Strona Główna - PTTK 'Ziemi Babiogórskiej' - oddział w suchej beskidzkiej

Historia Oddziału

Oddział PTTK w Suchej Beskidzkiej powstał 15 listopada 1955 roku, a powołała go grupa działaczy przyjmując nazwę Oddziału "Ziemi Babiogórskiej". Pierwszym prezesem wybrany został Józef Żak i piastował tą funkcję przez 36 lat. W dowód wielkich zasług dla Oddziału PTTK jego imieniem nazwano skansen w Zawoi-Markowe Rówienki, który powstał z jego inicjatywy i jego staraniem.

Praca Oddziału PTTK opiera się na ludziach pracujących społecznie tak w Zarządzie jak i Komisjach Statutowych. Jednym z najważniejszych zadań Oddziału jest utrzymanie istniejących i wytyczanie oraz znakowanie nowych szlaków turystycznych, których w całym Paśmie Babiogórskim i Jałowieckim łączna długość wynosi 284 km. na 44 odcinkach. Organizowane są także imprezy cykliczne, których dużym uznaniem cieszy się "Rajd Górski Babia Góra", Rajd "Koskowa Góra", Rajd "Podbeskidzkie Miasta", oraz współorganizuje Rajd Gwiaździsty Szlakami Kardynała Wyszyńskiego z metą na Jałowcu.

Ramowy plan wycieczek na rok 2011

Oddział "Ziemi Babiogórskiej" PTTK w Suchej Beskidzkiej zaprasza w nowym 2011 roku na organizowane przez siebie wycieczki z cyklu "Poznajemy Małopolskę" (autokarowe) i "Weekend w górach" (piesze).

"Poznajemy Małopolskę"
  • marzec - Polski Spisz (m.in. zamek w Niedzicy)
  • maj - Podkrakowskie dolinki jurajskie (wycieczka autokarowo-piesza)
  • czerwiec - Księstwo Zatorskie
  • wrzesień - Pętla popradzka (m.in. Stary Sącz, Muszyna, Krynica; wycieczka dwudniowa)
  • październik/listopad - Powiśle Dąbrowskie (tereny na północ od Tarnowa)


"Weekend w górach":
  • 19 lutego - Małe Pieniny (Wysoka, 1050 m; wycieczka zimowa)
  • kwiecień - Beskid Wyspowy (Mogielica, 1171 m)
  • lipiec - Babia Góra (1725 m, szlakiem od strony orawskiej)
  • sierpień - Magura Spiska (Kuraszowski Wierch, 1040 m)
  • wrzesień/październik - Beskid Sądecki (Radziejowa, 1262 m; wycieczka dwudniowa)

Wycieczki będą odbywać się w soboty (wycieczki dwudniowe - w soboty i niedziele). Szczegółowe informacje (także konkretne daty dzienne) dotyczące poszczególnych wycieczek będą podawane na stronie internetowej Niezależnego Portalu Informacyjnego - Podbabiogórze podbabiogorze.info.pl, stronie miasta Sucha Beskidzka www.sucha-beskidzka.pl, stronie Oddziału "Ziemi Babiogórskiej" PTTK w Suchej Beskidzkiej http://sucha-beskidzka.pttk.pl, tablicach ogłoszeniowych w Suchej Beskidzkiej oraz pod numerami telefonów: 33 874 36 70 (poniedziałek-piątek, godz. 10-12; Oddział "Ziemi Babiogórskiej") i 609 036 054 (Marcin Leśniakiewicz).

Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Ziemi Babiogórskiej - Oddział w Suchej Beskidzkiej