Strona Główna - PTTK 'Ziemi Babiogórskiej' - oddział w suchej beskidzkiej

Obchody 11 listopada, Święta Niepodległości

dodano: 23.11.2018

Władze miejskie w Suchej Beskidzkiej były organizatorem uroczystości związanych z obchodami Święta Niepodległości w dniu 11 listopada 2018 roku. W uroczystościach brali udział mieszkańcy miasteczka, młodzież szkolna a także delegacja Oddziału PTTK wraz ze sztandarem. Uroczystości rozpoczęły się w kościele parafialnym mszą świętą przed którą wszyscy uczestnicy otrzymali kotyliony, chorągiewki oraz śpiewniki. Po mszy uczestnicy przemaszerowali pod bibliotekę miejską na której murach wmurowane jest popiersie Józefa Piłsudzkiego. Delegacje biorące udział w manifestacji pod tablicą złożyli wiązanki kwiatów. Przemówienie burmistrza Stanisława Lichosyta oraz starosty Józefa Bałosa oraz odśpiewanie pieśni patriotycznych zakończyły uroczystości.

W siedzibie Oddziału PTTK odbyła się prelekcja Jerzego Mydlarza, przewodnika i historyka pt. "Podbabiogórze na drodze do niepodległości". W spotkaniu udział wzięli przewodnicy, członkowie PTTK oraz mieszkańcy Suchej Beskidzkiej. Po prelekcji odbyła się dyskusja o czasach kiedy Polska niepodległość odzyskiwała, o okresie II wojny światowej i czasach nam współczesnych.

bs

 • 11 listopada - Święto Niepodległości
 • 11 listopada - Święto Niepodległości
 • 11 listopada - Święto Niepodległości

Rajd Podbabiogórskie Miasta-Na Szlaku Niepodległości

dodano: 25.10.2018

Była środa 26 sierpnia 1914 r. Ochotnicy do Legionów rekrutujący się z makowskiego Gniazda Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" z tzw. Drużyn Polowych "Sokoła" oraz miejscowi "Strzelcy" z Towarzystwa Strzeleckiego po rannej mszy św wyruszyli drogą przez Makowską Górę do Myślenic na zgrupowanie. W drodze odprowadzali ich bliscy idąc z nimi prawie pod Makowską Górę. A na Makowskiej Górze ostatnie spojrzenie na Maków i pomaszerowali dalej. Którędy dalej szli czy przez Jachówkę, Bieńkówkę i dalej jak stary szlak prowadził do Myślenic, czy może chcieli się pokazać i szli w szyku marszowym przez Budzów utwardzona drogą o takim przebiegu jak obecnie-nie wiadomo. Wiadomo że przyszli pod wieczór do Myślenic gdzie przywitano ich transparentami ,orkiestrą skocznie grającą , jadłem i napojem. Noc spędzili w pustym budynku myślenickiego gimnazjum by nazajutrz być przydzielonymi do poszczególnych kompani tworzącego się Legionu Zachodniego, gdzie po krótkich ćwiczeniach zostali skierowanie na front rosyjski. Polscy Legioniści okazali się tak dobrymi żołnierzami że Austriacy i Niemcy w obliczu zmniejszających się rezerw ludzkich postanowili pozyskać Polaków jako dobrych żołnierzy. Dlatego też zapowiedzieli w odezwie znanej jako akt 5 listopada 1916 r utworzenie Królestwa Polskiego. Nie zamierzonym efektem tej odezwy było umiędzynarodowienie sprawy polskiej .Strona przeciwna czyli Ententa była zmuszona przystąpić do licytacji i coś obiecać aby zyskać polskiego żołnierza. Należy dodać że przywódcy różnych partii i ugrupowań politycznych współpracowali z sobą choć prywatnie się nie lubili,to przynosiło efekty. Józef Piłsudski komendant I Brygady walczył a sprawę polską "wewnątrz" czyli na ziemiach polskich. Ignacy Paderewski znany i uznawany pianista koncertował po USA lobbował w sprawę polskiej wśród amerykańskiej Polonii (pomoc materialna) i u swojego przyjaciela prezydenta USA.
Z kolei Roman Dmowski z Narodowej Demokracji miał znajomości i wpływy we Francji. Wincenty Witos stal na czele Polskiej Komisji Likwidacyjnej w Krakowie dla likwidowania stosunków prawno -politycznych z Austrią Ich wspólna zgodna działalność wraz aktywnością Polaków w różnych aspektach życia społecznego i narodowego przyczyniły się do odrodzenia Polski.
Po 100 latach tą samą drogą, na odcinku Budzów-Maków lub Jachówka-Maków, przebyli uczestnicy Rajdu Podbabiogórskie Miasta gromadząc się na mecie przy czytelni Letniej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Makowie Podhalańskim. Najliczniejsze drużyny były z Budzowszczyzny (z Szkół Podstawowych w Bieńkówce, Jachówce, Palczy, Zachełmnej, Baczynie).
Nie zabrakło uczestników z Makowa, z Zespołu Szkół im. św Jana Kantego, z Zespołu Szkół - Szkoła Podstawowa i Gimnazjum)
Na mecie pojawiły się drużyny z zachodniej części powiatu z Suchej Beskidzkiej (Zespół Szkół im. W. Witosa, Krzeszowa ( SKKT-"Żurawnica" ) oraz dorosły indywidualny turysta. Zebrani na mecie uczestniczyli w uroczystym składaniu przez organizatorów biało-czerwonych kwiatów pod popiersiem Piłsudskiego na ścianie. makowskiej biblioteki,czyli w miejscu gdzie w listopadzie 1914 przebywał J. Piłsudski Każdy z uczestników otrzymał okolicznościowy znaczek rajdowy, drużyny pakiety przygotowane przez PTTK z materiałów dostarczonych przez Starostwo Powiatowe.
Nie zabrakło ciepłej herbaty i słodkiego poczęstunku. Walorem edukacyjnym była okolicznościowa pogadanka nt. Podbabiogórskich Legionistów przeprowadzona przez historyka Jerzego Mydlarza.
Po raz kolejny zdała egzamin nowa formula rajdu z rozciągnięciem czasu rajdu na kilka dni. Tak było i w tym wypadku. Rajd odbywał się w dniach 3 i 5 października 2018r co pozwoliło ograniczyć wpływ aury na przebieg imprezy.
Organizatorami Rajdu byli Oddział Babiogórski PTTK w Suchej Beskidzkiej, Miejska Biblioteka Publiczna w Makowie Podhalańskim oraz Związek Podhalan Oddział Babiogórski w Makowie Podhalańskim.

Jerzy Mydlarz

 • Rajd Podbabiogórskie Miasta-Na Szlaku Niepodległości
 • Rajd Podbabiogórskie Miasta-Na Szlaku Niepodległości
 • Rajd Podbabiogórskie Miasta-Na Szlaku Niepodległości
 • Rajd Podbabiogórskie Miasta-Na Szlaku Niepodległości
 • Rajd Podbabiogórskie Miasta-Na Szlaku Niepodległości

Siedziba oddziału PTTK z nowym dachem

dodano: 17.10.2018

Budynek w którym mieści się siedziba Oddziału PTTK w Suchej Beskidzkiej przy ul. Mickiewicza doczekał się remontu dachu.
Krakowski Konserwator Zabytków w Krakowie przekazał na ten cel 74.562,60 zł. Zarząd PTTK ogłosił przetarg na wykonanie przekrycia dachu.
Do przetargu zgłosiły się trzy firmy ze swoimi ofertami, wybrana została firma Remontowo-Budowlana "BUD MAR" Michał Marek 34-221 Skawica 519.
Prace maja być wykonane do 31.10.2018 roku, a gwarancja na wykonane roboty ma obejmować 8 lat.

bs

 • Remont dachu w siedzibie oddziału PTTK
 • Remont dachu w siedzibie oddziału PTTK
 • Remont dachu w siedzibie oddziału PTTK

Rajd "Babia Góra 2018"

dodano: 10.10.2018

Rajd "Babia Góra" jest jedną z imprez turystycznych, którą corocznie organizuje Oddział PTTK w Suchej Beskidzkiej. Tegoroczna edycja odbyła się 13.09.2018 a jej zakończenie tradycyjnie odbywa się w skansenie w Zawoi Markowe Rówieńki. W rajdzie wzięło udział 319 uczestników, tworzących 11 drużyn. Większość grup szła na Babią Górę z Przełęczy Krowiarki. Najliczniejsza grupę stanowili uczestnicy Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego nr.2 z Wadowic, jednak głownie uczestnikami rajdu była młodzież z powiatu suskiego. Na mecie uczestnicy byli witani gorącą herbatą i kiełbaskami z grila. Każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy znaczek rajdowy, oraz wydawnictwa ufundowane przez powiat suski. Drużyny uczestniczące w rajdzie brały również udział w konkursie zorganizowanym przez pracowników Babiogórskiego Parku Narodowego na temat flory i fauny Podbabiogórza. W związku z obchodami w tym roku 100 lecia odzyskania niepodległości naszej ojczyzny historyk a równocześnie przewodnik górski Jerzy Mydlarz opowiedział uczestnikom o podbabiogórskich legionistach.
Przyznać należy, że dzięki zaangażowaniu nauczycieli, opiekunów i obsłudze a także sprzyjającej pogodzie, rajd w tym roku cieszył się dużą frekwencją. Oby każdy następny był równie udany i jeszcze bardziej liczny.

bs

 • Rajd 'Babia Góra 2018'
 • To już taka tradycja
 • To już taka tradycja
 • To już taka tradycja

Rajd Górski "Babia Góra - 2018"

dodano: 02.09.2018

PTTK
Oddział "Ziemi Babiogórskiej" im. prof. dr Walerego Goetla
w Suchej Beskidzkiej

Pod Patronatem
Starosty Suskiego
mgr Józefa Bałosa i
Dyrektora Babiogórskiego Parku Narodowego
dr Tomasza Pasierbka

organizują
"LI"
Rajd Górski "Babia Góra - 2018"

dnia 13.09.2018 r. z metą
w Zawoi Markowe Rówienki
Zespół Budownictwa Drewnianego im. Józefa Żaka

- Pod hasłem -

"Czyste góry dla turystów - Dzięki turystom"

Rajd zgłoszony w Kuratorium Oświaty

REGULAMIN


Drodzy Turyści
Uczestnicy kolejnych Rajdów "BABIA GÓRA" witać Was będziemy po raz pięćdziesiąty pierwszy na trasach Rajdu "BABIA GÓRA - 2018", który odbędzie się w dniu 13 września 2018. na terenie Beskidu Żywieckiego z metą w Zawoi Markowe Rówienki - Zespół Budownictwa Drewnianego im. Józefa Żaka

Turyści czekamy na liczne zgłoszenia !

1. Organizatorem Rajdu jest PTTK Oddział "Ziemi Babiogórskiej" w Suchej Beskidzkiej pod patronatem:

  - Starosty Suskiego mgr Józefa Bałosa
  - Dyrektora Babiogórskiego Parku Narodowego dr Tomasza Pasierbka

2. Cel Rajdu - poznanie piękna Beskidu Żywieckiego i jego przyrody, zabytków oraz zachęcenie do uprawiania turystyki i zdobywania punktów GOT.

3. W Rajdzie mogą uczestniczyć drużyny zgłoszone zgodnie z regulaminem rajdu: przez jednostki PTTK, zakłady pracy, szkoły, organizacje młodzieżowe oraz turyści indywidualni.

4. Kierownikiem drużyny powinien być doświadczony turysta w wieku, co najmniej 18-lat.

5. Zgłoszenia: drużyna oraz indywidualni turyści zgłaszają swój udział w Rajdzie za pośrednictwem instytucji wymienionych w punkcie3 na "Karcie zgłoszeń" (ująć imię i nazwisko uczestnika, nazwę szkoły lub innej instytucji, nazwisko i imię opiekunów oraz kontakt do kierownikiem grupy oraz przebieg trasy ,która jest dowolna).

"Karty zgłoszeń" wraz z opłatą należy przekazać na adres:
Oddział PTTK "Ziemi Babiogórskiej"
ul. Mickiewicz 38
34-200 Sucha Beskidzka

w terminie do dnia 10 września 2018 r.

6. Wpisowe na Rajd: od osoby wynosi 6,00 zł.

  - wpłaty tytułem wpisowego należy dokonać w PTTK w Suchej Beskidzkiej, przelewem bankowym na konto: Bank PEKAO S.A. nr. konta: 31 1240 4878 1111 0000 4713 0672 lub gotówką w kasie PTTK przy ul. Mickiewicza 38 do dnia 10 września 2018 r. w godzinach 9 -14-tej.
  - w przypadku nie zgłoszenia się na mecie Rajdu, wpisowe nie będzie zwracane.

7. W ramach wpisowego uczestnicy Rajdu otrzymują: znaczek rajdowy, punkty do GOT, poczęstunek i dyplom dla drużyn.

8. Na mecie będzie przeprowadzony:

  - konkurs "Wiedzy o Babiej Górze" - organizatorem będzie Babiogórski Park Narodowy
  - pogadanka przewodnika Jerzego Mydlarza pt. "Podbabiogórscy legioniści"w związku z obchodami 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

9. Organizatorzy zapewniają przewodnika na Przełęczy Krowiarki i Zawoi Markowej między godz. 8-9-tą. Przewodnicy będą prowadzić grupy dwiema trasami (po wcześniejszym uzgodnieniu).

10. Członkowie PTTK z opłaconymi składkami członkowskimi uczestniczący w Rajdzie są ubezpieczeni w Hetia S.A., wobec pozostałych uczestników organizator nie bierze odpowiedzialności za wypadki w czasie trwania Rajdu.

11. Przebieg Rajdu: drużyny odbywają marsz zespołowo, meta rajdu znajdować się będzie w Zawoi Markowe Rówienki, ZBD im. J. Żaka, przyjmowanie drużyn na mecie odbywać się będzie w dniu 13 września 2018r. od godz. 11.00 do 14.00.

Do miłego zobaczenia na mecie Rajdu !
Organizatorzy Rajdu


Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Ziemi Babiogórskiej - Oddział w Suchej Beskidzkiej

specweb - projektowanie stron