Strona Główna - PTTK 'Ziemi Babiogórskiej' - oddział w suchej beskidzkiej

Odbiór II-go etapu prac

dodano: 07.02.2022

W dniu 29.11.2021 r. odbył się w Zespole Budownictwa Drewnianego im. Józefa Żaka w Zawoi Markowe- Rówienki odbiór II-go etapu prac związanych z zadaniem pn. "Translokacja i rekonstrukcja zabytkowego budynku schroniska im. dr Hugona Zapałowicza w stanu zachowania na 1906 r."

Logo Ministerstwa Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Prace wykonane 2021 roku polegały na wykonaniu ścian konstrukcyjnych, osłonowych, wewnętrznych parteru oraz konstrukcji więźby dachowej budynku schroniska.
Całość powyższego zadania dofinansowane zostało ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury -państwowego funduszu celowego w kwocie =185.000,-zł =.

Komisja składająca się z przedstawicieli Oddziału PTTK w Suchej Beskidzkiej , wykonawcy, Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie oraz Zarządu Głównego PTTK w Warszawie dokonała odbioru prac co do ich zgodności z dokumentacją projektową, umową, kosztorysem ofertowym oraz zasadami wiedzy technicznej i przepisami budowlanymi. Komisja odebrała wykonane prace i wyraziła nadzieję, że dalsze prace przy rekonstrukcji schroniska będą mogły być w przyszłym roku kontynuowane i zakończone.

  • Odbiór prac
  • Odbiór prac
  • Odbiór prac
  • Odbiór prac
Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Ziemi Babiogórskiej - Oddział w Suchej Beskidzkiej