Strona Główna - PTTK 'Ziemi Babiogórskiej' - oddział w suchej beskidzkiej

XXVI Rajd Górski Koskowa Góra 2019

dodano: 30.04.2019

Oddział PTTK w Suchej Beskidzkiej
Miejska Biblioteka Publiczna w Makowie Podhalańskim
Związek Podhalan-Oddział Babiogórski w Makowie PodhalańskimXXVI Rajd Górski Koskowa Góra 2019

1 Cel rajdu: Poznawanie piękna Beskidu Makowskiego I Wysokiego. Wyrabianie orientacji w terenie w tym posługiwania się mapą i kompasem. Poznawanie na trasach przeszłości Podbabiogórza i jego kultury.
Popularyzacja turystyki kwalifikowanej i zasad zdobywania odznak GOT.

2. Termin rajdu: Od 23 maja 2019 r. do 31 maja 2019 r.

3. Termin zgłoszeń: Przed i przez cały okres trwania rajdu na adres – Oddział PTTK ul. Mickiewicza 38, 34-200 Sucha Beskidzka , wraz z listą uczestników, która powinna zawierać imię, nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania. Przy zgłoszeniu telefonicznym (338743670) prosimy o informację o ogólnej sumie wpisowego i terminie rajdu. Opiekunowie proszeni są o podanie nr tel. kontaktowego na trasie.

4. Wpisowe: - 4.00 zł od osoby. Wpłaty wpisowego można dokonać w terminie uzgodnionym z Oddziałem PTTK w Suchej Beskidzkiej.

5. Uczestnicy: W rajdzie mogą uczestniczyć drużyny zgłoszone przez szkoły, koła PTTK, drużyny harcerskie, inne organizacje oraz turyści indywidualni. Przy drużynach młodzieżowych wymagany jest opiekun , który ma ukończone 18 lat.

6.Świadczenia: Znaczki rajdowe. Punkty do GOT. Pamiątkowe pieczątki PTTK do książeczek GOT. Dyplomy uczestnictwa i wydawnictwa turystyczne ufundowane przez Starostwo Powiatowe dla poszczególnych drużyn.
Świadczenia rajdowe będą wydawane w Oddziale PTTK w Suchej Beskidzkiej lub na szczycie Koskowej Góry w zależności od uzgodnień z opiekunami drużyn

7. Meta rajdu: Na szczycie Koskowej Góry w Beskidzie Makowskim

8.Przebieg rajdu: Uczestnicy przybywają na metę rajdu wg. dowolnej wybranej przez siebie trasy ( wg. Regulaminu GOT).

9.Obowiązki uczestników: Posiadanie przez każdego uczestnika odpowiedniego ubioru i obuwia. Przestrzeganie zasad ochrony przyrody. Przestrzeganie zasad kultury turystycznej na szlaku oraz pomocy koleżeńskiej. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone podczas trwania rajdu. Organizatorzy nie biorą na siebie odpowiedzialności za ewentualne wypadki w czasie rajdu.

Z turystycznym pozdrowieniem.

Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Ziemi Babiogórskiej - Oddział w Suchej Beskidzkiej