Strona Główna - PTTK 'Ziemi Babiogórskiej' - oddział w suchej beskidzkiej

Trzeci etap translokacji budynku schroniska zakończony.

dodano: 20.12.2022

W Zespole Budownictwa Drewnianego im. Józefa Żaka w Zawoi Markowe-Rówienki odbył się odbiór III-go etapu prac związanych z zadaniem pn. "Translokacja i rekonstrukcja zabytkowego budynku schroniska im. dr Hugona Zapałowicza wg. stanu zachowania z 1906 r." Prowadzone prace zostały dofinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - Państwowego Funduszu Celowego w kwocie 240 tyś. złotych.

Logo MKIDZN

Główne prace, które wykonano w 2022 roku obejmowały prace przy dachu tj. dokończenie więźby, ułożenie gontów, wymurowanie komina, założenie drewnianych rynien. Poza tym zamontowano drzwi, okna, okiennice, belki i deski stropowe oraz podłogi. Wybudowano również piec, wykonano mszenie ścian, różne prace wykończeniowe, snycerskie a także instalację elektryczną.
W dniu 16.12.2022r. Komisja składająca się z przedstawicieli Oddziału PTTK w Suchej Beskidzkiej , Wykonawcy, Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie oraz Zarządu Głównego PTTK w Warszawie dokonała odbioru prac co do ich zgodności z dokumentacją projektową, umową, kosztorysem ofertowym oraz zasadami wiedzy technicznej i przepisami budowlanymi. Komisja odebrała wykonane prace i wyraziła opinię , że zakres wykonanych prac przy rekonstrukcji schroniska w tym roku był bardzo duży i w całości udało się go zrealizować z należytą starannością i w obowiązujących terminach.

  • Trzeci etap translokacji budynku schroniska
  • Trzeci etap translokacji budynku schroniska
  • Trzeci etap translokacji budynku schroniska
  • Trzeci etap translokacji budynku schroniska

Zarząd Główny PTTK w Warszawie sfinansował w kwocie 10 tyś. złotych zadanie pn. "Działalność Muzeów Regionalnych", Prace te związane były z wykonaniem i zamontowaniem podbitki z desek ze wszystkich stron dachu budynku schroniska im. Hugona Zapałowicza wg. stanu zachowania z 1906 roku, które zostało translokowane i rekonstruowane z Markowych Szczawin do Zespołu Budownictwa Drewnianego im. Józefa Żaka w Zawoi Markowe Rówienki.

Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Ziemi Babiogórskiej - Oddział w Suchej Beskidzkiej

specweb - projektowanie stron