Strona Główna - PTTK 'Ziemi Babiogórskiej' - oddział w suchej beskidzkiej

Zjazd Oddziału PTTK "Ziemi Babiogórskiej"

dodano: 03.04.2009

Oddział "Ziemi Babiogórskiej" PTTK w Suchej Beskidzkiej w dniu 21 marca br. odbył swój Zjazd Sprawozdawczo - Wyborczy członków, na którym prezes Wojciech Żak złożył sprawozdanie z działalności zarządu.
Kolejnym punktem przyjętego programu obrad były wybory nowego zarządu, komisji rewizyjnej oraz sądu koleżeńskiego. W trakcie przygotowań do wyborów trwała dyskusja nad sprawozdaniem, a także zgłaszanie kandydatów do poszczególnych organów statutowych.

W wyniku głosowania tajnego do zarządu wybrane zostały następujące osoby
/kolejność alfabetyczna/:

 • Budnik Stanisław
 • Chowaniec Marian
 • Danel Andrzej
 • Skrbeńska Maria
 • Kędlarski Janusz
 • Kościelniak Krzysztof
 • Leśniakiewicz Marcin
 • Malaga Jan
 • Masiuk Kazimierz
 • Mydlarz Jerzy
 • Pituła Jan
 • Pochopień Kazimierz
 • Sasuła Barbara
 • Żaczek Anna
 • Żak Wojciech
 • Żak Jerzy

Zarząd na swoim pierwszym posiedzeniu wybrał najważniejsze władze Oddziału PTTK "Ziemi Babiogórskiej".
Prezesem ponownie został wybrany Wojciech Żak, v-ce prezesami Marcin Leśniakiewicz i Janusz Malaga. Na stanowisko sekretarza na kolejną kadencję wybrano Janusza Kędlarskiego a funkcję skarbnika powierzono ponownie Marii Skrbeńskiej.

Po wyborach i zakończeniu dyskusji zebrane wnioski przedstawił przewodniczący Komisji Wnioskowej. Przedstawiają się następująco:

 • Powołać Komisję Statutową celem dokonania zmian w statucie
 • Czynić dalsze starania o środki na konserwację skansenu w Zawoi
 • Kontynuować pracę z młodzieżą w SKKT
 • Organizować cykliczne spotkania z znanymi podróżnikami
 • Uczcić ostatnią wycieczkę Ojca Świętego w Beskidach przed wyjazdem do Rzymu, uczestnicząc w mszy św. na Przełęczy Krowiarki w dniu 4 kwietnia br.
 • Skuteczniej wykorzystywać tablicę informacyjną i stronę internetową do przekazywania informacji
 • Kontynuować cykl wycieczek dalekich i bliskich
 • Występować o pomoc finansową do różnych instytucji i przedsiębiorców
 • Stworzyć w biurze Oddziału PTTK bazę e-mejlową członków
 • Wystąpić z wnioskiem do Kapituły przy Zarządzie Głównym PTTK o nadanie pani Marii Skrbeńskiej tytułu Honorowego Członka PTTK.

Ostatnim punktem obrad było podjęcie stosownych uchwał, po czym zjazd zakończono.

bs


info.

dodano: 09.03.2009

PTTK Oddział "Ziemi Babiogórskiej" w Suchej Beskidzkiej
zaprasza na wycieczkę

ZABYTKI TARNOWA I LIPNICY MUROWANEJ
18 KWIETNIA 2009 ROKU /SOBOTA/
CENA 50 ZŁ


Wyjazd z Suchej Beskidzkiej o godz. 7.00 powrót ok. 18.30

Zapisy w Oddziale PTTK w Suchej Beskidzkiej ul. Mickiewicza 22
Tel. 33 874 36 70 pon.-pt. w godz. 10.00 - 12.00


info.

dodano: 25.02.2009

Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego "Ziemi Babiogórskiej" w Suchej Beskidzkiej informuje, że Zjazd Oddziału odbędzie się w dniu 21 marca 2009 roku /sobota/ o godz. 10.00 w siedzibie PTTK przy ulicy Mickiewicza 38.


LAUR BABIOGÓRSKI

dodano: 25.02.2009

W Sali Rycerskiej suskiego zamku, samorządowcy zrzeszeni w Stowarzyszeniu Gmin Babiogórskich oraz przedstawiciele słowackiego stowarzyszenia "Zdrużenie Babia Hora" spotkali się przy wspólnym stole, by podzielić się opłatkiem i podsumować miniony rok.

Tradycją noworocznych spotkań opłatkowych jest wyróżnianie osób za szczególne osiągnięcia dla rozwoju i promocji obszaru Stowarzyszenia w dziedzinach gospodarki, kultury, w tym w szczególności: ratowania, ochrony, dokumentowania i pomnażania dziedzictwa przeszłości, współpracy, turystyki, ochrony środowiska, oświaty i sportu w formie Laurów Babiogórskich Stopnia Podstawowego i Szczególnego.
W bieżącym roku Kapituła Stowarzyszenia przyznała Laur Babiogórski Stopnia Szczególnego w formie statuetki miedzy innymi Pani Marii Skrbeńskiej za wieloletnią pracę społeczną na rzecz propagowania i rozwoju turystyki ziemi babiogórskiej.

Oprócz wyróżnień zostały wręczone podziękowania dla: Gminy Jabłonka za organizację spotkania opłatkowego w styczniu ubiegłego roku, przedstawicieli władz Zubrohlavy na Słowacji za zorganizowanie finału Konkursu Wiedzy Ogólnej "Leonardo 2008" oraz Gminy Lanckorona za przygotowanie XIII Międzynarodowy Złaz Samorządowców.

Kończąc spotkanie Burmistrz Miasta podziękował zebranym za liczne przybycie zachęcając do zwiedzenia Muzeum Miejskiego Suchej Beskidzkiej, a Starszy Gazda podkreślił znaczenie wspólnych spotkań - miłośników Babiej Góry oraz tych, którym leży na sercu pomnażanie dziedzictwa kulturowego naszych przodków, ochrona walorów przyrodniczych ziemi babiogórskiej oraz promocja Gmin - Członków Stowarzyszenia.


REKOMENDACJA

dodano: 25.02.2009

Pani Maria Skrbeńska jest zasłużonym i z najdłuższym stażem członkiem oddziału PTTK w Suchej Beskidzkiej. Kiedy w 1955 roku powstawał suski oddział była jednym z jego założycieli. Na pierwszym organizacyjnym zebraniu została wybrana do Zarządu i pełniła funkcje skarbnika. Funkcję tę nieprzerwanie pełni do dzisiaj.

Zmieniały się składy Zarządu, ona stale na swoim stanowisku. Jest jednym z najaktywniej działających członków oddziału. Od samego początku włączyła się w wir społecznej pracy. Zawsze brała czynny udział w organizacji Rajdów Babiogórskich, wycieczek turystycznych , zawodów narciarskich. Zawody narciarskie "Memoriał Aleksandra Starzeńskiego" organizowane na stokach Babiej Góry ściągały w latach 50-tych i 60-tych ludzi z całego województwa byłego krakowskiego, uczestniczyli też znani zawodnicy należący do polskiej kadry. Pani Maria miała uprawnienia sędziego więc była w komisji sędziowskiej. Pani Maria (bo tak do niej wszyscy się zwracamy) jest przewodnikiem beskidzkim, prowadziła wiele wycieczek, działa w suskim Kole Przewodników m.in. współorganizując wycieczki szkoleniowe dla przewodników i przodowników PTTK. Dzięki znajomości terenu i babiogórskich wydawnictw, dzięki różnorodnym kontaktom z mieszkańcami, Pani Maria stała się też przez te lata skarboną wiedzy o babiogórskiej ziemi i rozwijającej się tutaj turystyce. Posiada głęboką wiedzę na temat ziemi babiogórskiej, jej historii, kultury, zwyczajów.

W tej chwili Oddział nasz ma nadzór nad 3 szlakami narciarskimi i 46 odcinkami szlaków turystycznych o łącznej długości ok.300 kilometrów. Przebiegają one przez najpiękniejsze rejony naszego Beskidu w tym przez królową Beskidów Babią Górę. Pieczę nad utrzymaniem tych szlaków sprawuje pani Maria. Opieka nad szlakami nie ogranicza się do ich wytyczenia. Konieczne są przeglądy tablic z naniesioną siecią szlaków, sprawdzenie zamocowań drogowskazów, ozdobnych rogaczy, słupów, uzupełnianie brakujących kierunkowskazów, a także prowadzone co trzy lata odnawianie malowanych w terenie oznakowań. Osobiście sprawdza to Pani Maria. Wszystko dla turystów aby mogli spokojnie wędrować i bezpiecznie dotrzeć do celu. Doceniają to turyści i dlatego w ich zgodnej opinii jesteśmy jednym z najlepiej znakujących w górach oddziałów.

W oddziale "Ziemi Babiogórskiej" PTTK w Suchej Beskidzkiej kierowała też pracami Komisji Krajoznawczej a obecnie od 1980 roku, prowadzi Komisję Opieki nad Zabytkami.

Z jej inicjatywy powstał szlak miejski po Suchej Beskidzkiej. Oczkiem w głowie Pani Marii jest Skansen w Zawoi. Pomagała założycielowi, a dzisiejszemu patronowi zawojskiego skansenu, Józefowi Żakowi w urządzaniu i wyposażaniu tej placówki. Jeszcze dzisiaj wyszukuje, dzięki jak już wspomniałem swoim znajomościom, eksponaty na terenie Zawoi. To dzięki niej w ostatnich latach skansen powiększył się o dwa obiekty tj. starą kuchnię wraz z wyposażeniem i starą piwnicę ze spichlerzem, oraz o dalsze eksponaty.

Pani Maria za swoją pracę została uhonorowana między innymi Krzyżem Kawalerskim oraz Złotą Honorową Odznaką PTTK. Dla nas PTTK-owców jest chodzącą encyklopedią wiedzy o PTTK, turystyce i naszym oddziale. Jest starsza od nas, ale to właśnie ona porywa nas swym entuzjazmem. To jej zapał i chęć pracy, dodaje nam wszystkim sił do podejmowania działań. A ponadto Nasza Pani Skarbnik przez 53 lata pracuje społecznie dla PTTK, nie patrząc na zaszczyty i profity, co w dzisiejszych czasach nie jest często spotykane. Dlatego z dumą przedstawiam kandydaturę Pani Marii Skrbeńskiej do odznaczenia Złotym Laurem Babiogórskim
W imieniu Zarządu i wszystkich członków Oddziału "Ziemi Babiogórskiej" PTTK
w Suchej Beskidzkiej - Prezes Zarządu - Wojciech Żak


Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Ziemi Babiogórskiej - Oddział w Suchej Beskidzkiej