Strona Główna - PTTK 'Ziemi Babiogórskiej' - oddział w suchej beskidzkiej

informacja o dotacji

dodano: 07.08.2015

Zarząd PTTK w Suchej Beskidzkiej został mile zaskoczony decyzją z MWKZ w Krakowie ponieważ już dwukrotnie składał wnioski w latach2013 i 2014 na prace budowlane związane z wymianą pokryć dachowych na chałupie "Franciszka Kudzi" i "Gancarczyka" , jednak corocznie zostawały rozpatrywane odmownie.
Kolejny wniosek został złożony 10.02.2015r na kwotę 134.037,69 i tym razem także decyzja była odmowna.
Nieoczekiwanie do biura zarządu wpłynęło pismo z dnia 08.06.2015r. od MWKZ w Krakowie, że jednak zabezpieczył środki w wysokości 50.000,00zł. Po dostarczeniu wymaganych dokumentów i wypełnieniu odpowiednich procedur min. procedury konkurencyjnej w terminie do 30dni od otrzymania pisma rozpisaliśmy konkurs ofert  w którym wyłoniono firmę :Michał Marek Bud MAR z siedzibą w Skawicy ,która będzie wykonawcą w/w prac. Komplet dokumentów wysłaliśmy 07.07.2015r.do MWKZ ,po zaakceptowaniu podpisaliśmy umowę z MWKZ w Krakowie nr.72/DC/2015 z dnia16.07.2015r. na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane o nazwie: "Wymiana pokrycia dachowego z gontów drewnianych - podwójne krycie oraz częściowa wymiana elementów więźby dachowej i rynien drewnianych na chałupie "Franciszka Kudzi" w Zespole Budownictwa Drewnianego w Zawoi - Markowe Rówienki na kwotę 49.870,35, która stanowi 100% wydatków.
Prace mają być wykonane w terminie do dnia 15.11.2015r.
Bardzo się cieszymy z przyznanych środków ponieważ pozwolą one zabezpieczyć zabytkowe budynki, które chętnie odwiedzają turyści wędrujący w kierunku schroniska na Markowych Szczawinach i dalej na Babia Górę.

Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Ziemi Babiogórskiej - Oddział w Suchej Beskidzkiej