Strona Główna - PTTK 'Ziemi Babiogórskiej' - oddział w suchej beskidzkiej

Kolejny obiekt skansenu w Zawoi-Markowych Rówieńkach

dodano: 28.08.2016

Kolejny obiekt skansenu w Zawoi-Markowych Rówieńkach zostanie wyremontowany, dzięki staraniom prezesa zarządu PTTK w Suchej Beskidzkiej Wojciecha Żaka. Budynki skansenu co jakiś czas przechodzą gruntowne remonty, tym razem będzie to wymiana pokrycia dachowego oraz elementów więźby na chałupie "Stefana Gancarczyka", którego koszt opiewa na sumę 63.930,48 zł. Dzięki wsparciu w formie dotacji celowej Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie reprezentowanego przez dr inż. arch. Jana Janczykowskiego w kwocie 50.000,00 zł oraz środkom własnym cel zostanie osiągnięty. Wykonawcą w/w robót będzie firma BUD MAR Michał Marek ze Skawicy. Rozpoczęcie prac przewiduje się na październik a ich zakończenie w połowie listopada br.

W załączeniu umowa o dotacji celowej zawarta pomiędzy Małopolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Krakowie a Oddziałem PTTK "Ziemi Babiogórskiej" w Suchej Beskidzkiej.

Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Ziemi Babiogórskiej - Oddział w Suchej Beskidzkiej