Strona Główna - PTTK 'Ziemi Babiogórskiej' - oddział w suchej beskidzkiej

Rajd Górski "Babia Góra - 2022"

dodano: 23.09.2022

PTTK

Oddział "Ziemi Babiogórskiej" im. prof. dr Walerego Goetla
w Suchej Beskidzkiej


Pod Patronatem
Starosty Suskiego
mgr Józefa Bałosa
i
Dyrektora Babiogórskiego Parku Narodowego
dr Tomasza Pasierbka


organizują

"LIV"

Rajd Górski "Babia Góra - 2022"

dnia 22.09.2022 r. z metą
w Zawoi Markowe Rówienki
Zespół Budownictwa Drewnianego im. Józefa Żaka

- Pod hasłem -


"KOLEJ NA PTTK"
------------


w ramach
IX Międzypokoleniowej Sztafety Turystycznej
ogólnopolskiej imprezy organizowanej przez Z.G. PTTK


Rajd zgłoszony w Kuratorium Oświaty


REGULAMIN


Drodzy Turyści
Uczestnicy kolejnych Rajdów "BABIA GÓRA" ,witać Was będziemy po raz pięćdziesiąty czwarty na trasach Rajdu "BABIA GÓRA - 2022", który odbędzie się w dniu 22 września 2022r. na terenie Beskidu Żywieckiego z metą w Zawoi Markowe Rówienki - Zespół Budownictwa Drewnianego im. Józefa Żaka.
Turyści czekamy na liczne zgłoszenia!


1. Organizatorem Rajdu jest PTTK Oddział "Ziemi Babiogórskiej" w Suchej Beskidzkiej pod patronatem:
> Starosty Suskiego mgr Józefa Bałosa
> Dyrektora Babiogórskiego Parku Narodowego dr Tomasza Pasierbka
2. Cel Rajdu - poznanie piękna Beskidu Żywieckiego, w szczególności BPN w Zawoi i jego przyrody (pomników przyrody), zabytków oraz zachęcenie do uprawiania turystyki i zdobywania punktów GOT.
3. W Rajdzie mogą uczestniczyć drużyny zgłoszone zgodnie z regulaminem rajdu: przez jednostki PTTK ,zakłady pracy, szkoły, organizacje młodzieżowe oraz turyści indywidualni.
4. Kierownikiem drużyny powinien być doświadczony turysta w wieku, co najmniej 18-lat.
5. Zgłoszenia: drużyna oraz indywidualni turyści zgłaszają swój udział w Rajdzie za pośrednictwem instytucji wymienionych w punkcie3 na "Karcie zgłoszeń" (ująć imię i nazwisko uczestnika, nazwę szkoły lub innej instytucji, nazwisko i imię opiekunów oraz kontakt do kierownikiem grupy oraz przebieg trasy ,która jest dowolna).
"Karty zgłoszeń" wraz z opłatą należy przekazać na adres:
Oddział PTTK "Ziemi Babiogórskiej"
ul. Mickiewicz 38
34-200 Sucha Beskidzka
w terminie do dnia 19 września 2022 r.

6. Wpisowe na Rajd : od osoby wynosi 8,00 zł.
> wpłaty tytułem wpisowego należy dokonać w PTTK w Suchej Beskidzkiej, przelewem bankowym na konto :Bank PEKAO S.A. nr.konta :31 1240 4878 1111 0000 4713 0672 lub gotówką w kasie PTTK przy ul. Mickiewicza 38 do dnia 19 września 2022 r. w godzinach 9 -14-tej.
> w przypadku nie zgłoszenia się na mecie Rajdu, wpisowe nie będzie zwracane.
7. W ramach wpisowego uczestnicy Rajdu otrzymują : znaczek rajdowy, punkty do GOT, poczęstunek i dyplom dla drużyn.
8. Na mecie będzie przeprowadzony:
> konkurs "Wiedzy o Babiej Górze" - organizatorem będzie Babiogórski Park Narodowy
9. Organizatorzy zapewniają przewodnika na Przełęczy Krowiarki i Zawoi Markowej między godz. 8-9-tą. Przewodnicy będą prowadzić grupy dwiema trasami (po wcześniejszym uzgodnieniu).
10. Członkowie PTTK z opłaconymi składkami członkowskimi uczestniczący w Rajdzie są ubezpieczeni w Ergo Hetia S.A., wobec pozostałych uczestników organizator nie bierze odpowiedzialności za wypadki w czasie trwania Rajdu.
11. Przebieg Rajdu: drużyny odbywają marsz zespołowo, meta rajdu znajdować się będzie w Zawoi Markowe Rówienki, ZBD im. J. Żaka, przyjmowanie drużyn na mecie odbywać się będzie w dniu 22 września 2022r. od godz. 11.00 do 14.00.


Do miłego zobaczenia na mecie Rajdu!


Organizatorzy Rajdu

Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Ziemi Babiogórskiej - Oddział w Suchej Beskidzkiej

specweb - projektowanie stron