Strona Główna - PTTK 'Ziemi Babiogórskiej' - oddział w suchej beskidzkiej

Rajd "Babia Góra - 2010"

dodano: 20.09.2010

PTTK ODDZIAŁ

Ziemi Babiogórskiej im. prof. dr Walerego Goetla
w Suchej Beskidzkiej
Pod Patronatem
Starosty Powiatowego
mgr inż. Andrzeja Pająka
i
Dyrektora Babiogórskiego Parku Narodowego
mgr inż. Józefa Omylaka

organizują
dnia 30.09.2010 r. z metą
w Zawoi Markowe Rówienki
SKANSEN im. Józefa Żaka

XLIII
Rajd "Babia Góra - 2010"

- Pod hasłem -

"Czyste góry dla turystów - Dzięki turystom"

Rajd zgłoszony w Kuratorium OświatyREGULAMIN

Drodzy Turyści

Uczestnicy kolejnych Rajdów "BABIA GÓRA" witać Was będziemy po raz czterdziesty trzeci na trasach XLIII Rajdu "BABIA GÓRA - 2010", który odbędzie się w dniu 30 września 2010 r. na terenie Beskidu Wysokiego z metą w ZAWOI Markowa Rola - Skansen im. Józefa Żaka.

Turyści czekamy na liczne zgłoszenia !

 1. Organizatorem Rajdu jest PTTK Oddział "Ziemi Babiogórskiej" w Suchej Beskidzkiej pod patronatem:
  • Starosty Powiatowego w Suchej Beskidzkiej mgr inż. Andrzeja Pająka
  • Pana Dyrektora Babiogórskiego Parku Narodowego mgr inż. Józefa Omylaka
 2. Cel Rajdu - poznanie piękna Beskidu Wysokiego i jego przyrody, zabytków oraz zachęcenie do uprawiania turystyki i zdobywania punktów GOT.
 3. W Rajdzie mogą uczestniczyć drużyny zgłoszone zgodnie z regulaminem rajdu :przez jednostki PTTK, zakłady Pracy, szkoły, organizacje młodzieżowe oraz turyści indywidualni.
 4. Kierownikiem drużyny powinien być doświadczony turystą w wieku co najmniej 18-lat
 5. Zgłoszenia-drużyna oraz indywidualni turyści zgłaszają swój udział w Rajdzie za pośrednictwem instytucji wymienionych w punkcie 3 na "Karcie zgłoszeń". "Karty zgłoszeń" wraz z opłatą należy przekazać na adres:
  Oddział PTTK "Ziemi Babiogórskiej"
  ul. Mickiewicz 38
  34-200 Sucha Beskidzka
  w terminie do dnia 27 września 2010 r.
  W "Karcie zgłoszeń" należy podać przebieg trasy, które są dowolne.
 6. Wpisowe - na Rajd od każdej osoby wynosi 4 zł.
  • wpłaty tytułem wpisowego należy dokonać w PTTK w Suchej Beskidzkiej, przekazem pocztowym lub gotówką w kasie PTTK przy ul. Mickiewicza 38 do dnia 27 września 2010 r. w godzinach 9-14-tej.
  • w przypadku nie zgłoszenia się na mecie Rajdu, wpisowe nie będzie zwracane.
 7. W ramach wpisowego uczestnicy Rajdu otrzymują: znaczek rajdowy, punkty do GOT, poczęstunek i dyplom dla drużyn.
 8. Na mecie będą konkursy:
  • konkurs "Wiedzy o Babiej Górze" - organizatorem Babiogórski Park Narodowy
  • konkurs "Piosenki Rajdowej" - każda drużyna przygotuje dowolną piosenkę rajdową organizator Oddział PTTK
 9. Organizatorzy zapewniają przewodnika na Przełęczy Krowiarki i Markowej Roli między godz. 8-9-tą. Przewodnicy będą prowadzić grupy dwiema trasami.
 10. Członkowie PTTK z opłaconymi składkami członkowskimi uczestniczący w Rajdzie są ubezpieczeni w SIGNAL IDUNA, wobec pozostałych uczestników organizator nie bierze odpowiedzialności za wypadki w czasie trwania Rajdu.
 11. Przebieg Rajdu- drużyny odbywają marsz zespołowo, meta rajdu znajdować się będzie w Zawoi Markowa, Skansen im. J. Żaka, przyjmowanie drużyn na mecie odbywać się będzie w dniu 30 września 2010r. od godz. 11.00 do 14.00.
Do miłego zobaczenia na mecie Rajdu !
Organizatorzy
Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Ziemi Babiogórskiej - Oddział w Suchej Beskidzkiej