURA KULTURY" ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszy Promocji Kultury.

Umowę z ramienia Skarbu Państwa reprezentowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego podpisał Dyrektor Departamentu Finansowego, a PTTK Oddział "Ziemi Babiogórskiej" im. Prof. dr. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej reprezentował prezes i skarbnik Zarządu Oddziału.

W ramach zawartej umowy zleceniobiorca dokona translokacji i rekonstrukcji zabytkowego budynku schroniska wg. stanu zachowania na rok 1906. Zgodnie z przyznanymi środkami w wysokości 90 tyś. zł zostaną do końca br. wykonane następujące prace:

- wykopy ziemne fundamentowe
- wykonane ławy fundamentowe
- wykonane mury fundamentowe
- ułożenia na murach fundamentowych izolacji
- wykonanie posadzki w izbach budynku i na werandzie
- wykonanie opaski kamiennej z piaskowca polnego wokół budynku schroniska
- stolarka okienna i drzwiowa
- deski ozdobne okapu nad wejściem

Wyżej wymienione prace prowadzone będą na terenie obecnego skansenu na Markowych Rówienkach w Zawoi. Jeżeli uda się w przyszłym roku uzyskać dofinansowanie na dalsze prace, to możemy się spodziewać, że niedługo będziemy mogli podziwiać budowlę, która służyła turystom od 1906 roku odwiedzających Babią Górę i okoliczne szczyty Beskidów.

Schronisko im. dr Hugona Zapałowicza

Skansen w Zawoi będzie miał nowe informacyjne tablice

dodano: 05.08.2020

Na mocy porozumienia, a wcześniej złożonego wniosku a ostatecznie zawartej umowy w dniu 09.04.2020 pomiędzy Narodowym Instytutem Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego z siedzibą w Warszawie

a

PTTK Odział "Ziemi Babiogórskiej" im. Prof. Dr Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej, Zespół Budownictwa Drewnianego im. Józefa Żaka w Zawoi otrzyma nowe emaliowane tablice informacyjne.

Zadanie opiewa na kwotę 1.750,00 zł która to suma zostanie przekazana na konto beneficjenta po dokonanym odbiorze wykonanego zadania. Cieszy fakt, że skansen w Zawoi zaczyna z roku na rok coraz lepiej funkcjonować i radzi sobie z trudnym zadaniem jakim jest dbanie o spuściznę po naszych przodkach. Zarząd PTTK Oddział w Suchej Beskidzkiej dziękuje NIW-CRSO w Warszawie za wsparcie naszych zamierzeń związanych z podnoszeniem standardów naszych obiektów.

 • Skansen w Zawoi - nowe informacyjne tablice
 • Skansen w Zawoi - nowe informacyjne tablice
 • Skansen w Zawoi - nowe informacyjne tablice
 • Skansen w Zawoi - nowe informacyjne tablice

Noworoczny opłatek

dodano: 22.01.2020

Noworoczny opłatek jak co roku zgromadził w świetlicy PTTK wielu członków naszej organizacji. To bardzo miłe spotkanie, bo na co dzień, trudno się spotkać i wspólnie poświętować. Życzenia wszelakiej pomyślności w nowym roku zebranym przekazał prezes Wojciech Żak a potem wszyscy wszystkim życzyli zdrowia i pomyślności w życiu i na szlaku. Lampka szampana, wspaniały posiłek zmobilizowały wszystkich do wspólnego kolędowania.

Oby ten rok był szczęśliwy dla wszystkich, którzy planują poznawcze wędrówki po naszym ojczystym kraju i Świecie.

 • Noworoczny opłatek
 • Noworoczny opłatek
 • Noworoczny opłatek
 • Noworoczny opłatek

52 Rajd Górski Babia Góra

dodano: 07.10.2019

"52 Rajd Górski Babia Góra" odbył się 26.09.2019r. z metą w Zespole Budownictwa Drewnianego w Zawoi Markowej - Markowe Rówienki. Drużyn przybyło 13 z ogólną ilością 438 osób. Była to młodzież szkolna (szkoły podstawowe oraz średnie)z powiatu suskiego oraz wadowickiego.
Najliczniejszą grupą była licząca 88 osób grupa z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr.2 w Wadowicach. Trasy były dowolne, najwięcej grup wyszło z Krowiarek na Babią Górę inne szły Płajem do schroniska i zeszli do Markowej. Na mecie na uczestników czekał poczęstunek (kiełbasa, herbata, ciasteczka) oraz konkurs z wiedzy o BPN w Zawoi przeprowadzony przez pracowników parku.
Wszyscy byli zadowoleni i deklarowali udział w przyszłym roku.
Rajd obsługiwali działacze i przewodnicy Oddziału PTTK w Suchej Beskidzkiej.

pobierz: odznaka

 • 52 Rajd Górski Babia Góra
 • 52 Rajd Górski Babia Góra
 • 52 Rajd Górski Babia Góra
 • 52 Rajd Górski Babia Góra
 • 52 Rajd Górski Babia Góra
 • 52 Rajd Górski Babia Góra

XIX RAJD PODBABIOGÓRSKIE MIASTA 2019

dodano: 07.10.2019

Oddział PTTK w Suchej Beskidzkiej
Miejska Biblioteka Publiczna w Makowie Podhalańskim
Związek Podhalan - Oddział Babiogórski w Makowie Podhalańskim

organizują

XIX RAJD PODBABIOGÓRSKIE MIASTA 2019
czyli Podbabiogórze w latach 1939-1945
Śladami walk i męczeństwa

1. Główny cel rajdu: Uczczenie 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej na Podbabiogórzu.
przez odwiedzenie na szlakach rajdu, Miejsc Pamięci w swoich miejscowościach, na trasie lub w Makowie Podh. - np. pomnika Ofiar Zagórza, zbiorowej mogiły pomordowanych na cmentarzu makowskim, pomników na rynku Makowa oraz przed Urzędem Miejskim w Makowie Podh.
Uświadomienie że każdy szlak górski którym przechodzą uczestnicy rajdu był w przeszłości szlakiem partyzanckim.

2. Pozostałe cele rajdu: Poznanie piękna Beskidu Makowskiego w jesiennych kolorach. Popularyzacja sieci szlaków turystycznych łączących miasta, Podbabiogórza. Zdobywanie punktów do GOT.
Propagowanie turystyki wśród dzieci i młodzieży. Popularyzacja Czytelni Letniej–Miejskiej Biblioteki Publicznej w Makowie Podhalańskim.

3. Główny termin rajdu: 9 października (środa) 2019, godz.10-13
pozostałe terminy 10-18.10.2019


4. Wpisowe: 4 zł od osoby.

5. Przebieg rajdu: Trasy dowolne wg regulaminu GOT, oraz uwzględniające Miejsca Pamięci.

6. Meta rajdu: Czytelnia Letnia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Makowie Podhalańskim ul. 3 Maja 24. w godz. 11-14 lub Oddział PTTK w SuchejBeskidzkiej w zależności od uzgodnień opiekuna grupy w Oddziałem PTTK w Suchej Beskidzkiej. Na mecie w dniu 9.10.2029 prelekcja na temat II wojny światowej na Podbabiogórzu.

7. Termin zgłoszeń: Od 7 do 18 października 2019 r. na adres: Oddział PTTK w Suchej Beskidzkiej (tel.338743670) wraz z listą uczestników, która powinna zawierać imię nazwisko, datę urodzenia.
Opiekunowie proszeni są o podanie nr tel. kontaktowego na trasie.

8. Miejsce odbioru świadczeń rajdowych: Miejska Biblioteka Publiczna w Makowie Podhalańskim lub Oddział PTTK w Suchej Beskidzkiej, w zależności od uzgodnień między opiekunem grupy a Oddziałem PTTK w Suchej Beskidzkiej.

9. Świadczenia rajdowe: okolicznościowe znaczki rajdowe ,punkty do GOT, pieczątki PTTK i Związku Podhalan do książeczek GOT, dyplomy dla drużyn, wydawnictwa turystyczne.

10. Uczestnicy: W rajdzie mogą uczestniczyć drużyny zgłoszone przez szkoły, koła PTTK, inne organizacje oraz turyści indywidualni. Przy drużynach młodzieżowych wymagany jest opiekun, który ma ukończone 18 lat.

11. Obowiązki uczestników: uczestnicy przebywają trasy razem pod opieką osoby pełnoletniej. Na trasach obowiązują zasady kultury turystycznej. Za wszelkie wypadki jak i szkody wyrządzone osobom trzecim organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności.

12. Dodatkowe informacje: tel. 506303332

Do zobaczenia na mecie


Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Ziemi Babiogórskiej - Oddział w Suchej Beskidzkiej