Strona Główna - PTTK 'Ziemi Babiogórskiej' - oddział w suchej beskidzkiej

Wycieczka górska w Beskid Żywiecki

dodano: 23.05.2013

Koło Przewodników Beskidzkich i Terenowych przy Oddziale "Ziemi Babiogórskiej" PTTK w Suchej Beskidzkiej zaprasza na trzydniową wycieczkę górską w Beskid Żywiecki, która odbędzie się w dniach 7-9 czerwca 2013 r. (piątek-niedziela).

Jest to wycieczka dodatkowa, nie była planowana w programie imprez organizowanych przez nasze Koło w 2013 r. Planowana trasa: Rycerka - Wielka Radziejowa (1226 m) - Wielka Racza (1236 m) - Zwardoń - Rachowiec (954 m) - Sól.

Dwa noclegi spędzimy w górskich schroniskach, prawdopodobnie w bacówce PTTK na Rycerzowej oraz na Wielkiej Raczy. Zakładamy, że wycieczka odbędzie się niezależnie od warunków atmosferycznych, chyba że zapowiadane będą jednoznacznie ciągłe, obfite opady. W innym przypadku - także tzw. pogody "niepewnej" - mogą zostać wprowadzone modyfikacje dotyczące trasy, miejsc noclegów itp., ale wycieczka wówczas także się odbędzie - chodzi po prostu o to, by spędzić weekend w górach. Ewentualne zmiany w programie mogą być także uzależnione od ilości osób, deklarujących udział w wyjeździe, braku wolnych miejsc w schroniskach itp.

Wpisowe uczestników wynosi 25 zł od osoby (łącznie, za wszystkie dni - płatne na początku wycieczki). Pozostałe koszty uczestnicy pokrywają indywidualnie (np. ewentualne ubezpieczenie, wyżywienie, koszty przejazdów, noclegów - dojazd odbędzie się środkami komunikacji publicznej; koszty przejazdu oraz noclegów wyniosą w sumie ok. 100 zł).

Ze względu na konieczność wstępnej rezerwacji noclegów wstępne zgłoszenia na wycieczkę są przyjmowane do dnia 31 maja 2013 r. (piątek) pod numerem telefonu 609 036 054 (Marcin Leśniakiewicz). Pod tym numerem telefonu można będzie także uzyskać wszelkie dodatkowe informacje na temat wycieczki, w tym ostateczny przebieg trasy, godzinę i miejsce zbiórki itp.).

Marcin Leśniakiewicz

WALNY ZJAZD ODDZIAŁU PTTK "ZIEMI BABIOGÓRSKIEJ" IM. PROF.WALEREGO GETLA W SUCHEJ BESKIDZKIEJ

dodano: 3.05.2013

W dniu 13 kwietnia 2013 roku w siedzibie Oddziału PTTK w Suchej Beskidzkiej odbył się Walny Zjazd w którym uczestniczyło 30 członków co stanowiło 56 % uprawnionych, a więc Zjazd był prawomocny.
Na przewodniczącego obrad wybrano Kazimierza Masiuka natomiast sekretarzem został Janusz Kędlarski. Po dokonaniu wyboru członków Komisji Mandatowej i oraz Wniosków i Uchwał głos zabrał prezes Wojciech Żak, który złożył obszerne sprawozdanie z dotychczasowej działalności Oddziału. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej złożył jej przewodniczący Robert Sejmik, stawiając wniosek o udzielenie zarządowi absolutorium za miniona kadencję.
Po wystąpieniach Komisja Wyborcza przystąpiła do kompletowania listy kandydatów do nowych władz Oddziału, które były zgłaszanie z sali.
W trakcie dyskusji padło kilkanaście pytań oraz wniosków związanych z dalszą działalnością w przyszłej kadencji. Dyskutowano o Skansenie w Zawoi Markowej, postawiono wniosek, aby wystąpić do urzędu miasta o nadanie nazwy ulicy P. Komorowskiego, o nadanie honorowego członka PTTK dla Marii Skrbeńskiej, podano wniosek o zmianę terminu rajdu "Podbabiogórskie Miasta", a także o przystąpieniu do podłączeniu budynku – obecnej siedziby do kanalizacji miejskiej.
Po dyskusji przystąpiono do wyboru nowych władz Oddziału. Do zarządu zgłoszono 12 kandydatur, z czego w wyniku głosowania wybrano 11 osób, z tylu bowiem w tej kadencji osób będzie skladał się zarząd. Wybrane osoby ukonstytuowały się następująco. Prezesem zarządu ponownie wybrano Wojciecha ŻAKA, wice prezesami zostali Malaga Jan i Leśniakiewicz Marcin, sekretarzem Kędlarski Janusz a skarbnikiem Żaczek Anna. W skład zarządu weszli jeszcze, Budnik Stanisław, Chowaniec Marian, Pochopień Kazimierz, Sasuła Barbara, Mydlarz Jerzy i Żak Jerzy.
Na zakończenie zjazdu podjęto uchwały o złożeniu wniosku do ZG PTTK o przyznanie odznaki Honorowego Członka PTTK dla Marii Skrbeńskiej, uchwałę zatwierdzającą statut po zmianach, uchwałę upoważniająca zarząd do prowadzenia rozmów w sprawie sprzedaży lub przekazania skansenu w Zawoi, oraz uchwałę o podjęciu działań umożliwiających sprawne weryfikację odznak PTTK.
Po zakończeniu dyskusji i wolnych wnioskach prezes zamknął obrady Walnego Zjazdu.

bs

  • WALNY ZJAZD ODDZIAŁU PTTK
  • WALNY ZJAZD ODDZIAŁU PTTK
  • WALNY ZJAZD ODDZIAŁU PTTK
  • WALNY ZJAZD ODDZIAŁU PTTK
  • WALNY ZJAZD ODDZIAŁU PTTK
  • WALNY ZJAZD ODDZIAŁU PTTK
  • WALNY ZJAZD ODDZIAŁU PTTK
  • WALNY ZJAZD ODDZIAŁU PTTK

Prelekcja pt. "Beskidzkie lasy – Co przewodnik o nich wiedzieć powinien?"

dodano: 28.04.2013

Koło Przewodników Beskidzkich i Terenowych przy Oddziale "Ziemi Babiogórskiej" PTTK w Suchej Beskidzkiej zaprasza na spotkanie, podczas którego odbędzie się prelekcja pracowników Babiogórskiego Parku Narodowego "Beskidzkie lasy - Co przewodnik o nich wiedzieć powinien?". Spotkanie odbędzie się w poniedziałek, 6 maja 2013 r., o godz. 17.00, w siedzibie Oddziału PTTK w Suchej Beskidzkiej, ul. Mickiewicza 38. Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

Przed spotkaniem, o godz. 16.15 - odbędzie się zebranie Koła Przewodników.

Marcin Leśniakiewicz

Wycieczka autokarowa na Słowację

dodano: 28.04.2013

Koło Przewodników Beskidzkich i Terenowych przy Oddziale PTTK "Ziemi Babiogórskiej" w Suchej Beskidzkiej zaprasza na wycieczkę autokarową na Słowację, która odbędzie się w sobotę, 11 maja 2012 r.

Wycieczka będzie nawiązywać do ubiegłorocznego majowego wyjazdu, kiedy odwiedziliśmy m.in. główne spiskie miasto - Lewoczę. Tym razem, kontynuując zwiedzanie Spisza, zobaczymy kolejne zabytki wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury i Natury UNESCO na terenie tej krainy historycznej: pozostałości wspaniałego zamku Spiski Hrad (największe ruiny w Europie Środkowej), historyczną - a zarazem funkcjonująca do dzisiaj - siedzibę biskupstwa spiskiego - Spiską Kapitułę oraz wiejski kościółek w miejscowości Zehra, w którego wnętrzu znajdują się niezwykle cenne polichromie ścienne. Godną obejrzenia ciekawostką jest także... mini-gejzer w rejonie wzgórza Siwa Broda.

Koszt wycieczki (w tym pokrycie opłat za bilety wstępu do zwiedzanych obiektów) wynosi 75 zł plus 10 EURO (dorośli) lub 75 zł plus 5 EURO (dzieci do lat 15).

Wyjazd - w sobotę 11 maja 2013 r. z parkingu obok Urzędu Miejskiego w Suchej Beskidzkiej o godz. 6.30, powrót do Suchej Beskidzkiej ok. godz. 19.30.

Zapisy na wycieczkę: PTTK Oddział "Ziemi Babiogórskiej", Sucha Beskidzka ul. Mickiewicza 38, tel. 33 874 36 70 (pon.-pt.)

Dodatkowe informacje na temat wycieczki pod nr 609 036 054 (Marcin Leśniakiewicz).

Marcin Leśniakiewicz

Wycieczka górska na Szczebel

dodano: 9.04.2013

Koło Przewodników Beskidzkich i Terenowych przy Oddziale "Ziemi Babiogórskiej" PTTK w Suchej Beskidzkiej zaprasza na kolejną wycieczkę górską. Celem wycieczki, która odbędzie się w sobotę, 27 kwietnia, będzie tym razem Szczebel (976 m), piękny, bardzo interesujący, choć niezbyt wśród turystów popularny szczyt w Beskidzkie Wyspowym. Jednymi z głównych atrakcji wyprawy będą: jaskinia Zimna Dziura na stoku Szczebla oraz... jeden z najstromszych fragmentów znakowanych szlaków turystycznych w Beskidach (jednak nie ma się czego obawiać, ale raczej potraktować go jako ciekawostkę - odcinek nie jest zbyt długi).

Planowana trasa: Mszana Dolna (ok. 380 m) – Kasinka Mała (ok. 370 m) – Szczebel (943 m) – Lubień (ok. 340 m). Długość trasy pieszej: ok. 10 km. Przewidywany czas przejścia: ok. 5 godzin. PTTK zapewnia opiekę przewodnika beskidzkiego.

Zbiórka przed budynkiem Powiatowego Urzędu Pracy w Suchej Beskidzkiej (dworzec busów) w sobotę, 27 kwietnia 2013 r. o godz. 6.40; powrót do Suchej Beskidzkiej ok. godz. 17.00.

Wpisowe uczestników wynosi 15 zł od osoby (płatne na początku wycieczki). Pozostałe koszty uczestnicy pokrywają indywidualnie (np. ewentualne ubezpieczenie, koszty przejazdów - dojazd odbędzie się środkami komunikacji publicznej; koszty przejazdu wyniosą ok. 30 zł).

Zapisy na wycieczkę: PTTK Oddział "Ziemi Babiogórskiej", Sucha Beskidzka ul. Mickiewicza 38, tel. 33 874 36 70 pon.-pt. godz. 10.00-12.00 lub pod nr 609 036 054 (Marcin Leśniakiewicz) do dnia 25 kwietnia 2013 r. (czwartek). Pod tym numerem telefonu można także uzyskać wszelkie dodatkowe informacje.

Marcin Leśniakiewicz

Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Ziemi Babiogórskiej - Oddział w Suchej Beskidzkiej