Strona Główna - PTTK 'Ziemi Babiogórskiej' - oddział w suchej beskidzkiej

Skansen w Zawoi będzie miał nowe informacyjne tablice

dodano: 05.08.2020

Na mocy porozumienia, a wcześniej złożonego wniosku a ostatecznie zawartej umowy w dniu 09.04.2020 pomiędzy Narodowym Instytutem Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego z siedzibą w Warszawie

a

PTTK Odział "Ziemi Babiogórskiej" im. Prof. Dr Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej, Zespół Budownictwa Drewnianego im. Józefa Żaka w Zawoi otrzyma nowe emaliowane tablice informacyjne.

Zadanie opiewa na kwotę 1.750,00 zł która to suma zostanie przekazana na konto beneficjenta po dokonanym odbiorze wykonanego zadania. Cieszy fakt, że skansen w Zawoi zaczyna z roku na rok coraz lepiej funkcjonować i radzi sobie z trudnym zadaniem jakim jest dbanie o spuściznę po naszych przodkach. Zarząd PTTK Oddział w Suchej Beskidzkiej dziękuje NIW-CRSO w Warszawie za wsparcie naszych zamierzeń związanych z podnoszeniem standardów naszych obiektów.

 • Skansen w Zawoi - nowe informacyjne tablice
 • Skansen w Zawoi - nowe informacyjne tablice
 • Skansen w Zawoi - nowe informacyjne tablice
 • Skansen w Zawoi - nowe informacyjne tablice

Noworoczny opłatek

dodano: 22.01.2020

Noworoczny opłatek jak co roku zgromadził w świetlicy PTTK wielu członków naszej organizacji. To bardzo miłe spotkanie, bo na co dzień, trudno się spotkać i wspólnie poświętować. Życzenia wszelakiej pomyślności w nowym roku zebranym przekazał prezes Wojciech Żak a potem wszyscy wszystkim życzyli zdrowia i pomyślności w życiu i na szlaku. Lampka szampana, wspaniały posiłek zmobilizowały wszystkich do wspólnego kolędowania.

Oby ten rok był szczęśliwy dla wszystkich, którzy planują poznawcze wędrówki po naszym ojczystym kraju i Świecie.

 • Noworoczny opłatek
 • Noworoczny opłatek
 • Noworoczny opłatek
 • Noworoczny opłatek

52 Rajd Górski Babia Góra

dodano: 07.10.2019

"52 Rajd Górski Babia Góra" odbył się 26.09.2019r. z metą w Zespole Budownictwa Drewnianego w Zawoi Markowej - Markowe Rówienki. Drużyn przybyło 13 z ogólną ilością 438 osób. Była to młodzież szkolna (szkoły podstawowe oraz średnie)z powiatu suskiego oraz wadowickiego.
Najliczniejszą grupą była licząca 88 osób grupa z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr.2 w Wadowicach. Trasy były dowolne, najwięcej grup wyszło z Krowiarek na Babią Górę inne szły Płajem do schroniska i zeszli do Markowej. Na mecie na uczestników czekał poczęstunek (kiełbasa, herbata, ciasteczka) oraz konkurs z wiedzy o BPN w Zawoi przeprowadzony przez pracowników parku.
Wszyscy byli zadowoleni i deklarowali udział w przyszłym roku.
Rajd obsługiwali działacze i przewodnicy Oddziału PTTK w Suchej Beskidzkiej.

pobierz: odznaka

 • 52 Rajd Górski Babia Góra
 • 52 Rajd Górski Babia Góra
 • 52 Rajd Górski Babia Góra
 • 52 Rajd Górski Babia Góra
 • 52 Rajd Górski Babia Góra
 • 52 Rajd Górski Babia Góra

XIX RAJD PODBABIOGÓRSKIE MIASTA 2019

dodano: 07.10.2019

Oddział PTTK w Suchej Beskidzkiej
Miejska Biblioteka Publiczna w Makowie Podhalańskim
Związek Podhalan - Oddział Babiogórski w Makowie Podhalańskim

organizują

XIX RAJD PODBABIOGÓRSKIE MIASTA 2019
czyli Podbabiogórze w latach 1939-1945
Śladami walk i męczeństwa

1. Główny cel rajdu: Uczczenie 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej na Podbabiogórzu.
przez odwiedzenie na szlakach rajdu, Miejsc Pamięci w swoich miejscowościach, na trasie lub w Makowie Podh. - np. pomnika Ofiar Zagórza, zbiorowej mogiły pomordowanych na cmentarzu makowskim, pomników na rynku Makowa oraz przed Urzędem Miejskim w Makowie Podh.
Uświadomienie że każdy szlak górski którym przechodzą uczestnicy rajdu był w przeszłości szlakiem partyzanckim.

2. Pozostałe cele rajdu: Poznanie piękna Beskidu Makowskiego w jesiennych kolorach. Popularyzacja sieci szlaków turystycznych łączących miasta, Podbabiogórza. Zdobywanie punktów do GOT.
Propagowanie turystyki wśród dzieci i młodzieży. Popularyzacja Czytelni Letniej–Miejskiej Biblioteki Publicznej w Makowie Podhalańskim.

3. Główny termin rajdu: 9 października (środa) 2019, godz.10-13
pozostałe terminy 10-18.10.2019


4. Wpisowe: 4 zł od osoby.

5. Przebieg rajdu: Trasy dowolne wg regulaminu GOT, oraz uwzględniające Miejsca Pamięci.

6. Meta rajdu: Czytelnia Letnia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Makowie Podhalańskim ul. 3 Maja 24. w godz. 11-14 lub Oddział PTTK w SuchejBeskidzkiej w zależności od uzgodnień opiekuna grupy w Oddziałem PTTK w Suchej Beskidzkiej. Na mecie w dniu 9.10.2029 prelekcja na temat II wojny światowej na Podbabiogórzu.

7. Termin zgłoszeń: Od 7 do 18 października 2019 r. na adres: Oddział PTTK w Suchej Beskidzkiej (tel.338743670) wraz z listą uczestników, która powinna zawierać imię nazwisko, datę urodzenia.
Opiekunowie proszeni są o podanie nr tel. kontaktowego na trasie.

8. Miejsce odbioru świadczeń rajdowych: Miejska Biblioteka Publiczna w Makowie Podhalańskim lub Oddział PTTK w Suchej Beskidzkiej, w zależności od uzgodnień między opiekunem grupy a Oddziałem PTTK w Suchej Beskidzkiej.

9. Świadczenia rajdowe: okolicznościowe znaczki rajdowe ,punkty do GOT, pieczątki PTTK i Związku Podhalan do książeczek GOT, dyplomy dla drużyn, wydawnictwa turystyczne.

10. Uczestnicy: W rajdzie mogą uczestniczyć drużyny zgłoszone przez szkoły, koła PTTK, inne organizacje oraz turyści indywidualni. Przy drużynach młodzieżowych wymagany jest opiekun, który ma ukończone 18 lat.

11. Obowiązki uczestników: uczestnicy przebywają trasy razem pod opieką osoby pełnoletniej. Na trasach obowiązują zasady kultury turystycznej. Za wszelkie wypadki jak i szkody wyrządzone osobom trzecim organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności.

12. Dodatkowe informacje: tel. 506303332

Do zobaczenia na mecie


Regulamin rajdu Babia Góra 2019

dodano: 06.09.2019

PTTK
Oddział "Ziemi Babiogórskiej" im. prof. dr Walerego Goetla
w Suchej Beskidzkiej

Pod Patronatem
Starosty Suskiego
mgr Józefa Bałosa i
Dyrektora Babiogórskiego Parku Narodowego
dr Tomasza Pasierbka

organizują
"LII"
Rajd Górski "Babia Góra - 2019"

dnia 26.09.2019 r. z metą
w Zawoi Markowe Rówienki
Zespół Budownictwa Drewnianego im. Józefa Żaka

- Pod hasłem -

"Czyste góry dla turystów - Dzięki turystom"

Rajd zgłoszony w Kuratorium Oświaty

REGULAMIN


Drodzy Turyści
Uczestnicy kolejnych Rajdów "BABIA GÓRA" witać Was będziemy po raz pięćdziesiąty drugi na trasach Rajdu "BABIA GÓRA - 2019", który odbędzie się w dniu 26 września 2019. na terenie Beskidu Żywieckiego z metą w Zawoi Markowe Rówienki - Zespół Budownictwa Drewnianego im. Józefa Żaka

Turyści czekamy na liczne zgłoszenia !

1. Organizatorem Rajdu jest PTTK Oddział "Ziemi Babiogórskiej" w Suchej Beskidzkiej pod patronatem:

  - Starosty Suskiego mgr Józefa Bałosa
  - Dyrektora Babiogórskiego Parku Narodowego dr Tomasza Pasierbka

2. Cel Rajdu - poznanie piękna Beskidu Żywieckiego i jego przyrody, zabytków oraz zachęcenie do uprawiania turystyki i zdobywania punktów GOT.

3. W Rajdzie mogą uczestniczyć drużyny zgłoszone zgodnie z regulaminem rajdu: przez jednostki PTTK, zakłady pracy, szkoły, organizacje młodzieżowe oraz turyści indywidualni.

4. Kierownikiem drużyny powinien być doświadczony turysta w wieku, co najmniej 18-lat.

5. Zgłoszenia: drużyna oraz indywidualni turyści zgłaszają swój udział w Rajdzie za pośrednictwem instytucji wymienionych w punkcie3 na "Karcie zgłoszeń" (ująć imię i nazwisko uczestnika, nazwę szkoły lub innej instytucji, nazwisko i imię opiekunów oraz kontakt do kierownikiem grupy oraz przebieg trasy ,która jest dowolna).

"Karty zgłoszeń" wraz z opłatą należy przekazać na adres:
Oddział PTTK "Ziemi Babiogórskiej"
ul. Mickiewicz 38
34-200 Sucha Beskidzka

w terminie do dnia 23 września 2019 r.

6. Wpisowe na Rajd: od osoby wynosi 6,00 zł.

  - wpłaty tytułem wpisowego należy dokonać w PTTK w Suchej Beskidzkiej, przelewem bankowym na konto: Bank PEKAO S.A. nr.konta :31 1240 4878 1111 0000 4713 0672 lub gotówką w kasie PTTK przy ul. Mickiewicza 38 do dnia 23 września 2019 r. w godzinach 9-14-tej.
  - w przypadku nie zgłoszenia się na mecie Rajdu, wpisowe nie będzie zwracane.

7. W ramach wpisowego uczestnicy Rajdu otrzymują: znaczek rajdowy, punkty do GOT, poczęstunek i dyplom dla drużyn.

8. Na mecie będzie przeprowadzony:

  - konkurs "Wiedzy o Babiej Górze" - organizatorem będzie Babiogórski Park Narodowy

9. Organizatorzy zapewniają przewodnika na Przełęczy Krowiarki i Zawoi Markowej między godz. 8-9-tą. Przewodnicy będą prowadzić grupy dwiema trasami (po wcześniejszym uzgodnieniu).

10. Członkowie PTTK z opłaconymi składkami członkowskimi uczestniczący w Rajdzie są ubezpieczeni w Ergo Hetia S.A., wobec pozostałych uczestników organizator nie bierze odpowiedzialności za wypadki w czasie trwania Rajdu.

11. Przebieg Rajdu: drużyny odbywają marsz zespołowo, meta rajdu znajdować się będzie w Zawoi Markowe Rówienki, ZBD im. J. Żaka, przyjmowanie drużyn na mecie odbywać się będzie w dniu 26 września 2019r. od godz. 11.00 do 14.00.

Do miłego zobaczenia na mecie Rajdu !
Organizatorzy Rajdu


Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Ziemi Babiogórskiej - Oddział w Suchej Beskidzkiej

specweb - projektowanie stron