Strona Główna - PTTK 'Ziemi Babiogórskiej' - oddział w suchej beskidzkiej

LAUR BABIOGÓRSKI

dodano: 25.02.2009

W Sali Rycerskiej suskiego zamku, samorządowcy zrzeszeni w Stowarzyszeniu Gmin Babiogórskich oraz przedstawiciele słowackiego stowarzyszenia "Zdrużenie Babia Hora" spotkali się przy wspólnym stole, by podzielić się opłatkiem i podsumować miniony rok.

Tradycją noworocznych spotkań opłatkowych jest wyróżnianie osób za szczególne osiągnięcia dla rozwoju i promocji obszaru Stowarzyszenia w dziedzinach gospodarki, kultury, w tym w szczególności: ratowania, ochrony, dokumentowania i pomnażania dziedzictwa przeszłości, współpracy, turystyki, ochrony środowiska, oświaty i sportu w formie Laurów Babiogórskich Stopnia Podstawowego i Szczególnego.
W bieżącym roku Kapituła Stowarzyszenia przyznała Laur Babiogórski Stopnia Szczególnego w formie statuetki miedzy innymi Pani Marii Skrbeńskiej za wieloletnią pracę społeczną na rzecz propagowania i rozwoju turystyki ziemi babiogórskiej.

Oprócz wyróżnień zostały wręczone podziękowania dla: Gminy Jabłonka za organizację spotkania opłatkowego w styczniu ubiegłego roku, przedstawicieli władz Zubrohlavy na Słowacji za zorganizowanie finału Konkursu Wiedzy Ogólnej "Leonardo 2008" oraz Gminy Lanckorona za przygotowanie XIII Międzynarodowy Złaz Samorządowców.

Kończąc spotkanie Burmistrz Miasta podziękował zebranym za liczne przybycie zachęcając do zwiedzenia Muzeum Miejskiego Suchej Beskidzkiej, a Starszy Gazda podkreślił znaczenie wspólnych spotkań - miłośników Babiej Góry oraz tych, którym leży na sercu pomnażanie dziedzictwa kulturowego naszych przodków, ochrona walorów przyrodniczych ziemi babiogórskiej oraz promocja Gmin - Członków Stowarzyszenia.

Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Ziemi Babiogórskiej - Oddział w Suchej Beskidzkiej