Strona Główna - PTTK 'Ziemi Babiogórskiej' - oddział w suchej beskidzkiej

Zawody psich zaprzęgów

dodano: 25.01.2024

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
Oddział "Ziemi Babiogórskiej" - informuje;


W związku z organizowanymi w dniach 2-4 lutego 2024 - we współpracy z Urzędem Gminy Zawoja - zawodami psich zaprzęgów uprzejmie informujemy, że trasa zawodów biegnie częściowo szlakami Małopolski Szlak Papieski oraz Hala Kamińskiego - Przeł. Jałowcowa na odcinku od Zawoja Czatoża do odbicia na stokówkę w punkcie 49°36'40"N 19°29'05"E.

Za utrudnienia przepraszamy i uprzejmie prosimy o zawiadomienie turystów o bezwzględnym zakazie poruszania się po trasie zawodów i w jej okolicach z psami bez uwięzi.

Organizatorem zawodów jest Stowarzyszenie Klub Sportowy Dog Adventure. Patronat Honorowy nad zawodami sprawuje Marszałek Województwa Małopolskiego p. Witold Kozłowski, a gospodarzem jest Gmina Zawoja reprezentowana przez p. Wójta Marcina Pająka.

Zwody są przewidziane jako zawody na śniegu, a trasa będzie przygotowywana od 27.01.2023
Zawody mają służyć promocji regionu, aktywności fizycznej oraz życia zgodnego z naturą.


Ostrzeżenie

dodano: 17.11.2023

UWAGA!!! szlak żółty z Zawoi Podryzowane na Cyl Hali Śmietanowej przez Mosorny Groń jest zamknięty na odcinku Zawoja Podryzowane - Os. Błędna z uwagi na uszkodzenie kładki na potoku Jaworzynka. Dojście do szlaku w rejonie Os. Błędna jest możliwe drogą od parkingu Zawoja Morgi (bez znaków). To ostrzeżenie będzie obowiązywać do chwili naprawy kładki przez zainteresowane strony. Po wykonanym remoncie, znaki ostrzegawcze i informujące o zakazie przejścia zostaną usunięte, co będzie jednoznaczne, że szlak jest otwarty.

  • Ostrzeżenie
  • Ostrzeżenie
  • Ostrzeżenie

Rajd na Babią Górę

dodano: 10.08.2023

PTTK

Oddział "Ziemi Babiogórskiej" im. prof. dr Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej

Pod Patronatem Starosty Suskiego mgr Józefa Bałosa i Dyrektora Babiogórskiego Parku Narodowego dr Tomasza Pasierbka


organizują

"LV"

Rajd Górski"Babia Góra - 2023"


dnia 21.09.2023 r. z metą
w Zawoi Markowe Rówienki
Zespół Budownictwa Drewnianego im. Józefa Żaka

- Pod hasłem -


"Wędruj z nami"

------------------------------

w ramach
X Międzypokoleniowej Sztafety Turystycznej

ogólnopolskiej imprezy organizowanej przez Z.G. PTTK


Rajd zgłoszony w Kuratorium Oświaty

REGULAMIN
Drodzy Turyści
Uczestnicy kolejnych Rajdów "BABIA GÓRA", witać Was będziemy po raz pięćdziesiąty piąty na trasach Rajdu "BABIA GÓRA - 2023", który odbędzie się w dniu 21 września 2023r. na terenie Beskidu Żywieckiego z metą w Zawoi Markowe Rówienki - Zespół Budownictwa Drewnianego
im. Józefa Żaka
Turyści czekamy na liczne zgłoszenia !


1. Organizatorem Rajdu jest PTTK Oddział "Ziemi Babiogórskiej" w Suchej Beskidzkiej pod patronatem:
> Starosty Suskiego mgr Józefa Bałosa
> Dyrektora Babiogórskiego Parku Narodowego dr Tomasza Pasierbka

2. Cel Rajdu - poznanie piękna Beskidu Żywieckiego, w szczególności BPN w Zawoi i jego przyrody (pomników przyrody), zabytków oraz zachęcenie do uprawiania turystyki i zdobywania punktów GOT.

3. W Rajdzie mogą uczestniczyć drużyny zgłoszone zgodnie z regulaminem rajdu: przez jednostki PTTK ,zakłady pracy, szkoły, organizacje młodzieżowe oraz turyści indywidualni.

4. Kierownikiem drużyny powinien być doświadczony turysta w wieku, co najmniej 18-lat.

5. Zgłoszenia: drużyna oraz indywidualni turyści zgłaszają swój udział w Rajdzie za pośrednictwem instytucji wymienionych w punkcie3 na "Karcie zgłoszeń" (ująć imię i nazwisko uczestnika, nazwę szkoły lub innej instytucji, nazwisko i imię opiekunów oraz kontakt do kierownikiem grupy oraz przebieg trasy, która jest dowolna).

"Karty zgłoszeń" wraz z opłatą należy przekazać na adres:

Oddział PTTK "Ziemi Babiogórskiej"
ul. Mickiewicz 38
34-200 Sucha Beskidzka

w terminie do dnia 18 września 2023 r.

6. Wpisowe na Rajd : od osoby wynosi 10,00 zł.

> wpłaty tytułem wpisowego należy dokonać w PTTK w Suchej Beskidzkiej, przelewem bankowym na konto: Bank PEKAO S.A. nr.konta: 31 1240 4878 1111 0000 4713 0672 lub gotówką w kasie PTTK przy ul. Mickiewicza 38 do dnia 18 września 2023 r. w godzinach 9-14-tej.
> w przypadku nie zgłoszenia się na mecie Rajdu, wpisowe nie będzie zwracane.

7. W ramach wpisowego uczestnicy Rajdu otrzymują: znaczek rajdowy, punkty do GOT, poczęstunek i dyplom dla drużyn, drobne upominki.

8. Na mecie będzie przeprowadzony:
> konkurs "Wiedzy o Babiej Górze" - organizatorem będzie Babiogórski Park Narodowy

9. Organizatorzy zapewniają przewodnika na Przełęczy Krowiarki i Zawoi Markowej między godz. 8-9-tą. Przewodnicy będą prowadzić grupy dwiema trasami (po wcześniejszym uzgodnieniu).

10. Członkowie PTTK z opłaconymi składkami członkowskimi uczestniczący w Rajdzie są ubezpieczeni w Ergo Hetia S.A., wobec pozostałych uczestników organizator nie bierze odpowiedzialności za wypadki w czasie trwania Rajdu.

11. Przebieg Rajdu: drużyny odbywają marsz zespołowo, meta rajdu znajdować się będzie w Zawoi Markowe Rówienki - ZBD im. J. Żaka, przyjmowanie drużyn na mecie odbywać się będzie w dniu 21 września 2023r. od godz. 11.00 do 14.00.


Do miłego zobaczenia na mecie Rajdu!


Organizatorzy Rajdu


Umowa z Województwem Małopolskim dotycząca udzielenia dotacji

dodano: 10.08.2023

Oddział "Ziemi Babiogórskiej" im. prof. dr Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej 17.04.2023r. podpisał Umowę z Województwem Małopolskim dotyczącej udzielenia dotacji na realizację zadania pn. "Zawoja, Zespół Budownictwa Drewnianego im. Józefa Żaka w Zawoi-Markowe Rówienki, 1987, Remont odtworzeniowy-restytucyjny oraz instalacja stylowej gabloty informacyjnej" na kwotę =29 646,00= złotych w ramach konkursu pod nazwą "Ochrona zabytków Małopolski".Główny zakres prac to rozbudowa ścieżek kamiennych i opasek, odtworzenie ubytków spoin pomiędzy belkami, odtworzenie detali kamiennych i drewnianych przy pogródkach, ścianach oraz impregnacja pokryć dachowych części chałup.

Logo Małopolska

Oddział uzyskał również środki od Zarządu Głównego PTTK w Warszawie w ramach wsparcia finansowego na realizację zadania pn. Działalność Muzeów Regionalnych PTTK w kwocie =18 000,-złotych. W ramach uzyskanych środków przeprowadzono naprawę ogrodzenia, wymieniono zużyte słupy, żerdzie oraz zaimpregnowano gonty na dwóch obiektach.

Prace zostały wykonane w całości, odbiór prac z obu źródeł jest zaplanowany na 11.08.2023r. w Zespole Budownictwa Drewnianego im. Józefa Żaka w Zawoi Markowe-Rówienki.


Spotkanie opłatkowe w suskim PTTK.

dodano: 23.01.2023

Członkowie PTTK Oddziału w Suchej Beskidzkiej po raz kolejny zebrali się w siedzibie Zarządu Oddziału, aby złożyć sobie życzenia świąteczno-noworoczne. Otwierając spotkanie, Prezes Zarządu Wojciech ŻAK przekazał w imieniu własnym i Zarządu wszystkim serdeczne życzenia świąteczne oraz noworoczne. Odczytał również życzenia od zaprzyjaźnionych i wspierających instytucji jakie w okresie świątecznym dotarły do Zarządu Oddziału. Jak tradycja nakazuje wszyscy uczestnicy spotkania łamiąc się opłatkiem, także składali sobie życzenia, życząc sobie przede wszystkim zdrowia i spokoju na Świecie. Sporą niespodzianką wszystkim sprawił kol. Henryk Dąbrowski, członek PTTK, aktor, animator kultury, który przygotował na tę okazję dwa monologi, pięknie je zaprezentował otrzymując od zebranych owacyjne brawa. Lampka szampana, świąteczny obiad, śpiewanie kolęd oraz koleżeńskie rozmowy towarzyszyły zebranym, a wszystko odbywało się w miłej i sympatycznej atmosferze. Życzmy sobie, aby kolejne świąteczne spotkanie nie odbywało się już przy dźwiękach spadających bomb nie tylko przy naszej granicy ale na całym Świecie.

  • Spotkanie opłatkowe w suskim PTTK
  • Spotkanie opłatkowe w suskim PTTK
  • Spotkanie opłatkowe w suskim PTTK
  • Spotkanie opłatkowe w suskim PTTK
  • Spotkanie opłatkowe w suskim PTTK

Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Ziemi Babiogórskiej - Oddział w Suchej Beskidzkiej