Strona Główna - PTTK 'Ziemi Babiogórskiej' - oddział w suchej beskidzkiej

REKOMENDACJA

dodano: 25.02.2009

Pani Maria Skrbeńska jest zasłużonym i z najdłuższym stażem członkiem oddziału PTTK w Suchej Beskidzkiej. Kiedy w 1955 roku powstawał suski oddział była jednym z jego założycieli. Na pierwszym organizacyjnym zebraniu została wybrana do Zarządu i pełniła funkcje skarbnika. Funkcję tę nieprzerwanie pełni do dzisiaj.

Zmieniały się składy Zarządu, ona stale na swoim stanowisku. Jest jednym z najaktywniej działających członków oddziału. Od samego początku włączyła się w wir społecznej pracy. Zawsze brała czynny udział w organizacji Rajdów Babiogórskich, wycieczek turystycznych , zawodów narciarskich. Zawody narciarskie "Memoriał Aleksandra Starzeńskiego" organizowane na stokach Babiej Góry ściągały w latach 50-tych i 60-tych ludzi z całego województwa byłego krakowskiego, uczestniczyli też znani zawodnicy należący do polskiej kadry. Pani Maria miała uprawnienia sędziego więc była w komisji sędziowskiej. Pani Maria (bo tak do niej wszyscy się zwracamy) jest przewodnikiem beskidzkim, prowadziła wiele wycieczek, działa w suskim Kole Przewodników m.in. współorganizując wycieczki szkoleniowe dla przewodników i przodowników PTTK. Dzięki znajomości terenu i babiogórskich wydawnictw, dzięki różnorodnym kontaktom z mieszkańcami, Pani Maria stała się też przez te lata skarboną wiedzy o babiogórskiej ziemi i rozwijającej się tutaj turystyce. Posiada głęboką wiedzę na temat ziemi babiogórskiej, jej historii, kultury, zwyczajów.

W tej chwili Oddział nasz ma nadzór nad 3 szlakami narciarskimi i 46 odcinkami szlaków turystycznych o łącznej długości ok.300 kilometrów. Przebiegają one przez najpiękniejsze rejony naszego Beskidu w tym przez królową Beskidów Babią Górę. Pieczę nad utrzymaniem tych szlaków sprawuje pani Maria. Opieka nad szlakami nie ogranicza się do ich wytyczenia. Konieczne są przeglądy tablic z naniesioną siecią szlaków, sprawdzenie zamocowań drogowskazów, ozdobnych rogaczy, słupów, uzupełnianie brakujących kierunkowskazów, a także prowadzone co trzy lata odnawianie malowanych w terenie oznakowań. Osobiście sprawdza to Pani Maria. Wszystko dla turystów aby mogli spokojnie wędrować i bezpiecznie dotrzeć do celu. Doceniają to turyści i dlatego w ich zgodnej opinii jesteśmy jednym z najlepiej znakujących w górach oddziałów.

W oddziale "Ziemi Babiogórskiej" PTTK w Suchej Beskidzkiej kierowała też pracami Komisji Krajoznawczej a obecnie od 1980 roku, prowadzi Komisję Opieki nad Zabytkami.

Z jej inicjatywy powstał szlak miejski po Suchej Beskidzkiej. Oczkiem w głowie Pani Marii jest Skansen w Zawoi. Pomagała założycielowi, a dzisiejszemu patronowi zawojskiego skansenu, Józefowi Żakowi w urządzaniu i wyposażaniu tej placówki. Jeszcze dzisiaj wyszukuje, dzięki jak już wspomniałem swoim znajomościom, eksponaty na terenie Zawoi. To dzięki niej w ostatnich latach skansen powiększył się o dwa obiekty tj. starą kuchnię wraz z wyposażeniem i starą piwnicę ze spichlerzem, oraz o dalsze eksponaty.

Pani Maria za swoją pracę została uhonorowana między innymi Krzyżem Kawalerskim oraz Złotą Honorową Odznaką PTTK. Dla nas PTTK-owców jest chodzącą encyklopedią wiedzy o PTTK, turystyce i naszym oddziale. Jest starsza od nas, ale to właśnie ona porywa nas swym entuzjazmem. To jej zapał i chęć pracy, dodaje nam wszystkim sił do podejmowania działań. A ponadto Nasza Pani Skarbnik przez 53 lata pracuje społecznie dla PTTK, nie patrząc na zaszczyty i profity, co w dzisiejszych czasach nie jest często spotykane. Dlatego z dumą przedstawiam kandydaturę Pani Marii Skrbeńskiej do odznaczenia Złotym Laurem Babiogórskim
W imieniu Zarządu i wszystkich członków Oddziału "Ziemi Babiogórskiej" PTTK
w Suchej Beskidzkiej - Prezes Zarządu - Wojciech Żak

Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Ziemi Babiogórskiej - Oddział w Suchej Beskidzkiej