Strona Główna - PTTK 'Ziemi Babiogórskiej' - oddział w suchej beskidzkiej

IX RAJD PODBABIOGÓRSKIE MIASTA

dodano: 19.05.2009

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Makowskiej w Makowie Podhalańskim, Oddział PTTK w Suchej Beskidzkiej oraz Związek Podhalan Oddział Babiogórski w Makowie Podhalańskim zapraszają do udziału w IX RAJDZIE PODBABIOGÓRSKIE MIASTA 2009, który odbędzie się w czwartek 4 czerwca br.

1. Cel rajdu:
poznanie piękna Beskidu Średniego, popularyzacja północnej sieci szlaków turystycznych łączących nasze miasta, zwiedzanie zabytków Podbabiogórza, zdobywanie punktów do GOT, propagowanie turystyki wśród dzieci i młodzieży.

2. Termin rajdu:
4 czerwca (czwartek) 2009.

3. Wpisowe:
3,00 zł od osoby.

4. Przebieg rajdu:
trasy dowolne wg. regulaminu GOT - proponuje się następujące szlaki:
- Maków Podhalański - Makowska Góra - Mioduszyna - Sucha Beskidzka
- Maków Podhalański - Grzechynia - Ostra Górka - Magurka - Sucha Beskidzka
- Jordanów - Koskowa Góra - Makowska Góra - Sucha Beskidzka

5. Meta rajdu:
Płyta Rynku w Suchej Beskidzkiej

6. Termin zgłoszeń:
do 3 czerwca 2009 na adres Oddział PTTK w Suchej Beskidzkiej wraz z listą uczestników, która powinna zawierać imię i nazwisko datę urodzenia. Dopuszcza się wcześniejsze zgłoszenie telefoniczne na numer 033 8743670 i wpłatę wpisowego na mecie rajdu.

7. Świadczenia:
znaczki rajdowe, punkty do GOT, pamiątkowe pieczątki PTTK i ZP do książeczek GOT, dyplomy dla drużyn, wydawnictwa turystyczne.

8. Uczestnicy:
w rajdzie mogą uczestniczyć drużyny zgłoszone przez szkoły, koła PTTK, drużyny harcerskie, inne organizacje oraz turyści indywidualni. Przy drużynachmłodzieżowych wymagany jest opiekun, który ma ukończone 18 lat.

9. Obowiązki uczestników:
Uczestnicy przebywają trasy razem pod opieką osoby pełnoletniej. Na trasach obowiązują zasady kultury turystycznej. Za wszelkie wypadki jak i szkody wyrządzone osobom trzecim organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności.

Do zobaczenia na mecie

Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Ziemi Babiogórskiej - Oddział w Suchej Beskidzkiej

specweb - projektowanie stron