Strona Główna - PTTK 'Ziemi Babiogórskiej' - oddział w suchej beskidzkiej

Wycieczka autokarowo-piesza na Słowację "Dolina Zuberska w Tatrach"

dodano: 03.07.2017

Zuberska

Firma EMELTUR oraz Koło Przewodników Beskidzkich i Terenowych przy Oddziale "Ziemi Babiogórskiej" PTTK w Suchej Beskidzkiej zapraszają na wycieczkę autokarowo-pieszą na Słowację "Dolina Zuberska w Tatrach", która odbędzie się w niedzielę 6 sierpnia 2017 r.

W programie wycieczki:

* Przejazd przez jedną z największych dolin tatrzańskich - Dolinę Zuberską w Tatrach Zachodnich i spacer przez jej malowniczą górną część - Dolinę Rohacką do tzw. Bufetu Rohackiego i stawku Ťatliakove pleso położonego u stóp potężnych Rohaczy (2125 m, 2088 m) i Wołowca (2064 m). Trasa wiedzie drogą asfaltową (ok. 4 km w jedną stronę, powrót tą samą trasą).

Opcjonalnie:

* Zwiedzanie Muzeum Wsi Orawskiej na polanie Brestowej. W malowniczo położonym nad Zimną Wodą Orawską skansenie zgromadzono ponad 50 obiektów architektury ludowej z obszaru Orawy. Skupione są one w pięciu częściach tematycznych: Rynek dolnoorawski, Ulica górnoorawska, Osiedle góralskie, Kościół i cmentarz, Młynisko.

* Zwiedzanie Jaskini Brestowskiej, drugiej w Tatrach Słowackich (obok Jaskini Bielskiej) udostępnionej dla ruchu turystycznego. Jej otwarcie dla turystów nastąpiło dopiero we wrześniu 2016 r., będziemy więc jedną z pierwszych grup, mających okazję ją obejrzeć. Trasa turystyczna liczy 434 m, zwiedzanie zajmuje ok. 50 minut. Uwaga! Jaskinia Brestowska wygląda inaczej niż pozostałe jaskinie udostępnione dla turystów na Słowacji czy w Czechach. Nie ma tu bogatej szaty naciekowej, ani oszałamiających podziemnych komnat. Nie ma też oświetlenia elektrycznego. Każda osoba wchodząca do środka otrzymuje hełm z latarką czołową, a podczas spaceru pokonuje się liczne, niezbyt wysokie, ale strome schodki, ciasne, nieraz niskie korytarze oraz platformy przerzucone ponad płynącym przez jaskinię potokiem. Ze względu na ograniczony limit osób zwiedzających - w jednej grupie maksymalnie 15 osób, wejścia co 1,5 godz. - podczas dokonywania zapisu na wycieczkę, bardzo proszę o informację, czy zamierzacie Państwo zwiedzać jaskinię (niezbędna jest rezerwacja, a więc kto pierwszy, ten lepszy...). Tutaj kilka zdjęć z wnętrza.
Wejście do jaskini znajduje się tuż obok Muzeum Wsi Orawskiej, dlatego osoby rezygnujące ze zwiedzania groty mogą w tym czasie zwiedzić skansen, pospacerować po okolicy lub skorzystać z oferty miejscowej karczmy.

* O ile pogoda będzie sprzyjająca - wyjście pieszym szlakiem turystycznym od Bufetu Rohackiego na przełęcz Zabrat (1656 m; nie mylić z przełęczą Zawrat w polskich Tatrach Wysokich!). Trasa nie jest długa (liczy w sumie 3 km w obie strony łącznie, przejście całości zajmie ok. 1,5-2 godz.), ale podejście - strome (na odcinku 1,5 km - 300 m przewyższenia). Warto je jednak pokonać ze względu na przepiękne widoki na otoczenie Doliny Rohackiej. Wyjście polecam wyłącznie osobom, którym nie są obce piesze wycieczki górskie, ale każdy, kto wędruje choćby po Beskidach, powinien sobie poradzić. W najgorszym razie - w każdej chwili można zawrócić, ponieważ schodzimy tą samą trasą. Oczywiście pozostałe osoby mogą pozostać na dnie doliny, przy stawku i Bufecie Rohackim oraz pospacerować po okolicy.

Cena:
125 zł + bilety wstępu
Cena obejmuje: przejazd autokarem, opiekę pilota, ubezpieczenie NNW i KL.
Cena nie obejmuje biletów wstępu do Muzeum Wsi Orawskiej (3 euro - bilet normalny, 2,50 euro - bilet ulgowy dla studentów w wieku 18-26 lat i emerytów, 1,50 euro - bilet ulgowy dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia) oraz biletów wstępu do Jaskini Brestowskiej (8 euro - bilet normalny, 7 euro - bilet ulgowy dla młodzieży powyżej 15 roku życia, studentów i osób powyżej 60 roku życia, 4 euro - bilet ulgowy dla dzieci w wieku 6-15 lat).

Wyjazd:
z parkingu obok budynku Urzędu Miejskiego w Suchej Beskidzkiej w niedzielę 6 sierpnia 2017 r. o godz. 6.30, planowany powrót do Suchej Beskidzkiej ok. godz. 20.00.

Zapisy: PTTK Oddział "Ziemi Babiogórskiej", Sucha Beskidzka ul. Mickiewicza 38, tel. 33 874 36 70 pon.-pt. godz. 9.00-13.45 lub pod nr telefonu 609036054 (Marcin Leśniakiewicz).

Szczegółowe informacje na temat wycieczki można uzyskać pod nr telefonu 609036054 (Marcin Leśniakiewicz) lub drogą mailową: poczta@emeltur.pl.

Zobacz galerię obrazków z wiadomości - kliknij link

Marcin Leśniakiewicz


Wycieczka autokarowa na Słowację "Bojnice i okolice"

dodano: 11.05.2017

Bojnice

Firma EMELTUR oraz Koło Przewodników Beskidzkich i Terenowych przy Oddziale "Ziemi Babiogórskiej" PTTK w Suchej Beskidzkiej zapraszają na wycieczkę autokarową na Słowację "Bojnice i okolice", która odbędzie się w niedzielę 9 lipca 2017 r.

Bojnice, niewielkie miasteczko, liczące ok. 5000 mieszkańców, jest jedną z największych atrakcji turystycznych na Słowacji.

W programie wycieczki:

* Zwiedzanie bajkowego zamku w Bojnicach, rezydencji wielu możnych rodów magnackich, przebudowanej przez jednego z właścicieli, Franciszka Pálffy'ego, na romantyczną budowlę przypominającą swoim kształtem francuskie zamki nad Loarą lub warownie bawarskie. W zamku obejrzymy wspaniałe, bogate wnętrza, kaplicę, kryptę oraz podziemną grotę.
* Wizyta w najstarszym słowackim ogrodzie zoologicznym, założonym w 1955 r. W ZOO, rozplanowanym malowniczo w pagórkowatym terenie, żyje niemal 400 gatunków zwierząt. Zamek położony jest w bojnickim parku zamkowym, w którym rośnie 700-letnia lipa króla Macieja, uznawana za najstarsze drzewo na Słowacji.
* Relaks w otwartym kąpielisku termalnym Čajka, uważanym przez wielu za najpiękniej położone na Słowacji, ze względu na roztaczający się wprost z basenów z wodą o temperaturze 26-33o widok na zamek bojnicki.
* Spacer po bojnickiej Kalwarii, zespole kaplic poświęconych męce Chrystusa, zakończony na punkcie widokowym na miasto i okolice.
* Spacer po Čičmanach, uroczej wiosce ukrytej wśród wzniesień Gór Strażowskich, znanej z drewnianych chałup oryginalnie malowanych w misterne, białe ornamenty.

Program wycieczki jest ułożony w taki sposób, by każdy mógł skorzystać bądź ze wszystkich zaplanowanych atrakcji, bądź w dowolny sposób z ich części (można np. pominąć wizytę w ogrodzie zoologicznym, a spędzić więcej czasu na kąpielisku lub odwrotnie itp.).

Cena:
170 zł + bilety wstępu.
Cena obejmuje: przejazd autokarem lub busem, opiekę pilota podczas całej wycieczki, obsługę lokalnego przewodnika (w języku polskim) podczas zwiedzania zamku bojnickiego, ubezpieczenie NNW i KL.
Cena nie obejmuje biletów wstępu do zwiedzanych obiektów. Koszty biletów wynoszą:
zamek bojnicki: 8 euro – bilet normalny, 7 euro – bilet ulgowy dla osób powyżej 65 roku życia, 5 euro – bilet ulgowy dla uczniów powyżej 15 roku życia i studentów, 3,50 euro – bilet ulgowy dla dzieci w wieku 6-15 lat;
ogród zoologiczny w Bojnicach: 5 euro - bilet normalny, 2,50 euro – bilet ulgowy dla emerytów oraz uczniów powyżej 15 roku życia i studentów, 2 euro – bilet ulgowy dla dzieci w wieku 4-15 lat;
kąpielisko termalne Čajka: 5 euro - bilet normalny, 2 euro – bilet ulgowy dla dzieci do 12 roku życia.

Wyjazd
z parkingu obok budynku Urzędu Miejskiego w Suchej Beskidzkiej w niedzielę 9 lipca 2017 r. o godz. 4.00, planowany powrót do Suchej Beskidzkiej ok. godz. 22.30.

Zapisy:
PTTK Oddział "Ziemi Babiogórskiej", Sucha Beskidzka ul. Mickiewicza 38, tel. 33 874 36 70 pon.-pt. Godz. 9.00-13.45 lub pod nr telefonu 609036054 (Marcin Leśniakiewicz).

Szczegółowe informacje na temat wycieczki można uzyskać pod nr telefonu 609036054 (Marcin Leśniakiewicz) lub drogą mailową: poczta@emeltur.pl.

Zobacz galerię obrazków z wiadomości - kliknij link

Marcin Leśniakiewicz


Zjazd oddziału PTTK "Ziemi Babiogórskiej"

dodano: 24.03.2017

Oddział PTTK "Ziemi Babiogórskiej" im. prof. dr Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej w dniach 18.03.2017 roku odbył swój doroczny zjazd, który był zjazdem sprawozdawczo wyborczym. W zjeździe wzięli udział członkowie PTTK a także przedstawiciele szkolnych kół. Działalność Oddziału w swoim wystąpieniu przedstawił prezes zarządu Wojciech Żak.
W trakcie obrad po wysłuchaniu sprawozdań i głosów w dyskusji Komisja Wniosków i Uchwał przedstawiła zebranym projekty uchwał.
1.Uchwała o udzielenie absolutorium zarządowi za miniona kadencję 2.Uchwała w sprawie złożenia wniosku do Zarządu Głównego PTTK o przyznanie Honorowego Członka PTTK pani Marii Skrbeńskiej.
Komisja przedstawiła także wnioski, które zarząd będzie realizował w obecnej kadencji.
Obrady zakończyły wybory nowych władz których skład przedstawia się następująco:

Skład Zarządu Oddziału PTTK:

1.Wojciech Żak -Prezes ZO
2.Jan Malaga -V-ce Prezes ZO
3.Marcin Leśniakiewicz -V-ce Prezes ZO
4.Janusz Kędlarski - Sekretarz ZO
5.Anna Żaczek - Skarbnik ZO
6.Stanisław Budnik -członek
7.Marian Chowaniec - członek
8.Jerzy Mydlarz - członek
9.Kazimierz Pochopień - członek
10.Barbara Sasuła - członek
11.Jerzy Żak -członek

Skład Komisji Rewizyjnej Oddziału PTTK:

1.Robert Semik -przewodniczący
2.Jacek Duś - członek
3.Rafał Nowak -członek

Delegaci oddziału na Regionalną Konferencję Oddziałów:

1.Wojciech Żak
2.Barbara Sasuła
3.Jerzy Żak

  • Zjazd oddziału PTTK Ziemi Babiogórskiej
  • Zjazd oddziału PTTK Ziemi Babiogórskiej
  • Zjazd oddziału PTTK Ziemi Babiogórskiej
  • Zjazd oddziału PTTK Ziemi Babiogórskiej
  • Zjazd oddziału PTTK Ziemi Babiogórskiej
  • Zjazd oddziału PTTK Ziemi Babiogórskiej
  • Zjazd oddziału PTTK Ziemi Babiogórskiej

Dwudniowa wycieczka autokarowa "Kielce i okolice"

dodano: 20.03.2017

Kielce
fot. Arianus / Wikipedia

Firma EMELTUR oraz Koło Przewodników Beskidzkich i Terenowych przy Oddziale "Ziemi Babiogórskiej" PTTK w Suchej Beskidzkiej zapraszają na dwudniową wycieczkę autokarową "Kielce i okolice", która odbędzie się w sobotę i niedzielę 27-28 maja 2017 r.

W programie wycieczki:

*Spacer po stolicy województwa świętokrzyskiego Kielcach (m.in. Wzgórze Zamkowe z Bazyliką Katedralną pw. Wniebowzięcia NMP, Pałac Biskupów Krakowskich - Muzeum Narodowe, Rynek, rezerwat krajobrazowy "Karczówka" wraz z kościołem oo. bernardynów, rezerwat przyrody "Kadzielnia" z oryginalnym ostańcem skalnym, tzw. Skałką Geologów).
*Zwiedzanie Wąchocka (m.in. bardzo cenny romański kościół i klasztor oo. cystersów oraz... Pomnik Sołtysa Wąchocka, bohatera niezliczonych dowcipów).
*Wizyta w Skarżysku-Kamiennej i zwiedzanie Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej z jedyną w Polsce kopią wileńskiej Ostrej Bramy.
*Zwiedzanie efektownych ruin zamku królewskiego w Chęcinach, niedawno ponownie udostępnionych do zwiedzania po przeprowadzeniu gruntownych prac renowacyjnych oraz położonego u ich stóp malowniczego miasteczka Chęciny i niedalekiego Podzamcza Chęcińskiego z odnowionym Dworem Starostów Chęcińskich i bramą w kształcie łuku tryumfalnego, wzniesioną na cześć wiktorii wiedeńskiej Jana III Sobieskiego.

Cena:
285 zł
Cena obejmuje: przejazd autokarem, nocleg w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym "AFOR" w Borkowie (pokoje dwu- lub trzyosobowe z łazienkami) wraz z obiadokolacją i śniadaniem, bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, obsługę pilocką podczas całej wycieczki, obsługę przewodnika świętokrzyskiego podczas obu dni wycieczki, ubezpieczenie NNW.

Wyjazd
z parkingu obok budynku Urzędu Miejskiego w Suchej Beskidzkiej w sobotę 27 maja 2017 r. o godz. 7.00, planowany powrót do Suchej Beskidzkiej w niedzielę 28 maja 2017 r. ok. godz. 20.30.

Zapisy:
PTTK Oddział "Ziemi Babiogórskiej", Sucha Beskidzka ul. Mickiewicza 38, tel. 33 874 36 70 pon.-pt. godz. 9.00-13.30.
Uwaga! Wycieczka odbędzie się w przypadku zgłoszenia się minimum 20 osób. Ze względu na konieczność potwierdzenia rezerwacji noclegu, bardzo proszę o wstępne deklaracje chęci wzięcia udziału w wycieczce do końca marca 2017 r.

Szczegółowe informacje na temat wycieczki można uzyskać pod nr telefonu 609036054 (Marcin Leśniakiewicz) lub drogą mailową: poczta@emeltur.pl .

Zobacz galerię obrazków z wiadomości - kliknij link


Wycieczka autokarowa "Łańcut i okolice"

dodano: 20.03.2017

Łańcut

Firma EMELTUR oraz Koło Przewodników Beskidzkich i Terenowych przy Oddziale "Ziemi Babiogórskiej" PTTK w Suchej Beskidzkiej zapraszają na wycieczkę autokarową "Łańcut i okolice", która odbędzie się w sobotę 22 kwietnia 2017 r.

W programie wycieczki:

* Zwiedzanie zespołu pałacowo-parkowego w Łańcucie. Zespół pałacowo-parkowy w Łańcucie należy do najcenniejszych i najpiękniejszych rezydencji magnackich na terenie Polski, pozostając w przeszłości własnością tak znanych rodów, jak Lubomirscy i Potoccy. Podczas wycieczki zwiedzimy wspaniałe wnętrza pałacowe parteru i I piętra z bardzo cennym wyposażeniem (meble, malarstwo) oraz stajnie cugowe i wozownię z jedną z najwspanialszych na świecie kolekcją dawnych pojazdów konnych.
* Zwiedzanie zespołu kościelno-klasztornego oo. bernardynów w Leżajsku. Bernardyński zespół kościelno-klasztorny w Leżajsku to z kolei bardzo cenny XVII-wieczny kompleks sakralny, składający się z kościoła pw. Zwiastowania NPM, klasztoru, cmentarza przykościelnego (dziedziniec odpustowy), murów obronnych z basztami i bramami oraz dawnego folwarku. Obok oryginalnej architektury i pięknego wyposażenia wnętrza, leżajska świątynie słynie ze wspaniałych organów, zaliczanych do najcenniejszych w Europie. W klasztorze działa ciekawe Muzeum Prowincji Ojców Bernardynów, w którym zgromadzono zabytki, pochodzące z bernardyńskich świątyń, położonych na terenach utraconych przez Polskę po II wojnie światowej oraz z innych klasztorów prowincji na terenie naszego kraju.
* Spacer po centrum Rzeszowa, stolicy województwa podkarpackiego, dość rzadko odwiedzanej przez turystów. Zobaczymy m.in. rzeszowski rynek, obejrzymy (z zewnątrz) kościół farny pw. św.św. Wojciecha i Stanisława oraz zamek Lubomirskich, a także przespacerujemy się reprezentacyjnym rzeszowskim deptakiem - ul. 3 Maja.

Cena:
160 zł
Cena obejmuje: przejazd autokarem lub busem, opiekę pilota, bilety wstępu do Muzeum - Zamek w Łańcucie wraz z obsługą miejscowego przewodnika, ubezpieczenie NNW.
Cena nie obejmuje opłaty za zwiedzanie kościoła klasztornego oraz Muzeum Prowincji Ojców Bernardynów w Leżajsku (ok. 15 zł).

Wyjazd
z parkingu obok budynku Urzędu Miejskiego w Suchej Beskidzkiej w sobotę 22 kwietnia 2017 r. o godz. 4.00, planowany powrót do Suchej Beskidzkiej ok. godz. 21.00.
Uwaga! Wycieczka odbędzie się w przypadku zgłoszenia się minimum 15 osób.

Zapisy:
PTTK Oddział "Ziemi Babiogórskiej", Sucha Beskidzka ul. Mickiewicza 38, tel. 33 874 36 70 pon.-pt. godz. 9.00-13.45 lub pod nr telefonu 609036054 (Marcin Leśniakiewicz).

Szczegółowe informacje na temat wycieczki można uzyskać pod nr telefonu 609036054 (Marcin Leśniakiewicz) lub drogą mailową: poczta@emeltur.pl


Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Ziemi Babiogórskiej - Oddział w Suchej Beskidzkiej