Strona Główna - PTTK 'Ziemi Babiogórskiej' - oddział w suchej beskidzkiej

ZWIEDZAMY SANKTUARIUM KALWARYJSKIE

dodano: 12.07.2009

PTTK Oddział "Ziemi Babiogórskiej" zaprasza na kolejną wycieczkę z cyklu "Sobota na szlaku". 18 lipca udajemy się na zwiedzanie jednego z najcenniejszych zespołów zabytkowych w Polsce - kościoła i klasztoru oo. Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej wraz z okolicznymi kaplicami kalwaryjskimi. Całość założenia jest wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury i Natury UNESCO. Podczas wycieczki zwiedzimy kościół klasztorny oraz udamy się na pieszą wędrówkę, podczas której - o ile dopisze pogoda - zobaczymy wszystkie 42 kaplice i kościoły, wzniesione w kalwaryjskim kompleksie.
Koszty wycieczki wynoszą: ok. 15-20 zł (cena biletów na dojazd do i z Kalwarii Zebrzydowskiej) oraz 5 zł (wpisowe). Zbiórka uczestników wycieczki: sobota 18.07.2009 r. przed budynkiem Powiatowego Urzędu Pracy w Suchej Beskidzkiej (dworzec busów) o godz. 8.30. Planowany powrót do Suchej Beskidzkiej - ok. 18.30. Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 609036054 (Marcin Leśniakiewicz).


IX RAJD PODBABIOGÓRSKIE MIASTA

dodano: 19.05.2009

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Makowskiej w Makowie Podhalańskim, Oddział PTTK w Suchej Beskidzkiej oraz Związek Podhalan Oddział Babiogórski w Makowie Podhalańskim zapraszają do udziału w IX RAJDZIE PODBABIOGÓRSKIE MIASTA 2009, który odbędzie się w czwartek 4 czerwca br.

1. Cel rajdu:
poznanie piękna Beskidu Średniego, popularyzacja północnej sieci szlaków turystycznych łączących nasze miasta, zwiedzanie zabytków Podbabiogórza, zdobywanie punktów do GOT, propagowanie turystyki wśród dzieci i młodzieży.

2. Termin rajdu:
4 czerwca (czwartek) 2009.

3. Wpisowe:
3,00 zł od osoby.

4. Przebieg rajdu:
trasy dowolne wg. regulaminu GOT - proponuje się następujące szlaki:
- Maków Podhalański - Makowska Góra - Mioduszyna - Sucha Beskidzka
- Maków Podhalański - Grzechynia - Ostra Górka - Magurka - Sucha Beskidzka
- Jordanów - Koskowa Góra - Makowska Góra - Sucha Beskidzka

5. Meta rajdu:
Płyta Rynku w Suchej Beskidzkiej

6. Termin zgłoszeń:
do 3 czerwca 2009 na adres Oddział PTTK w Suchej Beskidzkiej wraz z listą uczestników, która powinna zawierać imię i nazwisko datę urodzenia. Dopuszcza się wcześniejsze zgłoszenie telefoniczne na numer 033 8743670 i wpłatę wpisowego na mecie rajdu.

7. Świadczenia:
znaczki rajdowe, punkty do GOT, pamiątkowe pieczątki PTTK i ZP do książeczek GOT, dyplomy dla drużyn, wydawnictwa turystyczne.

8. Uczestnicy:
w rajdzie mogą uczestniczyć drużyny zgłoszone przez szkoły, koła PTTK, drużyny harcerskie, inne organizacje oraz turyści indywidualni. Przy drużynachmłodzieżowych wymagany jest opiekun, który ma ukończone 18 lat.

9. Obowiązki uczestników:
Uczestnicy przebywają trasy razem pod opieką osoby pełnoletniej. Na trasach obowiązują zasady kultury turystycznej. Za wszelkie wypadki jak i szkody wyrządzone osobom trzecim organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności.

Do zobaczenia na mecie


SPOTKANIE Z PODRÓŻNIKIEM

dodano: 19.05.2009

Oddział PTTK w Suchej Beskidzkiej oraz Miejski Ośrodek Kultury - Zamek zapraszają na spotkanie z wybitnym podróżnikiem Rafałem Królem. Podczas spotkania obejrzeć będzie można fotografie dokumentujące zdobycie Kluczewskiej Sopki na Kamczatce - największego wulkanu Euroazji i jednocześnie najaktywniejszego wulkanu świata.

Spotkanie odbędzie się w Sali Rycerskiej suskiego zamku 25 maja o godz. 17:00.
Wstęp wolny!

Rafał Król - podróżnik, polarnik, alpinista, fotografik, publicysta, twórca serwisu internetowego poświęconego podróżom i bezpieczeństwu expeditions.pl oraz współzałożyciel i prezes Polskiego Centrum Ekspedycyjnego. W 2002r. zdobył Kluczewską Sopkę, który jest najaktywniejszym wulkanem świata. Dodatkowo zespół kierowany przez Rafała Króla dokonał pionierskiego przejścia całej Kluczewskiej grupy wulkanów bez pomocy z zewnątrz.


Spotkanie na Przełęczy Krowiarki

dodano: 13.04.2009

Czwartego kwietnia, br. na Przełęczy Krowiarki już po raz czwarty spotkali się ludzie gór, którzy swoją obecnością uczestnicząc w mszy św. uczcili czwartą rocznicę śmierci Jana Pawła II. Dlaczego właśnie na tej przełęczy? Dla tych, którzy nie wiedzą - była to ostatnia wędrówka turystyczna z plecakiem ks. kardynała Karola Wojtyły. We wrześniu 1978 roku wędrując szlakiem ze Skawicy przez Krupową Halę i Policę na Przełęcz Krowiarki, otrzymał wiadomość, że ma się udać do Rzymu na konklawe. Co było dalej, wiemy.
Na spotkanie przybyło wiele ludzi związanych z górami nie tylko z okolic Suchej Beskidzkiej, ale Krakowa, Zakopanego i Żywca. Mszę św. w obecności celebrantów odprawił ks. prof. M. Ostrowski, duszpasterz turystów, a uświetnili ją swoim graniem i śpiewem muzycy ludowi z Zawoi i okolicy.

Piękna pogoda sprawiła, że spotkanie było dla wszystkich zebranych wielką radością. Do zobaczenia za rok.

bs


Zjazd Oddziału PTTK "Ziemi Babiogórskiej"

dodano: 03.04.2009

Oddział "Ziemi Babiogórskiej" PTTK w Suchej Beskidzkiej w dniu 21 marca br. odbył swój Zjazd Sprawozdawczo - Wyborczy członków, na którym prezes Wojciech Żak złożył sprawozdanie z działalności zarządu.
Kolejnym punktem przyjętego programu obrad były wybory nowego zarządu, komisji rewizyjnej oraz sądu koleżeńskiego. W trakcie przygotowań do wyborów trwała dyskusja nad sprawozdaniem, a także zgłaszanie kandydatów do poszczególnych organów statutowych.

W wyniku głosowania tajnego do zarządu wybrane zostały następujące osoby
/kolejność alfabetyczna/:

 • Budnik Stanisław
 • Chowaniec Marian
 • Danel Andrzej
 • Skrbeńska Maria
 • Kędlarski Janusz
 • Kościelniak Krzysztof
 • Leśniakiewicz Marcin
 • Malaga Jan
 • Masiuk Kazimierz
 • Mydlarz Jerzy
 • Pituła Jan
 • Pochopień Kazimierz
 • Sasuła Barbara
 • Żaczek Anna
 • Żak Wojciech
 • Żak Jerzy

Zarząd na swoim pierwszym posiedzeniu wybrał najważniejsze władze Oddziału PTTK "Ziemi Babiogórskiej".
Prezesem ponownie został wybrany Wojciech Żak, v-ce prezesami Marcin Leśniakiewicz i Janusz Malaga. Na stanowisko sekretarza na kolejną kadencję wybrano Janusza Kędlarskiego a funkcję skarbnika powierzono ponownie Marii Skrbeńskiej.

Po wyborach i zakończeniu dyskusji zebrane wnioski przedstawił przewodniczący Komisji Wnioskowej. Przedstawiają się następująco:

 • Powołać Komisję Statutową celem dokonania zmian w statucie
 • Czynić dalsze starania o środki na konserwację skansenu w Zawoi
 • Kontynuować pracę z młodzieżą w SKKT
 • Organizować cykliczne spotkania z znanymi podróżnikami
 • Uczcić ostatnią wycieczkę Ojca Świętego w Beskidach przed wyjazdem do Rzymu, uczestnicząc w mszy św. na Przełęczy Krowiarki w dniu 4 kwietnia br.
 • Skuteczniej wykorzystywać tablicę informacyjną i stronę internetową do przekazywania informacji
 • Kontynuować cykl wycieczek dalekich i bliskich
 • Występować o pomoc finansową do różnych instytucji i przedsiębiorców
 • Stworzyć w biurze Oddziału PTTK bazę e-mejlową członków
 • Wystąpić z wnioskiem do Kapituły przy Zarządzie Głównym PTTK o nadanie pani Marii Skrbeńskiej tytułu Honorowego Członka PTTK.

Ostatnim punktem obrad było podjęcie stosownych uchwał, po czym zjazd zakończono.

bs


Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Ziemi Babiogórskiej - Oddział w Suchej Beskidzkiej

specweb - projektowanie stron