Strona Główna - PTTK 'Ziemi Babiogórskiej' - oddział w suchej beskidzkiej

Dwudniowa wycieczka z cyklu "Poznajemy Małopolskę"

dodano: 07.08.2011

PTTK Oddział "Ziemi Babiogórskiej" w Suchej Beskidzkiej zaprasza na kolejną wycieczkę autokarową z cyklu "Poznajemy Małopolskę". Tym razem będzie to wycieczka wyjątkowa - bo dwudniowa.

W programie wycieczki, która odbędzie się w dniach 10-11 września 2011 r., znajduje się m.in. zwiedzanie Nowego Sącza wraz z Sądeckim Parkiem Etnograficznym i "Miasteczkiem Galicyjskim", Starego Sącza, Krynicy, pasieki "Barć" w Kamiannej, słynnym ośrodku pszczelarskim oraz drewnianych cerkwi w Dubnem, Leluchowie i Bereście. Koszt wycieczki wynosi 200 zł od osoby. W cenę wliczono opłaty za bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, nocleg w pokojach 2- lub 3-osobowych oraz obiadokolację (lub ognisko) w sobotę i śniadanie w niedzielę.

W razie sprzyjającej pogody planowany jest wyjazd kolejką gondolową na Jaworzynę Krynicką - dopłata dodatkowo 20 zł od osoby.

Wyjazd na wycieczkę z parkingu obok budynku Urzędu Miejskiego w Suchej Beskidzkiej w sobotę 10 września o godz.. 8.30, planowany powrót do Suchej Beskidzkiej w niedzielę 11. września ok. godz. 19.30.

Zapisy:
PTTK Oddział "Ziemi Babiogórskiej", Sucha Beskidzka ul. Mickiewicza 38, tel. 33 874 36 70
pon.-pt. godz. 10.00-12.00. Dodatkowych informacji na temat wycieczki udziela Marcin Leśniakiewicz,
tel. 609036054.

Marcin Leśniakiewicz

Uwaga! Ze względu na konieczność rezerwacji noclegów zapisy na organizowaną przez suski oddział PTTK wycieczkę dwudniową do Nowego Sącza, Krynicy i okolic będą przyjmowane tylko do poniedziałku 29 sierpnia 2011r.

Tym razem Magura Spiska

dodano: 28.07.2011

Oddział "Ziemi Babiogórskiej" PTTK w Suchej Beskidzkiej zaprasza na kolejną wycieczkę górską, która odbędzie się w sobotę 6 sierpnia 2011 r. Celem wycieczki będzie rzadko odwiedzany przez turystów, a niezwykle malowniczy (wspaniałe widoki na Tatry) rejon Magury Spiskiej na pograniczu polsko-słowackim wraz z najwyższym szczytem polskiej części pasma - Kuraszowskim Wierchem (1038 m).

Planowana trasa wycieczki: Bukowina Tatrzańska (ok. 750 m) – Pawlikowski Wierch (1016 m) – Przełęcz nad Łapszanką (943 m) – Kuraszowski Wierch (1038 m) – Kacwin (ok. 550 m) – Niedzica (ok. 500 m).

Długość trasy pieszej - ok. 25 km; czas przejścia - ok. 8 godz. PTTK zapewnia opiekę przewodnika beskidzkiego.

Jedyną stałą opłatą jest wpisowe w wysokości 15zł wpłacane na początku imprezy, podczas zbiórki. Pozostałe koszty to bilety - przejazdy odbędą się środkami komunikacji publicznej Koszty biletów wyniosą ok. 45 zł, ewentualne ubezpieczenie uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.

Zbiórka uczestników wycieczki odbędzie się w sobotę 6 sierpnia 2011 r. o godz. 4.55 przed budynkiem dworca PKP w Suchej Beskidzkiej.

Zapisy: PTTK Oddział "Ziemi Babiogórskiej", Sucha Beskidzka ul. Mickiewicza 38, tel. 33 874 36 70 pon.-pt. godz. 10.00-12.00.

Dodatkowych informacji na temat wycieczki udziela Marcin Leśniakiewicz tel. 609 036 054.

Marcin Leśniakiewicz

Babia z innej strony

dodano: 27.07.2011

Planowana wycieczka odbyła się przy idealnej wręcz pogodzie. Słonecznie, ale nie upalnie, całkiem dobra widoczność włącznie z Tatrami, jedynie na szczycie dość mocno wiało, ale w przypadku Babiej Góry to normalne. Mieliśmy sporo szczęścia, bo był to chyba jedyny pogodny dzień w ostatnim tygodniu. Grupa liczyła 10 osób, przy czym jedna przyjechała aż z Norwegii, a o wycieczce dowiedziała się z internetu, będąc w Sanoku. Jeśli więc jeszcze raz usłyszę od jakiegoś, suszanina, że on nic nie wie o wycieczkach, bo nie ma o nich żadnych informacji, to nie wiem, co mu zrobię. Prawie wszystkie osoby, biorące udział w wycieczce poza uczestniczką z Norwegii na Babiej Górze już były i to nie raz, ale tylko dwie włącznie ze mną szły szlakiem od strony orawskiej, dlatego pomysł, by tym razem właśnie taką trasę wybrać, okazał się bardzo trafiony.
Wynajętym, busem dojechaliśmy do polany Stańcowej w Lipnicy Wielkiej, stamtąd wyszliśmy na Diablak, a następne przez Bronę i Markowe Szczawiny zeszliśmy do Zawoi Podryzowanej, skąd wróciliśmy do Suchej.

Marcin Leśniakiewicz


Wycieczka na Babią Górę z Orawy

dodano: 20.06.2011

W sobotę 23 lipca 2011 r. wyruszymy na znaną nam wszystkim doskonale Babią Górę (1725 m), ale od strony południowej, orawskiej.

Planowana trasa: Lipnica Wielka Przywarówka (ok. 750 m) – Babia Góra (1725 m) – schronisko PTTK na Markowych Szczawinach (1180 m) – Zawoja (ok. 650 m). Długość trasy pieszej - ok. 15 km; czas przejścia - ok. 7 godz. PTTK zapewnia opiekę przewodnika beskidzkiego.

Jedyną stałą opłatą jest wpisowe w wysokości 15zł (wpłacane na początku imprezy, podczas zbiórki). Pozostałe koszty (przejazdy - ok. 35 zł, ewentualne ubezpieczenie) uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.

Osoby zainteresowane udziałem w wycieczce proszone są kontakt telefoniczny pod nr 609 036 054 (Marcin Leśniakiewicz) w dniach 10-20 lipca 2011 r. Pod tym numerem telefonu można także uzyskać wszelkie dodatkowe informacje.

Ostateczny termin zbiórki i sposób przejazdu (środkami komunikacji publicznej lub wynajętym busem) są uzależnione od ilości zgłoszeń. Wyjazd nastąpi w sobotę 23 lipca ok. godz. 5.00-6.00 (zbiórka pod budynkiem Powiatowego Urzędu Pracy w Suchej Beskidzkiej - naprzeciwko stacji PKP), planowany powrót do Suchej Beskidzkiej - ok. 18.00.

Ochrona ubezpieczeniowa SIGNAL IDUNA

dodano: 19.06.2011

Ochrona ubezpieczeniowa SIGNAL IDUNA Polska T.U. S.A. obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków członków Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego (PTTK) - posiadaczy ważnych legitymacji członkowskich.

Ubezpieczenie obejmuje zdarzenia, które mogą się wydarzyć:
 • podczas uczestnictwa w imprezach PTTK na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w okresie objętym ochroną ubezpieczeniową.
 • podczas uczestnictwa w imprezach PTTK na terenie krajów sąsiadujących z RP oraz wód międzynarodowych na Bałtyku graniczących z polską granicą morską w okresie objętym ochroną ubezpieczeniową.
 • podczas pobytu w obiektach PTTK będących w użytkowaniu lub własnością PTTK w związku z realizacją zadań statutowych lub z tytułu korzystania z noclegu albo atrakcji turystycznych.
 • podczas zdobywania odznak turystycznych przewidzianych statutem PTTK.


Legitymacja członkowska

Za legitymację członkowską PTTK będącą jednocześnie dokumentem potwierdzającym zawarcie ubezpieczenia uznaje się legitymację posiadającą znaczek członkowski PTTK zakupiony lub przyznany osobie uprawnionej w roku:
 • 2008 i ważny do 31 marca 2009r. oraz
 • 2009 i ważny do 31 marca 2010 r.

W ramach umowy ubezpieczenia SIGNAL IDUNA Polska T.U. S.A. obejmuje ochroną ubezpieczeniową również osoby wyznaczone przez PTTK do obsługi imprezy podczas prac przygotowawczych i zamykających jej organizację.

Sumy ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków wynosi:
 • 12.000 PLN, świadczenie z tytułu 100% stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu,
 • 6.000 PLN, świadczenie na wypadek śmierci w wyniku nieszczęśliwych wypadków.
 • 5.000 PLN, świadczenie na tytułu zawału serca lub wylewu krwi do mózgu,
 • 1.500 PLN, refundacja kosztów naprawy lub nabycia protez i środków pomocniczych.
 • 1.500 PLN, refundacja kosztów operacji kosmetycznych.

Suma ubezpieczenia z tytułu refundacji kosztów ratownictwa wynosi:
 • 3.000 EUR (równowarość w zotych, na jedno zdarzenie).


KLAUZULA nr 1 rozszerzająca zakres ubezpieczenia NNW o ubezpieczenie kosztów akcji ratowniczej w brzmieniu:

§1.
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OW Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków, obowiązujących w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia, SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. udziela ochrony ubezpieczeniowej w zakresie kosztów ratownictwa osobom fizycznym, posiadającym ważną legitymację członkowską PTTK, w czasie imprez PTTK na terenie RP i krajów sąsiadujących,

§2.
 1. Przedmiotem ubezpieczenia są niezbędne i udokumentowane koszty poniesione na akcję ratowniczą lub poszukiwawczą, prowadzoną przez wyspecjalizowane służby ratownicze w celu ratowania życia lub zdrowia Ubezpieczonego, który uległ w czasie pobytu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju stałego pobytu, nieszczęśliwemu wypadkowi lub nagłemu zachorowaniu.
 2. Przez koszty ratownictwa rozumie się:
  1. koszty poszukiwań przez wyspecjalizowane służby ratownictwa,
  2. udzielenie doraźnej pomocy medycznej na miejscu zdarzenia,
  3. transport z miejsca wypadku do najbliższego punktu opieki medycznej (przy użyciu specjalistycznych środków transportu jak: sanie, helikopter, tobogan, motorówka, inne)


§3.
 1. Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte szkody powstałe w przypadku/wskutek:
  1. usiłowania lub popełnienia przez Ubezpieczonego przestępstwa,
  2. powstałych na skutek usiłowania lub popełnienia samobójstwa,
  3. powstałych na skutek umyślnego samouszkodzenia w tym jeżeli do samouszkodzenia doszło na skutek próby popełnienie samobójstwa lub innego umyślnego działania Ubezpieczonego,
  4. winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego lub osób z którymi Ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym lub za które ponosi odpowiedzialność,
  5. wypadku powstałego w czasie prowadzenia przez Ubezpieczonego pojazdu lub innych środków lokomocji w stanie po spożyciu alkoholu, narkotyków lub innych podobnie działających środków odurzających lub bez wymaganych uprawnień do prowadzenia tego pojazdu,
  6. zdarzeń powstałych w czasie, gdy Ubezpieczony był w stanie po użyciu alkoholu, pod wpływem narkotyków lub innych podobnie działających środków odurzających,
  7. wojny, działań wojennych, stanu wojennego lub stanu wyjątkowego, działań w ramach wojskowych misji pokojowych w tym tzw. kontyngentów oraz w ramach sił stabilizacyjnych i innych działań jednostek wojskowych oraz policyjnych poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej lub udziału Ubezpieczonego w zamieszkach w tym zamieszkach o charakterze chuligańskim, rozruchach, strajkach, akcjach protestacyjnych, blokadach dróg i bójkach, aktach terroryzmu, sabotażu,
  8. gdy przed wyjazdem za granicę istniały wskazania lekarskie co do wykonania zabiegu operacyjnego lub poddania się leczeniu lub obserwacji lekarskiej w warunkach szpitalnych,
  9. chorób przewlekłych, zaburzeń psychicznych, depresji, wad wrodzonych, o ile Ubezpieczony wiedział o ich istnieniu.
  10. szkód powstałych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju stałego pobytu Ubezpieczonego, jeżeli na podstawie obowiązujących przepisów prawa koszty ratownictwa są pokryte ze środków publicznych.
  11. szkód bezpośrednio lub pośrednio spowodowanych energią jądrową i/lub promieniowaniem radioaktywnym,
  12. jazd próbnych, rajdów i wyścigów samochodowych.
 2. Ochroną ubezpieczeniową nie są również objęte szkody będące następstwem:
  1. uprawiania sportów motorowych, powietrznych, wspinaczki wysokogórskiej i speleologii
  2. wyczynowego uprawiania sportu lub branie udziału w zawodach, wyścigach , występach i treningach sportowych
  3. profesjonalnego uprawiania sportu.


§4.
Suma ubezpieczenia stanowiąca górną granicę odpowiedzialności SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. z tytułu kosztów ratownictwa na terenie RP oraz krajów sąsiadujących wynosi równowartość w złotych 3.000 Euro (na zdarzenie).

§5.
W pozostałych, nieuregulowanych powyższymi zapisami kwestiach, stosuje się Ogólne Warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków, zatwierdzone Uchwałą Zarządu SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. z dnia.22.05.2007r.

Sprawdź wykaz placówek, w których można zawrzeć umowy ubezpieczenia:
 • Centrala
 • Odziały
 • Infolinia

Dokumenty do pobrania:
Wyciąg z OWU NNW
OWU NNW
Klauzula nr 1 Ubezpieczenie koszty ratownictwa
Załącznik nr 3 do OWU NNW
Formularz wyznaczenia osoby uprawnionej

Jeśli zdarzy się wypadek:
Pobierz procedurę zgłoszenia szkody
Pobierz druk zgłoszenia szkody NNW

Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Ziemi Babiogórskiej - Oddział w Suchej Beskidzkiej

specweb - projektowanie stron