Strona Główna - PTTK 'Ziemi Babiogórskiej' - oddział w suchej beskidzkiej

Zjazd oddziału PTTK "Ziemi Babiogórskiej"

dodano: 24.03.2017

Oddział PTTK "Ziemi Babiogórskiej" im. prof. dr Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej w dniach 18.03.2017 roku odbył swój doroczny zjazd, który był zjazdem sprawozdawczo wyborczym. W zjeździe wzięli udział członkowie PTTK a także przedstawiciele szkolnych kół. Działalność Oddziału w swoim wystąpieniu przedstawił prezes zarządu Wojciech Żak.
W trakcie obrad po wysłuchaniu sprawozdań i głosów w dyskusji Komisja Wniosków i Uchwał przedstawiła zebranym projekty uchwał.
1.Uchwała o udzielenie absolutorium zarządowi za miniona kadencję 2.Uchwała w sprawie złożenia wniosku do Zarządu Głównego PTTK o przyznanie Honorowego Członka PTTK pani Marii Skrbeńskiej.
Komisja przedstawiła także wnioski, które zarząd będzie realizował w obecnej kadencji.
Obrady zakończyły wybory nowych władz których skład przedstawia się następująco:

Skład Zarządu Oddziału PTTK:

1.Wojciech Żak -Prezes ZO
2.Jan Malaga -V-ce Prezes ZO
3.Marcin Leśniakiewicz -V-ce Prezes ZO
4.Janusz Kędlarski - Sekretarz ZO
5.Anna Żaczek - Skarbnik ZO
6.Stanisław Budnik -członek
7.Marian Chowaniec - członek
8.Jerzy Mydlarz - członek
9.Kazimierz Pochopień - członek
10.Barbara Sasuła - członek
11.Jerzy Żak -członek

Skład Komisji Rewizyjnej Oddziału PTTK:

1.Robert Semik -przewodniczący
2.Jacek Duś - członek
3.Rafał Nowak -członek

Delegaci oddziału na Regionalną Konferencję Oddziałów:

1.Wojciech Żak
2.Barbara Sasuła
3.Jerzy Żak

  • Zjazd oddziału PTTK Ziemi Babiogórskiej
  • Zjazd oddziału PTTK Ziemi Babiogórskiej
  • Zjazd oddziału PTTK Ziemi Babiogórskiej
  • Zjazd oddziału PTTK Ziemi Babiogórskiej
  • Zjazd oddziału PTTK Ziemi Babiogórskiej
  • Zjazd oddziału PTTK Ziemi Babiogórskiej
  • Zjazd oddziału PTTK Ziemi Babiogórskiej
Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Ziemi Babiogórskiej - Oddział w Suchej Beskidzkiej