Strona Główna - PTTK 'Ziemi Babiogórskiej' - oddział w suchej beskidzkiej

XIX RAJD PODBABIOGÓRSKIE MIASTA 2019

dodano: 07.10.2019

Oddział PTTK w Suchej Beskidzkiej
Miejska Biblioteka Publiczna w Makowie Podhalańskim
Związek Podhalan - Oddział Babiogórski w Makowie Podhalańskim

organizują

XIX RAJD PODBABIOGÓRSKIE MIASTA 2019
czyli Podbabiogórze w latach 1939-1945
Śladami walk i męczeństwa

1. Główny cel rajdu: Uczczenie 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej na Podbabiogórzu.
przez odwiedzenie na szlakach rajdu, Miejsc Pamięci w swoich miejscowościach, na trasie lub w Makowie Podh. - np. pomnika Ofiar Zagórza, zbiorowej mogiły pomordowanych na cmentarzu makowskim, pomników na rynku Makowa oraz przed Urzędem Miejskim w Makowie Podh.
Uświadomienie że każdy szlak górski którym przechodzą uczestnicy rajdu był w przeszłości szlakiem partyzanckim.

2. Pozostałe cele rajdu: Poznanie piękna Beskidu Makowskiego w jesiennych kolorach. Popularyzacja sieci szlaków turystycznych łączących miasta, Podbabiogórza. Zdobywanie punktów do GOT.
Propagowanie turystyki wśród dzieci i młodzieży. Popularyzacja Czytelni Letniej–Miejskiej Biblioteki Publicznej w Makowie Podhalańskim.

3. Główny termin rajdu: 9 października (środa) 2019, godz.10-13
pozostałe terminy 10-18.10.2019


4. Wpisowe: 4 zł od osoby.

5. Przebieg rajdu: Trasy dowolne wg regulaminu GOT, oraz uwzględniające Miejsca Pamięci.

6. Meta rajdu: Czytelnia Letnia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Makowie Podhalańskim ul. 3 Maja 24. w godz. 11-14 lub Oddział PTTK w SuchejBeskidzkiej w zależności od uzgodnień opiekuna grupy w Oddziałem PTTK w Suchej Beskidzkiej. Na mecie w dniu 9.10.2029 prelekcja na temat II wojny światowej na Podbabiogórzu.

7. Termin zgłoszeń: Od 7 do 18 października 2019 r. na adres: Oddział PTTK w Suchej Beskidzkiej (tel.338743670) wraz z listą uczestników, która powinna zawierać imię nazwisko, datę urodzenia.
Opiekunowie proszeni są o podanie nr tel. kontaktowego na trasie.

8. Miejsce odbioru świadczeń rajdowych: Miejska Biblioteka Publiczna w Makowie Podhalańskim lub Oddział PTTK w Suchej Beskidzkiej, w zależności od uzgodnień między opiekunem grupy a Oddziałem PTTK w Suchej Beskidzkiej.

9. Świadczenia rajdowe: okolicznościowe znaczki rajdowe ,punkty do GOT, pieczątki PTTK i Związku Podhalan do książeczek GOT, dyplomy dla drużyn, wydawnictwa turystyczne.

10. Uczestnicy: W rajdzie mogą uczestniczyć drużyny zgłoszone przez szkoły, koła PTTK, inne organizacje oraz turyści indywidualni. Przy drużynach młodzieżowych wymagany jest opiekun, który ma ukończone 18 lat.

11. Obowiązki uczestników: uczestnicy przebywają trasy razem pod opieką osoby pełnoletniej. Na trasach obowiązują zasady kultury turystycznej. Za wszelkie wypadki jak i szkody wyrządzone osobom trzecim organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności.

12. Dodatkowe informacje: tel. 506303332

Do zobaczenia na mecie

Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Ziemi Babiogórskiej - Oddział w Suchej Beskidzkiej