Strona Główna - PTTK 'Ziemi Babiogórskiej' - oddział w suchej beskidzkiej

Umowa na dalsze prace przy zadaniu - Translokacja i rekonstrukcja zabytkowego budynku schroniska

dodano: 21.09.2022

Oddział "Ziemi Babiogórskiej" im. prof. dr Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej 25.08.2022 r. podpisał umowę na dalsze prace przy zadaniu pn. "Translokacja i rekonstrukcja zabytkowego budynku schroniska im. dr Hugona Zapałowicza wg stanu zachowania na rok 1906" dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na kwotę 180 000,00.

Powyższe prace obejmują min. ułożenie gontów drewnianych , założenie podłóg ,powały ,belek i desek stropowych, wprawienie stolarki ,mszenie ścian. Zakończenie prac jest planowane na 30.11.2022r.

Logo Ministerstwa Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Oddział PTTK w Suchej Beskidzkiej uzyskał również środki w wysokości 10 000,00 i podpisał umowę z Małopolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Krakowie na wykonanie prac pn. "Zawoja, Markowe Rówienki, zespół budownictwa drewnianego.

Prace budowlane polegają na remoncie odtworzeniowym, restytucyjnym drewnianej podłogi oraz pieca i komina w pomieszczeniu "kustoszówki"w chałupie "Franciszka Kudzi" ".Zakończenie prac przewiduje się na 30.10.2022 r.


Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo - Wyborcze Oddziału PTTK "Ziemi Babiogórskiej"

dodano: 31.05.2022

28 maja 2022 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo - Wyborcze Oddziału PTTK "Ziemi Babiogórskiej" im. prof. dr Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej. W spotkaniu udział wzięli członkowie PTTK oraz delegaci z kół działających w szkołach na terenie powiatu.

W programie Walnego Zgromadzenia przewidziane były wybory nowych władz Zarządu Oddziału oraz Komisji Rewizyjnej na kolejną kadencję. W tajnych wyborach zgromadzeni wybrali do zarządu następujące osoby:

1. Wojciech Żak Prezes ZO
2. Jan Malaga V-ce Prezes
3. Jerzy Żak V-ce Prezes
4. Anna Żaczek Skarbnik
5. Stanisław Budnik Sekretarz
6. Jerzy Mydlarz Członek
7. Marek Fluder Członek
8. Marcin Leśniakiewicz Członek
9. Barbara Sasuła Członek

Do Komisji Rewizyjnej wybrano następujące osoby:

1. Jacek Duś
2. Rafał Nowak
3. Tadeusz Błachut.

Walne Zgromadzenie obradowało w miłej i koleżeńskiej atmosferze a zgłoszone wnioski w trakcie dyskusji nakreśliły pewien plan działania dla zarządu w obecnej kadencji.

Na zdjęciach przebieg obrad oraz nowo wybrany Zarząd Oddziału i członkowie Komisji Rewizyjnej.

 • Walne Zgromadzenie
 • Walne Zgromadzenie
 • Walne Zgromadzenie
 • Walne Zgromadzenie
 • Walne Zgromadzenie

UCHWAŁA ZARZĄDU ODDZIAŁU PTTK W SUCHEJ BESKIDZKIEJ

dodano: 03.03.2022

Zarząd Oddziału PTTK w Suchej Beskidzkiej w dniu 3 marca 2022 roku na swoim posiedzeniu podjął Uchwałę potępiającą agresję Rosji na wolny kraj Ukrainę.
Uchwała wyrażająca protest bestialskiego niszczenia miast, wsi i ludności Ukrainy została podjęta przez aklamację.


Odbiór II-go etapu prac

dodano: 07.02.2022

W dniu 29.11.2021 r. odbył się w Zespole Budownictwa Drewnianego im. Józefa Żaka w Zawoi Markowe- Rówienki odbiór II-go etapu prac związanych z zadaniem pn. "Translokacja i rekonstrukcja zabytkowego budynku schroniska im. dr Hugona Zapałowicza w stanu zachowania na 1906 r."

Logo Ministerstwa Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Prace wykonane 2021 roku polegały na wykonaniu ścian konstrukcyjnych, osłonowych, wewnętrznych parteru oraz konstrukcji więźby dachowej budynku schroniska.
Całość powyższego zadania dofinansowane zostało ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury -państwowego funduszu celowego w kwocie =185.000,-zł =.

Komisja składająca się z przedstawicieli Oddziału PTTK w Suchej Beskidzkiej , wykonawcy, Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie oraz Zarządu Głównego PTTK w Warszawie dokonała odbioru prac co do ich zgodności z dokumentacją projektową, umową, kosztorysem ofertowym oraz zasadami wiedzy technicznej i przepisami budowlanymi. Komisja odebrała wykonane prace i wyraziła nadzieję, że dalsze prace przy rekonstrukcji schroniska będą mogły być w przyszłym roku kontynuowane i zakończone.

 • Odbiór prac
 • Odbiór prac
 • Odbiór prac
 • Odbiór prac

Akt erekcyjny

dodano: 03.02.2022

Ponad 15 lat temu podczas uroczystych obchodów 100-lecia zasłużonego dla turystyki polskiej Schroniska Polskiego Towarzystwa Krajoznawczo - Turystycznego na Markowych Szczawinach został wmurowany akt erekcyjny pod budowę nowego schroniska.
W uroczystościach udział wzięło wielu zaproszonych gości, zasłużonych osób dla polskiej turystyki z terenu działalności Oddziału PTTK w Suchej Beskidzkiej a także turystów będących w tym czasie na trasie swojej wędrówki.

Aktu wmurowania kamienia węgielnego dokonali:
Ksiądz Biskup Jan Szkodoń
Senator RP Piotr Boroń
Prezes Zarządu Głównego PTTK Lech Drożdżyński
Co potwierdzili swoimi podpisami w obecności wszystkich zebranych..

dokument pdf: akt erekcyjny

 • Akt erekcyjny
 • Akt erekcyjny
 • Akt erekcyjny
 • Akt erekcyjny

Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Ziemi Babiogórskiej - Oddział w Suchej Beskidzkiej